Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Välkomna till en konferens där unga, demokrati och Europaparlamentsvalet står i fokus

Dela

Måndagen den 25 mars samlas ett 40-tal organisationer och kommuner i Europahuset i Stockholm för en gemensam upptakt inför Europaparlamentsvalet men också för att nätverka kring demokrati- och EU-frågor i stort.

Med drygt två månader kvar till Europaparlamentsvalet bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tillsammans med Europaparlamentets kontor i Sverige in till konferensen Inför Europaparlamentsvalet – ungas demokratiska deltagande. En dag där unga, demokrati och EU står i fokus.

Under konferensen deltar organisationer och kommuner som arbetar för att öka ungas engagemang i Europaparlamentsvalet och i Skolval 2019. Även aktörer som arbetar med ungas mobilitet i Europa deltar.

Syftet med dagen är att öka kunskapen om EU med fokus på Europaparlamentsvalet samt att skapa möjligheter för deltagarna att inspireras, utbyta erfarenheter och nätverka med varandra.

Media är välkomna att delta på hela eller delar av konferensen. Anmälan görs via e-post till press@mucf.se eller via presstelefon 010-160 10 20. I anslutning till konferensen finns det möjlighet att intervjua representanter från MUCF och Europaparlamentets kontor i Sverige samt deltagande organisationer och kommuner.

Datum: måndagen den 25 mars, klockan 9 – 15
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65 (plan 2), Stockholm

Program       

9.00             Panelsamtal om Regeringens Demokratiutredning 

Samtal om att främja, förankra och försvara demokratin med koppling till Europaparlamentsvalet och vikten av att rösta. Deltar i panelen gör Peter Örn (leder regeringsutnämnda demokratikommittén), Annika Ström Melin (journalist och författare), Rosaline Marbinah (demokratiambassadör) och Markus Bonekamp (Europaparlamentet, chef för kontoret i Sverige). 

10.30         Den här gången röstar jag! 

Markus Bonekamp (Europaparlamentet, chef för kontoret i Sverige) om Europaparlamentets funktion och roll samt uppgift att öka valdeltagandet till Europaparlamentsvalet, om ungas engagemang i EU-frågor och om att stå upp för demokratin. 

11.15           Möjligheter inom MUCF 

MUCF informerar om sin verksamhet och om möjligheterna till bidrag och internationella utbyten.  

12.45           Workshop 

Vi diskuterar gemensamma frågor och utmaningar, till exempel hur vi ökar ungas valdeltagande; hur vi möjliggör ungas demokratiska deltagande; hur vi bibehåller ungas engagemang under mellanvalsperioden. 

15.15           Avslutning

Om MUCF:s uppdrag kopplat till EU och Europaparlamentsvalet

 • Bidrag Europaparlamentsvalet
  MUCF fick inför det allmänna valet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 i uppdrag från regeringen att fördela stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner för att öka valdeltagandet i dessa val. 13 organisationer och kommuner beviljades medel för att genomföra projekt inför Europaparlamentsvalet.
  Bidrag som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019

 • Skolval
  MUCF har i uppdrag av regeringen att förbereda Skolval 2018 och 2019. Skolval är ett simulerat val som arrangeras av elever eller elever och skolpersonal tillsammans på skolorna, ofta genom en elevkår eller en skolförening. Satsningen riktar sig till årskurs 7–9 och till gymnasiet och särskolan. MUCF har även fördelat bidrag till verksamheter som arbetar för att stimulera valdeltagandet i skolval.
  Skolval 2019

 • Uppdrag att öka kunskapen om EU
  MUCF är en av de myndigheter som har i uppdrag från regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska Unionen. MUCF har identifierat civilsamhället och ungdomsledare som den primära målgruppen för uppdraget. Bland annat har en digitalisering av den svenska delen av den europeiska strukturerade dialogen, den så kallade Röstresan, påbörjats. Det arbetet sker i samarbete med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

 • Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren
  MUCF är nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som syftar till att öka ungas mobilitet, bland annat genom ungdomsutbyten och volontärinsatser.
  Erasmus+
  Europeiska solidaritetskåren

 • Eurodesk
  MUCF är nationell partner för det Eurodesk som är ett europeiskt nätverk som informerar om EU med fokus på möjligheter för unga. MUCF samordnar lokala Eurodesk-kontor som utgörs av kommuner, Europa Direkt-kontor och organisationer som riktar sig till unga. Arbetet samordnas av Eurodesk Brussels Link i Bryssel.
  Eurodesk

Om Europaparlamentets kampanj inför Europaparlamentsvalet

 • ”Den här gången röstar jag”
  Europaparlamentet bedriver en institutionell, partipolitiskt neutral kampanj med namnet ”Den här gången röstar jag”. Kampanjen riktar sig till alla EU-medborgare och syftar till att öka valdeltagandet och stärka demokratin. Den som vill kan stödja det syftet och ge sitt stöd – aktivt eller passivt – genom att gå med i kampanjen.
  Kampanjen "Den här gången röstar jag"

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet klart: ”Viktigt fortsätta prata politik i skolan”5.6.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Det slutliga resultatet av Skolval 2019 till Europaparlamentet är nu klart. Totalt röstade 65 630 elever vilket är en ökning med 47 procent jämfört med Skolval 2014 till EU - Nu börjar det viktiga efterarbetet, att man fortsätter diskussionen i klassrummen även mellan valen. Det är viktigt för skolan att ta tillvara det ökande intresset för politik och demokratifrågor hos unga,säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval 2019 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige på uppdrag av MUCF. Skolverket och Valmyndigheten är samarbetsmyndigheter. Det är ett simulerat val som arrangeras av elever eller av elever och skolpersonal på skolorna. Det riktar sig till årskurs 7-9 och gymnasiet inklusive särskolan. Skolval 2019 till Europaparlamentet inleddes den 9 maj och avslutades fredagen den 24 maj. 377 av landets skolor var anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2

Drygt 50 miljoner kronor till 50-tal projekt – ska främja ungas organisering, motverka rasism och värna om demokratin5.6.2019 07:15:00 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger nu bidrag till ett 50-tal projekt för att främja ungas självständiga organisering, att minska rasism och intolerans samt för att värna demokratin och förebygga våldsbejakande extremism. Totalt rör det sig om drygt 50 miljoner kronor och pengarna går bland annat till Rädda Barnen, RFSL, Jordens vänner, Tjejer i förening och studieförbunden Vuxenskolan, ABF och Medborgarskolan. Varje år fördelar MUCF bidrag till unga och till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Bidragen kan gå till offentliga aktörer, till exempel kommuner, regioner och samordningsförbund. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. - Bidragen fördelas på uppdrag av regeringen som också formulerar syftet och dess användningsområde. Vi fördelar bidragen efter

35 projekt för unga får dela på 17 miljoner i EU-bidrag29.5.2019 08:05:00 CESTNyheter

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 17 miljoner kronor (1 615 140 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. Efter årets första ansökningsrunda som var i februari beviljar MUCF 28 projekt inom Erasmus+ och fördelar cirka 13 miljoner svenska kronor (1 271 679 euro) till organisationer i bland annat Örebro, Viksjöfors och Helsingborg. Totalt inkom 74 projektansökningar inom programmet. - Flera av projekten handlar om hållbarhet, integration och anställningsbarhet samt om att motverka hat, radikalisering och rasism. Det finns en stor drivkraft hos individerna och organisationerna som utvecklar och genomför projekten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete. Inom Europeiska Solidaritetskåren beviljar MUCF sju volontärprojekt och fördelar cirka 3,5 miljoner kronor (34

”Rätt att veta” i Visby – en utbildning i att prata med ­­unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet29.5.2019 07:30:00 CESTPressinbjudan

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland arrangerar i Visby den 4 juni. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska

Så röstade skolorna i EU-valet – preliminärt resultat på mucf.se26.5.2019 21:05:00 CESTPressmeddelande

60 607 elever röstade i Skolval 2019 till Europaparlamentet, en ökning med 35 procent jämfört med Skolval 2014. Det visar den preliminära röstsammanräkningen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Bland unga är stödet för ett fortsatt EU-samarbete väldigt starkt och vi ser ett ökande intresse för politik, skolvalet till EU är ett sätt att möta detta engagemang. Det är också en möjlighet för unga att göra sina röster hörda och att träna sig i att delta i val i framtiden, säger generaldirektör Lena Nyberg. Skolval 2019 till Europaparlamentet inleddes den 9 maj och avslutades fredagen den 24 maj. 377 av landets skolor var anmälda, vilket är nästan 40 procent fler än vid 2014 års skolval till EU. De flesta anmälda skolor finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Den preliminära röstsammanräkningen visar att 286 skolor hittills rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 47,1 procent. 70 skolor har möjlighet att rapportera in sina resultat den

Sjukvård, skola och jämställdhet viktiga frågor för unga – så påverkar EU politiken22.5.2019 09:10:00 CESTNyheter

På söndag 26 mars är det val till Europaparlamentet. Flera av besluten som fattas på europeisk nivå påverkar unga människors vardag. Som en av flera myndigheter har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag från regeringen att öka ungas kunskap och engagemang i frågor som rör Europeiska unionen, EU. Nyligen presenteradeMUCF rapporten ”Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati” , den första av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar under 2019. Rapporten bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga i åldern 16–29 som genomfördes hösten 2018. Den visar bland annat att stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort bland unga. Nio av tio vill att Sverige stannar kvar i EU. De flesta vill också att Sverige samarbetar mer med andra länder i Europa. Rapporten visar att de fem viktigaste frågorna för unga är: sjukvård, skola och utbildning, migration och integration, klimat, jämställdhet. Denna prioritering överensstämmer till stor del med resul

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum