Läkemedelsverket

Välkomnar förslagen till stärkt försörjningsberedskap

Dela

Läkemedelsverket ser positivt på de presenterade förslagen till en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården men menar samtidigt att förslagen behöver finansieras och att man genomför de i rätt takt och ordning. Myndigheten föreslås bland annat få möjlighet att ta ut en sanktionsavgift av företag som inte rapporterar in restnoteringar i tid, och att Läkemedelsverket ska upprätta och förvalta en samlad nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och medicintekniska produkter.

I slutet av augusti lämnade Läkemedelsverket in sitt yttrande över delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso och sjukvården, SOU2021:19 till socialdepartementet.

- Utredningen har både ett brett perspektiv och har fördjupat sig i detaljer vilket ger en helhetsbild som är avgörande för att skapa en god framtida försörjningsberedskap. Samtidigt är det angeläget med en noggrann, och gärna partsgemensam, analys av vilka förslag och i vilken takt och ordning dessa ska arbetas vidare med, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ser samtidigt risker med förslaget om omfördelning av läkemedel mellan enheter inom detaljhandel och sjukvård på det sätt som föreslås. Detta bör analyseras ytterligare, bland annat utifrån risken för förlorad spårbarhet som är avgörande vid indragningar av läkemedel.

- Vi välkomnar förslagen och konstaterar samtidigt att uppgifterna medför ett behov av motsvarade tillskott av resurser för myndigheten. Tydliga uppdrag och ansvar samt finansiering är en förutsättning för att Läkemedelsverket ska kunna bidra i det viktiga arbetet med en stärkt försörjningsberedskap, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny modell föreslås för att fortsatt driva Läkemedelsboken15.9.2021 07:50:42 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Läkemedelsverket en utredning om hur en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken skulle kunna ske i Läkemedelsverkets regi. Läkemedelsboken riktar sig till vårdpersonal, apotekspersonal och studenter. Den är, och ska fortsätta vara, en producentobunden kunskapskälla med aktuell information om de vanligaste sjukdomarna, läkemedelsbehandling och relevanta föreskrifter i en svensk klinisk kontext.

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom14.9.2021 09:11:52 CEST | Pressmeddelande

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom omfattar tydligare stöd för optimering av läkemedelsbehandling, nya behandlingsprinciper och belyser mer utförligt säkerhetsaspekter. Exempelvis uppmuntras en helhetssyn i behandlingen där kontinuerligt utvärderade mål utformas tillsammans med patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum