Länsstyrelsen Östergötland

Vandra med Kronprinsessan i Tinnerö

Dela

Mountainbike, fågelskådning, orientering och mycket mer står på schemat när Kronprinsessan Victoria besöker Tinnerö eklandskap i Linköping. Allmänheten är välkommen att delta i vandringen.

Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se
Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se

I september påbörjade Kronprinsessan Victoria en serie av vandringar genom Sveriges alla landskap. Syftet är att uppleva en del av Sveriges tillgängliga och variationsrika natur samt lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

Torsdagen den 26 oktober är det Östergötlands tur att få besök av Kronprinsessan. Klockan 12.45 påbörjas en cirka 3,5 kilometer lång vandring mellan Rosenkällasjöns nordvästra del och mountainbikebanan i närheten av Fröberget (se karta här). Landshövding Elisabeth Nilsson, kommunekolog Anders Jörneskog och cirka 15 elever från Bäckskolan kommer att hålla Kronprinsessan sällskap i eklandskapet.

Vandringen innehåller ett antal stationer där lokala föreningar visar upp sin verksamhet. Kronprinsessan kommer bland annat att få skåda fågel, medverka vid en NO-lektion om lärande i naturen, orientera, cykla mountainbike samt lära sig om svampar, lavar och fornlämningar.

Allmänheten bjuds in till att medverka i vandringen och testa på aktiviteterna som erbjuds. Vandringen väntas pågå till cirka 16.30.

Detaljerat program för media.

Deltagande organisationer

• Friluftsfrämjandet
• Linköpings fågelklubb
• Naturskolan
• Naturskyddsföreningen
• Linköpings svampklubb
• Edhaga Gård
• Linköpings OK
• IFK Linköping OS
• Föreningen Linköpings Ekopark
• Mera Lera MTB

Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap är ett böljande beteslandskap med oöverträffat antal gamla grova ekar mitt i Linköping. Området är också rikt på fantastiska fornlämningar. Landskapet är småkuperat och domineras av vidsträckta ekhagmarker. I de låglänta delarna har tidigare utdikade våtmarker återskapats till attraktiva fågelsjöar - ett mini-Tåkern mitt i stan.

I Tinnerö finns spår av människor som bott och verkat här genom tiderna, allt ifrån stenålderns jägare och samlare till 1600-talet djurgårdar. Under en stor del av 1900-talet användes Tinnerö som militärt övningsfält. Linköpings kommun förvärvade i början av 2000-talet hela övningsområdet och 2006 bildades naturreservatet Tinnerö eklandskap.

Kontakter

Bilder

Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se
Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se
Ladda ned bild

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland