Vänerns förorenade sediment nu kartlagda

Dela

Resultaten från förra årets kartläggning av förorenade bottensediment i Vänern finns nu publicerade. Förekomsten av föroreningarna ska ses mot bakgrund av att Vänerns strategiska läge för industrier och sjöfart, vilket har gjort att den belastats hårt av miljöföroreningar.

Under sommaren 2020 genomförde SGU provtagningar av sediment i Vänern för att kartlägga miljöföroreningar.
Under sommaren 2020 genomförde SGU provtagningar av sediment i Vänern för att kartlägga miljöföroreningar.

Resultaten bekräftar att det nära gamla industrier i Vänerns kustnära områden finns ytliga sediment med höga till mycket höga halter av föroreningar, vilket tyder på att föroreningarna har tillförts sedimenten över tid. Men ibland påträffas de högre halterna något under nuvarande bottenyta, vilket skulle kunna tyda på att föroreningarna på dessa platser har minskat med tiden.

Bland de undersökta områdena har Åsfjorden och Kattfjorden, mellan Grums och Karlstad, flest föroreningar. Här har höga till mycket höga halter av PAH, PCB, HCB, DDT, dioxiner och kvicksilver påträffats, och här finns dessutom bottenytor med utbredda förekomster av förorenade fibersediment. Även i Otterbäcken finns höga till mycket höga halter av föroreningar, och då av bly, zink och koppar men även av PAH i form av kreosot, stenkolstjära.

– Vi hoppas att undersökningen kan ligga till grund för fortsatta detaljundersökningar och i förlängningen även åtgärder av förorenade bottnar om så behövs, säger Johan Norrlin, maringeolog på SGU.

Undersökningarna har genomförts i kustnära områden där sedimenten förväntas vara påverkade från industriell verksamhet och i Vänerns utsjöområden som förväntas vara mindre påverkade. På så sätt ger projektet underlag kring påverkan från punktkällor men också information om bakgrundshalter i områden som inte är påverkade av punktkällor.

Arbetet har gjorts har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands och Länsstyrelsen i Värmland för att få en bättre bild av hur förorenade sedimenten är. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och SGU. Resultatet av projektet kan sedan ligga till grund för att prioritera kommande detaljundersökningar och eventuella åtgärder i de förorenade områdena.

Hela rapporten finns att ladda hem på SGU:s webbsida länk

Kontakter

Love BojénHandläggare, Enheten för förorenade områdenLänsstyrelsen Västra Götaland

Tel:010-224 46 90

Susanne AnderssonHandläggare, MiljöskyddsenhetenLänsstyrelsen Värmland

Tel:010-224 74 33

Bilder

Under sommaren 2020 genomförde SGU provtagningar av sediment i Vänern för att kartlägga miljöföroreningar.
Under sommaren 2020 genomförde SGU provtagningar av sediment i Vänern för att kartlägga miljöföroreningar.
Ladda ned bild

Om

Sveriges geologiska undersökning018-17 90 00http://www.sgu.se

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Följ Sveriges geologiska undersökning

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges geologiska undersökning

Potentialen för kritiska metaller och mineral i nordisk berggrund lyfts i ny rapport från Nordiska ministerrådet16.9.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

SGU har tillsammans med motsvarande myndigheter i övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också på behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i flera fall av central betydelse för den gröna energiomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum