Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vanligt att ungas sexuella rättigheter kränks

1.12.2015 08:00 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dela

Mer än var tionde ung person har varit med om något sexuellt mot sin vilja. Särskilt bland tjejer är detta vanligt – 22 procent uppger att de varit med om något sexuellt som de egentligen inte ville.

I absoluta tal motsvarar 22 procent av tjejerna i åldersgruppen 16-25 år minst 100 000 individer.

Siffrorna är hämtade från Fokus 15 , en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, som nu överlämnats till regeringen. Bakom rapporten står Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

- Ungas kunskap om mänskliga, sexuella och reproduktiva rättigheter måste stärkas. Skolan, elevhälsan och ungdomsmottagningarna bär ett viktigt ansvar, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Fyra procent av tjejerna rapporterar att de utsatts för sexuellt våld. Ytterst få killar säger sig ha upplevt detta.

Unga hbtq-personer ger sex mot ersättning i högre utsträckning än unga heterosexuella.

Merparten unga uppger att de får vara ihop med vem de vill. Men ungefär var tionde ungdom lever i en familj med restriktioner kring val av partner.

En av slutsatserna i MUCF:s rapport är att de unga som behöver mest stöd får minst. Det gäller till exempel ungdomar som inte passar in i hetero-normen, unga med funktionsvariationer, unga nyanlända och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Kunskap bland yrkesverksamma och ett respektfullt bemötande, som bygger på lagar och konventioner snarare än på föreställningar och normer, är centralt för att alla unga ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Rapporten visar också att det finns stora skillnader i ungdomsmottagningarnas verksamhet. Det gäller såväl öppettider som kompetens och vilka ungdomsgrupper de arbetar med,

- Arbetet med att förebygga sexuell utsatthet måste förstärkas både i skolan och fritiden. Ingen ung ska behöva känna sig kränkt, säger Lena Nyberg.

MUCF föreslår en rad åtgärder för att stärka ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter. Några exempel:

  • Skolornas sex- och samlevandsundervisning bör kvalitetsgranskas.
  • Kunskap om mänskliga rättigheter samt sexuella och reproduktiva rättigheter bör bli obligatoriskt i lärarutbildningen.
  • Landets ungdomsmottagningar bör få enhetliga och tydliga riktlinjer.

Mer om rapporten:  http://www.mucf.se/ungas-sexuella-rattigheter

Presskontakt: Lennart Nylund, kommunikatör, 08-566 219 34 lennart.nylund@mucf.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum