Vänsterpartiet Skåne

Vänsterhäng på Slottsparksscenen i Landskrona!

Dela

Söndag 2/9 arrangerar Vänsterpartiet Landskrona och Vänsterpartiet Skåne ett öppet möte vid Slottsparksscenen klockan 14-18 - punklegend och tal för ett jämlikt Landskrona på scen!

Det kommer att bjudas på tal av vänsterpartiets förstanamn på kommun-, region- och riksdagslista:


Christine "Kikki" Lenander, biståndsbedömare  från Landskrona. Kikki är aktiv i Vänsterpartiet Landskrona och är kommunfullmäktigeledamot;


- Jag vill ha ett Landskrona där alla, unga och gamla, kvinnor och män, människor med olika bakgrund och med olika förutsättningar, har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv. Ett Landskrona som ser till behov istället för vinstmaximering och som har en stark gemensam välfärd.

Agneta Lenander är sjuksköterska från Röstånga. Hon sitter i kommunfullmäktige i Svalöv och i regionfullmäktige och är bland annat en av initiativtagarna till En annan vård är möjlig;


- Jag vill se en jämlik vård som är till för oss alla som behöver den. Dagens vårdkris är en personalkrisen där det framför allt är kvinnor som ryter ifrån och lämnar. Personalens arbetssituation är den viktigaste frågan för att kunna säkra vården framöver, och se till att Regionen blir en attraktiv arbetsgivare som litar på sina medarbetare.

Claudia Velásquez är socialsekreterare från Helsingborg. Claudia är ordförande för Vänsterpartiet i Helsingborg, kommunfullmäktigeledamot och aktiv i Vision;

- Jag vill ha ett solidariskt samhälle. När vi har det bra bidrar vi till vår gemensamma välfärd, när vi är sjuka får vi sjukvård och trygghet.

Från scenen kommer även Teo Törnqvist, trubadur och folkmusiker och Johan Johansson känd från bland annat KSMB, Strindbergs, John Lenin att underhålla!

Det kommer också att bjudas på fika, ansiktsmålning och trevliga samtal!För eventuella frågor: Christine Lenander, 0733-224 226, kikkilenander@gmail.com

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne8.11.2018 11:29Pressmeddelande

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum