Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet föreslår stödpaket för Malmöbor och ideella föreningar

Dela

Kommunledningen har tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt - vilket vi tycker är bra, för att trygga jobben och försörjningen. Vi saknar dock ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan, för alla de som saknar ett hem och för de ideella föreningar som får kämpa hårt under krisen.

Emma-Lina Johansson (V)
Emma-Lina Johansson (V)

Insatserna får inte vara enbart riktade till företag, det blir klassmässigt helt fel. De med minst marginaler glöms bort. Vi föreslår därför att kommunledningen lanserar ett stödpaket för vanliga Malmöbor som drabbas i Coronakrisen, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen.

- Vi har ett antal exempel på åtgärder som skulle kunna ingå i ett sådant paket, det finns säkert många fler förslag. Det viktiga för oss är inte vilka åtgärder som väljs, utan att något görs för den vanlige Malmöbon eller ideella föreningen utan marginaler som drabbas. Vi vill att ett stödpaket arbetas fram där de juridiska och praktiska aspekterna för varje åtgärds har utretts. Det är bråttom men Malmö stads samlade kompetens ska användas för att det blir mest effektfullt, säger Anders Skans (V) gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen. 

Vänsterpartiet Malmö har identifierat följande exempel på åtgärder som skulle kunna genomföras:

 • Att MKB omedelbart inför ett vräkningsstopp för personer som inte kan betala hyran för att de akut blivit utan inkomst, istället ska en avbetalningsplan upprättas eller hyrorna efterskänks.
 • Att MKB under detta år fryser hyrorna. MKB ska inte ta ut den beslutade hyreshöjningen som trädde i kraft den 1 april, 2019 års hyror ska gälla hela året. 
 • Att familjer som har försörjningsstöd vars barn går på gymnasiet ska ges extra ersättning för maten när skolan är stängd. Detsamma ska gälla om grund- och förskolor stänger. 
 • Att arbetet med de som tvingas söka försörjningsstöd måste stärkas så ersättningen kommer snabbt till de som hamnat i en akut situation.
 • Att personer inom daglig verksamhet ska tillåtas få habiliteringsersättning när de är hemma för att daglig verksamhet stänger eller att de är sjuka under en tidsbegränsad period. 
 • Att kommunstyrelsen gör en extra satsning för hemlösa Malmöbor, som drabbas hårt under denna kris, genom att ge ett extra ekonomiskt tillskott till stadens frivilligorganisationer som arbetar med hemlösa varje dag.
 • Att Malmö Stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för en lunchkostnad upp till 80 kr per dag till elever som inte får skollunch under perioden gymnasieskolan är stängd.
 • Att Malmö Stad ger restauranger rätt att fakturera kommunen för hemkörningskostnaden av mat till personer över 70 år.  
 • Att maten på kommunens äldreboenden vissa dagar levereras av lokala restauranger. 
 • Att matvaruhandling ordnas åt sjuka och riskgrupper.
 • Att extra specialpedagogiskt stöd riktas till de elever som nu har distansundervisning och har svårt att nå målen.
 • Att Malmö Stad efterskänker hyra för idrotts- och kulturföreningarnas inställda arrangemang i kommunala lokaler.  
 • Att Malmö Stad går in med ett stödpaket för kostnader i samband med att ideella kulturföreningars arrangemang avbokas.
 • Att bidrag betalas ut till de föreningar som valt att skjuta upp sina årsmöten med anledning av smittspridningsrisken. Föreningar ska kunna skicka in sin verksamhetsberättelse och övriga handlingar så snart årsmötet hållits, för att undvika att skapa ekonomiska problem med långtgående konsekvenser i ideella föreningar i denna extraordinära situation.
 • Att ett utökat stöd till kvinnojourerna ges om en påvisad ökad efterfrågan av insatser av dessa behövs i tider av isolering i hemmen.
 • Att Malmö stad ordnar platser där hemlösa kan sköta sin hygien, att det där tillhandahålls duschar, handfat, schampo och tvål.
 • Att kommunstyrelsen ger utökat stöd till t.ex. Skåne Stadsmission, ABF Malmö, HelaMalmö, Malmös kvinno-, tjej och transjourer, värmestugorna som drivs i ideell regi samt ideella kulturföreningar som prövas svårt under krisen.
 • Att en fond upprättas tillsammans med Region Skåne för kulturarbetare, som blir helt utan inkomster, att söka medel ur.
 • Att Malmö Stad säkerställer att hemtjänstpersonal har adekvat skyddsutrustning.

Vänsterpartiet Malmö föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

- att stadskontoret ges i uppdrag att utforma ett krispaket för de vanliga Malmöbor och ideella föreningar som drabbas av Corona-krisen, för beslut i KSAU eller i kommunstyrelsen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Emma-Lina Johansson (V)
Emma-Lina Johansson (V)
Ladda ned bild
Anders Skans (V)
Anders Skans (V)
Ladda ned bild

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum