Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet i Blekinge och Skåne: Låt tågen rulla i sommar!

Dela

Pågatågen mellan Kristianstad och Blekinge kommer av besparingsskäl ställas in för sommaren. De få passagerarna under pandemin gör att Trafiknämnden i Blekinge beslutat att enbart Öresundstågen trafikerar mellan de båda regionerna i sommar. Fel väg att gå, menar Vänsterpartiets representanter i Region Blekinge och Skåne.

- Det är positivt att få åker med kollektivtrafiken nu under pandemin, men det är viktigt att det finns kvar som alternativ för resande, menar Erik Ohlsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Blekinge. Öresundstågen stannar inte på de mindre orterna och färre tåg ökar risken för trängsel. Tyvärr kostar det pengar, men pandemin är inte ett normaltillstånd och vi kan inte räkna på samma sätt. Alla har inte andra alternativ för resande att välja på, säger han.

Det är ännu oklart hur smittläget kommer att se ut under sommaren och vilken typ av resor som kommer att vara möjliga. Ett tydligt mönster som synts i människors resande är att många väljer att semestra hemma – hemmestra – och hålla sig i närområdet för besök till naturområden och nära och kära. Pågatåg är ett enkelt alternativ för många.

- Man har tidigare från Skånetrafikens sida varit oroliga för att passagerare inte ska komma tillbaka till kollektivtrafiken när pandemin är över. Om det inte finns några tåg som stannar på sin station kan det blir en självuppfyllande profetia, menar Samuel Johansson, representant i Kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet Skåne.

Ännu en faktor att se till när det gäller ekonomin är de ersättningar som staten delar ut till kollektivtrafikmyndigheterna, tänkta att kompensera för just minskat resande. Om turer dras in och invånarna inte erbjuds kollektivtrafik riskerar regionerna att stå utan ersättning.

- Det har man från statligt håll varit tydliga med från början. Det viktigaste är ändå att människor kan ta sig dit de behöver på ett smittsäkert sätt, och att det finns möjligheter till tillgängliga alternativ för alla invånare. Då blir det självklart att vi får bekosta tåg som rullar trots att det är gott om plats mellan passagerarna, det är lite det som är tanken, avslutar Erik Ohlsson.

Vänsterpartiet anser att beslutet bör omprövas då reduceringar i dessa tågturer innebär ett rejält försämrat utbud som kommer att få konsekvenser för möjligheten att resa, vilket leder till ett minskat kollektivt resande och kommer att göra det svårare att få tillbaka resenärerna när samhället återgår till ett normalläge.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

V motionerar om tillit - Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!19.3.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Tillitsbaserad styrning är ett begrepp som ofta används i samtal om styrning inom offentliga organisationer, men steget mellan att uppskatta idén och att använda den inom den egna verksamheten är många gånger långt. Nu vill Vänsterpartiet att Region Skåne gör gemensam sak med fackförbunden och tar fram en strategi för att öka personalens möjligheter till inflytande och makt i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum