Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet i SYSAVs ägarkommuner: Minska sopförbränningen!

Dela

Gör det obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att ha effektiv sopsortering redan vid fastigheten. Ge SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning. Och ge företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer. Det är tre krav som Vänsterpartiet i 13 av SYSAVs 14 ägarkommuner nu ställer sig bakom i gemensamma motioner.

- Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering, men det stämmer inte längre, säger Pär Moberg, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Skurup och initiativtagare till motionen. Sverige halkar efter andra länder inom EU och ligger nu under genomsnittet. Sedan 15 år tillbaka återvinner svenskarna mindre än hälften av sina sopor, säger han.

Under motsvarande period har andra EU-länder från bottennoteringar gjort dramatiska upphämtningar. Inte minst Italien. Idag sorteras till exempel 90 % av soporna i italienska Campanori, en av föregångsregionerna. Vänsterpartiet menar att det pekar på att det finns klar förbättringspotential i Sverige.

- Vi Vänsterpartister i SYSAV-kommuner menar att kommunerna måste sätta mycket mer ambitiösa mål för SYSAV och ge bolaget de resurser och mandat som behövs för att nå dem. Kan Italien så kan vi!, säger Pär Moberg.

En nyckel till skillnaden är att Sverige tillhör de länder som tidigt satsade på storskalig förbränning av hushållssopor, det som på branschspråk kallas “energiåtervinning”. En miljon bostäder i Sverige värms med energi från sopförbränning i ett 30-tal anläggningar. Förutom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp importeras ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas upp i de gigantiska värmeverken.

- Det är så klart bättre att återvinna energi ur sopor än att deponera dem på soptippar, säger Mona Nihlén, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Tomelilla kommun. Men dels skapar det stora koldioxidutsläpp, och dels så leder det till att vi förstör en massa råvaror, som vi då måste ersätta med jungfruliga råvaror. Vi måste sluta se sopor som ett problem och börja se dem som en materialresurs.

En av de stora svenska anläggningarna för avfallsförbränning är SYSAVs anläggning i Malmö, och därför var det naturligt för Vänsterpartiet i SYSAVs ägarkommuner att lägga fram en gemensam motion om att skärpa målen för SYSAV på detta område.

Göran Brante, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Ystads kommun, framhåller att SYSAV inte utgjort ett särskilt dåligt exempel i Sverige:

- Tvärtom, SYSAV har legat i framkanten för att både genom pedagogisk verksamhet och satsning på nya former av sopsortering minska andelen sopor som går till förbränning, säger han. Men det går fortfarande för långsamt. Och inte minst - så länge man fortsätter att köra sin förbränningsanläggning för fullt, och istället ersätter den minskade mängden inhemska sopor med importerade, så är lite vunnet ur ett miljöperspektiv, avslutar han.

Läs Skurups version av motionen här.

Motionerna läggs fram i alla SYSAV-kommuner utom Vellinge, där Vänsterpartiet inte har någon partiförening, och Trelleborg och Lomma där man saknar mandat i kommunfullmäktige, men står bakom motionerna principiellt.

Lokala kontakter:

Burlöv: tobias.lohse@vansterpartiet.se

Kävlinge: jan.persson@vansterpartiet.se

Lomma: patrik.milton@vansterpartiet.se  

Lund: helena.falk2@lund.se

Malmö: anders.g.andersson@malmo.se

Simrishamn: simrishamn@vansterpartiet.se

Sjöbo: lucas.lennartsson@gmail.com

Skurup: par.moberg@skurup.se

Staffanstorp: pikkusaari@hotmail.com

Svedala: jorgen52arbm@gmail.com

Tomelilla: mona.nihlen@tomelilla.se

Trelleborg: trelleborg@vansterpartiet.se

Ystad:goran.brante@vansterpartiet.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum