Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet kräver politisk viljeriktning i flyktingmottagandet

Dela

Under dagens kommunstyrelsemöte avhandlades alltifrån försäljning av mark till förändring av MKBs ägardirektiv. Dessutom presenterades en utredning om övergripande mål och gemensamma strategier för mottagande av asylsökande och nyanlända, integration samt ändamålsenlig samverkan inom området. I utredningen framkom ett behov av ett tydliggörande av den politiska viljan inom området. Vi föreslog därför kommunstyrelsen en sådan, som tyvärr röstades ner av övriga partier.

Anders Skans & Emma-Lina Johansson. Fotograf: Emmalisa Pauly
Anders Skans & Emma-Lina Johansson. Fotograf: Emmalisa Pauly

- I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka skydd. Alla ska känna sig trygga med att besöka kommunal verksamhet och Malmö stad måste föregå med gott exempel som arbetsgivare. Vi hade önskat att det fanns en tydlig politisk viljeriktning, precis som utredningen efterfrågar, och att staden skulle vara det Öppna Malmö styret pratat om tidigare under mandatperioden, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet yrkade dessutom på en förändring av Malmös Kommunala Bostadbolags (MKBs) ägaride och föreslog att MKB ska vara Malmö stads verktyg för att bygga bort bostadsbristen och skapa balans mellan tillgång och efterfrågan. MKB ska sätta samhällsnyttan främst och vara en garant för en bostadspolitik som är socialt, miljö- och klimatmässigt hållbar. För att hålla nere hyror i nyproduktion ska MKB skaffa sig egen byggkompetens. Hyressättningen ska också utgå från bolagets behov av finansiering för investeringar och renoveringar, men inte generera vinst till ägaren för finansiering av övrig kommunal verksamhet.

- Malmö stad måste sluta dubbelbeskatta hyresgästerna i det allmännyttiga bolaget, vi måste med alla till buds stående medel skapa en bostadsmarknad för vanligt folk, inte för en rik elit, säger Anders Skans (V) gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen. 

Under gårdagen lämnade Vänsterpartiet in ett nämndsinitiativ om att upphäva Malmö stads beslut om undantag i EBO-lagen. Kommunstyrelsen beslutade att bereda initiativet tll nästa möte. 

Vänsterpartiet ville inte heller denna gång ge medel till Social Innovation (ärende 13). Glädjande nog fick vi gehör för våra synpunkter och en majoritet i kommunstyrelsen röstade avslag på ärendet. 

Övriga ärenden Vänsterpartiet hade synpunkter på:

14. Nyttjanderättsavtal med Easyfairs Nordic AB: Vi reserverade oss mot beslutet.

20. Malmö Tillväxtkommission – Delrapport: Vi reserverade oss mot att-sats 2 och 3.

28. Redovisning från stadsbyggnadsnämnden av uppdrag att utvärdera och ta fram en ny  Energistrategi för Malmö stad: Vi yrkade på ett tillägg i den inledande texten i enlighet med vårt yrkande i Stadsbyggnadsnämnden.

29. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Rundelen 38: Vi reserverade oss mot beslutet.

30. Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Östergård 1: Vi reserverade oss mot beslutet.

31. Försäljning av fastigheten Cyklopet 1, projekt 7322 Söder om badhuset i Hyllie: Vi reserverade oss mot beslutet.

32. Motion av Gunilla Ryd (V) och Boel Pettersson (V) om att göra Malmös innerstad bilfri: Vi yrkade bifall till motionen i sin helhet.

33. Motion av Stefana Hoti (MP) och Måns Berger (MP) om ökad demokrati och inflytande för Malmöborna: Vi yrkade bifall till motionens andra attsats om öppna sammanträden.

34. Motion av Stefana Hoti (MP) och Janne Grönholm (MP) om att inrätta ett kunskapscentrum mot rasism och homofobi: Vi yrkade bifall till motionen i sin helhet.

35. Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om skolskjuts på lov: Vi yrkade bifall till motionen i sin helhet. 

39. Motion av Lisa Stolpe (V) och Mohamed Yassin (MP) om en utbyggnadsstrategi av stadens skolor för ökad integration: Vi yrkade bifall till motionen i sin helhet.

40. Motion av Gunilla Ryd (V) om hållbart nyttjande av jordbruksmark: Vi yrkade bifall till motionen i sin helhet. 

43. Remiss från Kulturdepartementet - Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99): Vi yrkade på att anta stadskontorets ursprungliga förslag till yttrande och därmed avslag till det av KSAU reviderade förslaget. 

Alla skriftliga reservationer bifogas. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Skans & Emma-Lina Johansson. Fotograf: Emmalisa Pauly
Anders Skans & Emma-Lina Johansson. Fotograf: Emmalisa Pauly
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö värnar välfärden - Budget 20239.11.2022 14:00:18 CET | Pressmeddelande

Vänsterpartiet presenterar de förslag vi vill genomföra under den kommande mandatperioden, vad vi vill prioritera under 2023 och hur vi vill finansiera verksamheterna i vår budget för 2023. Vi kallar den för Ett solidariskt och jämlikt Malmö. Vi är stolta över att kunna presentera ett stort antal förslag för att göra Malmö till en mer jämlik, solidarisk och hållbar stad där alla ska kunna känna hopp inför framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum