Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet lägger motion för jämlik tillgång till skånska vårdcentraler

Dela

2009 infördes hälsoval inom vården, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser i Skåne. Ofta koncentreras de privata vårdcentralerna till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer, medan områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls har haft samma nyetablering av vårdcentraler. Nu vill Vänsterpartiet kartlägga behovet av offentliga vårdcentraler för att trygga tillgång till en god primärvård för alla.

- Sedan vårdvalet infördes har offentliga vårdcentraler fått stänga i områden med exempelvis lägre utbildningsnivå, samtidigt som etableringen av privata vårdcentraler har varit stor i de större städerna och i rikare områden. Så kan vi inte ha det. Vi behöver satsa på en jämlik vård efter behov i hela regionen, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Vänsterpartiet vill satsa på den förebyggande vård där människor fångas upp redan innan de blir sjuka, eller tidigt vid insjuknande. Sådan vård förutsätter fysiska vårdmöten men också modern teknik, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Många pratar om digital vård idag. Det är bra, men bättre vore om vi istället tog sikte på en jämlik vård både geografiskt och digitalt för alla i Skåne. Vissa saker är smidigt att avhandla via digitala kanaler, och det ska såklart Regionen också utveckla för de som vill, kan och behöver detta.  För andra saker behövs både ett personligt, fysiskt vårdmöte och möjligheter för andra former av kontakter och uppföljningar. Ett gott förebyggande arbete förutsätter möjlighet att bygga relationer över tid. Det kräver tillgänglighet och närhet på många sätt. Då är det viktigt att det finns en vårdcentral i närheten av där man bor, oavsett var man bor, avslutar Agneta Lenander.

Efter att kartläggningen är utförd föreslås att Regionen antar en plan för utbyggnad av vårdcentraler där det behövs.

Motionen lämnas till Regionfullmäktiges möte 22/10.

Läs hela motionen här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Alliansen vägrar lyssna – och fortsätter med oetisk medfinansiering av hörselhjälpmedel8.5.2020 12:34:48 CESTNyheter

Förra veckan tog Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslut om att utveckla informationsbroschyrerna som beskriver system för medfinansiering av hörselhjälpmedel i regionen. Beslutet grundar sig i den kritik som riktats mot systemets uppbyggnad där patienter bland annat blivit rekommenderade hjälpmedel som tillverkas av samma ägare som driftar hörselvårdsmottagningen. Istället för att göra om systemet och förhindra att företagen kan tjäna pengar på riktade rekommendationer kring de egna hjälpmedlen väljer man att skriva om broschyren.

V vill fokusera på hantering av Coronaviruset och skjuta budgetläggning till hösten16.4.2020 15:52:40 CESTPressmeddelande

Region Skåne är mitt i ett intensivt arbete för att hantera situationen kring Covid-19, både i direkta verkningar och i att bygga upp system som kan hantera långsiktiga negativa effekter. I dessa turbulenta tider kan en tillförlitlig budget för 2021 inte tas fram i juni, menar Vänsterpartiet, som därför har lagt ett initiativärende för att skjuta upp budgetläggningen till hösten och hoppas på en bra diskussion mellan partierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum