Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet lägger motion för jämlik tillgång till skånska vårdcentraler

Dela

2009 infördes hälsoval inom vården, vilket lett till att privata vårdcentraler öppnat på många platser i Skåne. Ofta koncentreras de privata vårdcentralerna till områden med relativt sett frisk befolkning och högre inkomstnivåer, medan områden med befolkning som löper större risk för ohälsa inte alls har haft samma nyetablering av vårdcentraler. Nu vill Vänsterpartiet kartlägga behovet av offentliga vårdcentraler för att trygga tillgång till en god primärvård för alla.

- Sedan vårdvalet infördes har offentliga vårdcentraler fått stänga i områden med exempelvis lägre utbildningsnivå, samtidigt som etableringen av privata vårdcentraler har varit stor i de större städerna och i rikare områden. Så kan vi inte ha det. Vi behöver satsa på en jämlik vård efter behov i hela regionen, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Vänsterpartiet vill satsa på den förebyggande vård där människor fångas upp redan innan de blir sjuka, eller tidigt vid insjuknande. Sådan vård förutsätter fysiska vårdmöten men också modern teknik, menar Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Många pratar om digital vård idag. Det är bra, men bättre vore om vi istället tog sikte på en jämlik vård både geografiskt och digitalt för alla i Skåne. Vissa saker är smidigt att avhandla via digitala kanaler, och det ska såklart Regionen också utveckla för de som vill, kan och behöver detta.  För andra saker behövs både ett personligt, fysiskt vårdmöte och möjligheter för andra former av kontakter och uppföljningar. Ett gott förebyggande arbete förutsätter möjlighet att bygga relationer över tid. Det kräver tillgänglighet och närhet på många sätt. Då är det viktigt att det finns en vårdcentral i närheten av där man bor, oavsett var man bor, avslutar Agneta Lenander.

Efter att kartläggningen är utförd föreslås att Regionen antar en plan för utbyggnad av vårdcentraler där det behövs.

Motionen lämnas till Regionfullmäktiges möte 22/10.

Läs hela motionen här.

Nyckelord

Kontakter

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Skarp kritik mot system för hörselhjälpmedel – Alliansen vägrar förändring31.10.2019 15:34:56 CETNyheter

Ett system för utprovning av hörselhjälpmedel som i praktiken fungerar som ett företagsstöd – kritiken är hård mot rekvisitionssystemet inom Region Skåne. Problemet rör att flertalet hörselmottagningar idag ägs av hörapparattillverkare. Detta riskerar att en patients val av hörapparat i hög påverkas av förekomsten av företagets ”eget” sortiment. Detta urholkar bl.a. valfriheten. Frågan togs idag upp under möte med Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Alliansen behöver lyssna på personalen: ta tunga invändningar mot privatisering av den palliativa vården på allvar!24.10.2019 18:26:12 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet oroas starkt av den ignorans som Alliansen visar personalens önskemål inom specialiserad palliativ vård. Personalen har lyft fram många orsaker till att man inte vill att verksamheten ska upphandlas och varför den känsliga vården av människor i livets slutskede inte passar för privatisering. Utredningen som gjorts på Alliansens uppdrag pekar på samma risker. Trots det väljer Alliansen att gå vidare med att i primärvårdsnämnden rekommendera upphandling av den specialiserade palliativa vården i Malmö och Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum