Vänsterpartiet

Vänsterpartiet miljardsatsar på kvinnors löner

Dela

Åren går, men löneskillnaderna består. Så skulle man kunna sammanfatta den lönediskriminering på svensk arbetsmarknad som gör att kvinnor tjänar mindre än män för samma eller likvärdiga arbetsuppgifter. Därför vill Vänsterpartiet införa jämställdhetsmiljarder - ett ekonomiskt stöd på 5 miljarder kronor per år - riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

- Sveriges kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor och är därmed Sveriges största arbetsgivare. Att ge dem ekonomiska förutsättningar att utjämna systematiska löneskillnader kommer att ge resultat inom en nära framtid. Det blir mer i lönekuvertet och i slutändan högre pension. Att utjämna löneskillnader är en grundbult för att ge kvinnor och män jämlika och jämställda levnadsvillkor, säger Jonas Sjöstedt.

Kommuner och landsting kommer själva att bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas på respektive arbetsplats. Det finns ett krav om medfinansiering på 50 procent. När arbetsplatsen kan visa på uppnådda resultat, i exempelvis regelbundna lönekartläggningar, erhåller man det statliga ekonomiska stödet i efterhand. På sikt ska jämställdhetsmiljarderna bli en permanent del av statsbidraget för kommuner och landsting.

Jämställdhetsmiljarderna ska också kunna användas till att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom offentlig sektor.

- Arbetsvillkor och arbetsmiljö följer ett tydligt könsmönster. Kvinnodominerade branscher tenderar att präglas av sämre arbetsvillkor och en sämre arbetsmiljö än motsvarande mansdominerade branscher. Ska man orka ända fram till pensionen måste arbetsmiljön och arbetsvillkoren bli bättre. Där kommer jämställdhetsmiljarderna att göra skillnad. Pengarna ger arbetsplatsen möjlighet att ta bort delade turer, att öka bemanningen, se över schemaläggningen och öka inflytandet över arbetet, säger Nooshi Dadgostar, vice partiledare för Vänsterpartiet.

Rekryteringsbehovet är stort inom offentlig sektor.

- Vår mångmiljardsatsning är viktig med tanke på framtidens personalförsörjning. För att möjliggöra för kvinnor att både stanna kvar i och välja arbete inom offentlig sektor, behöver arbetsvillkor och arbetsmiljö rustas genom ordentliga satsningar. 80 procent av de anställda i kommuner och landsting är kvinnor. Deras arbete är undervärderat, vilket kanske syns allra tydligast på lönerna. Det är därför viktigt att höja värdet på arbetet som utförs i hela sektorn. Det ser vi till att göra med det här förslaget, avslutar Sjöstedt.

Mer information

Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64 (ej sms)

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum