Vänsterpartiet

Vänsterpartiet miljardsatsar på kvinnors löner

Dela

Åren går, men löneskillnaderna består. Så skulle man kunna sammanfatta den lönediskriminering på svensk arbetsmarknad som gör att kvinnor tjänar mindre än män för samma eller likvärdiga arbetsuppgifter. Därför vill Vänsterpartiet införa jämställdhetsmiljarder - ett ekonomiskt stöd på 5 miljarder kronor per år - riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

- Sveriges kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor och är därmed Sveriges största arbetsgivare. Att ge dem ekonomiska förutsättningar att utjämna systematiska löneskillnader kommer att ge resultat inom en nära framtid. Det blir mer i lönekuvertet och i slutändan högre pension. Att utjämna löneskillnader är en grundbult för att ge kvinnor och män jämlika och jämställda levnadsvillkor, säger Jonas Sjöstedt.

Kommuner och landsting kommer själva att bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas på respektive arbetsplats. Det finns ett krav om medfinansiering på 50 procent. När arbetsplatsen kan visa på uppnådda resultat, i exempelvis regelbundna lönekartläggningar, erhåller man det statliga ekonomiska stödet i efterhand. På sikt ska jämställdhetsmiljarderna bli en permanent del av statsbidraget för kommuner och landsting.

Jämställdhetsmiljarderna ska också kunna användas till att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom offentlig sektor.

- Arbetsvillkor och arbetsmiljö följer ett tydligt könsmönster. Kvinnodominerade branscher tenderar att präglas av sämre arbetsvillkor och en sämre arbetsmiljö än motsvarande mansdominerade branscher. Ska man orka ända fram till pensionen måste arbetsmiljön och arbetsvillkoren bli bättre. Där kommer jämställdhetsmiljarderna att göra skillnad. Pengarna ger arbetsplatsen möjlighet att ta bort delade turer, att öka bemanningen, se över schemaläggningen och öka inflytandet över arbetet, säger Nooshi Dadgostar, vice partiledare för Vänsterpartiet.

Rekryteringsbehovet är stort inom offentlig sektor.

- Vår mångmiljardsatsning är viktig med tanke på framtidens personalförsörjning. För att möjliggöra för kvinnor att både stanna kvar i och välja arbete inom offentlig sektor, behöver arbetsvillkor och arbetsmiljö rustas genom ordentliga satsningar. 80 procent av de anställda i kommuner och landsting är kvinnor. Deras arbete är undervärderat, vilket kanske syns allra tydligast på lönerna. Det är därför viktigt att höja värdet på arbetet som utförs i hela sektorn. Det ser vi till att göra med det här förslaget, avslutar Sjöstedt.

Mer information

Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64 (ej sms)

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet begär aktuell debatt om Arbetsförmedlingen28.3.2019 16:47:30 CETPressmeddelande

Med anledning av det allvarliga läget för Arbetsförmedlingen, med stora neddragningar och omfattande kontorsnedläggningar, begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt hålls i riksdagen snarast möjligt. - Vi är mycket oroade över regeringens oklara agerande när det gäller Arbetsförmedlingen och nu kräver vi att ansvariga statsråd faktiskt redogör för hur de ser på framtidens arbetsförmedling och om de har några lösningar, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Arbetsförmedlingen står inför mycket stora förändringar. Under våren 2019 har myndigheten varslat 4 500 anställda och aviserat att ett stort antal lokala kontor ska läggas ned. Idag meddelade myndigheten vilka orter som berörs av nedläggningarna. Förändringarna är ett resultat av Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen i december. Den därefter tillträdda regeringen har dock inte klargjort hur denna väldiga omvandling ska kunna genomföras på ett rimligt och ansvarsfu

Trafikutskottets ordförande om Klimatpolitiska Rådets varningar: Nu måste Sverige sluta subventionera fossilindustrin21.3.2019 11:41:46 CETPressmeddelande

Årets rapport från Klimatpolitiska Rådet pekar ut mycket stora brister i transportsektorn och ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under mandatperioden för att få ner utsläppen. - Det är hög tid att planera för hållbara samhällen, där vi ser till att snabba på utvecklingen mot eldrivna vägtransporter och satsar betydligt mer på kollektivtrafik, gång och cykel, säger Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet. Rådet presenterar tio rekommendationer till regeringen för att uppnå fossilfria transporter, bland annat stoppdatum för användning av fossila drivmedel, snabbare elektrifiering av vägtransporter i hela Sverige och att bilkörning generellt måste sluta subventioneras genom förmånsbeskattning och reseavdrag. - Jag är förvånad och besviken över att det händer så lite från regeringen. Vi behöver snarast få fram en infrastrukturplan som utgår från våra klimatmål. Det är också hög tid för ett nytt klimatsmart reseavdrag med regional rättvisa för dem som saknar alternativ till b

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum