Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: så förbättrar vi skolmaten

Dela

Vänsterpartiet satsar över en miljard på att förbättra skolmaten. Fokus ligger på hållbar matlagning i riktiga kök med utbildad personal som har inflytande över hela processen. Förslagen kommer att bidra till att höja kvaliteten på skolmaten och få bort matsvinnet.

- På många håll berättar elever att de hoppar över lunchen flera dagar i veckan. Det ger inte speciellt bra förutsättningar för att orka med en hel skoldag. Samtidigt vet vi att det finns gott om skolor i Sverige där eleverna äter upp och dessutom menar att de gillar den. Där verkar framgångsfaktorn vara att tillagningen sker på plats, säger Jonas Sjöstedt.

- Vi har därför tagit fram förslag som vi tror kommer att förbättra förutsättningarna för att kunna tillaga riktigt bra mat i skolköken runt om i landet. Vårt skolmatslyft skulle faktiskt både göra maten godare och mer näringsriktig samtidigt som vi minskar dess påverkan på klimat och miljö,  säger Jonas Sjöstedt. 

Förslagen är fyra till antalet och innehåller också krav på medfinansiering som ska ställas av kommunerna på skolköken.

1. Bygg riktiga tillagningskök

Bra skolmat kräver riktiga tillagningskök. De skolor som vill organisera om matlagningsprocessen och bygga tillagningskök ska få ekonomiskt stöd för att genomföra det. Kommuner som bygger nya skolor ska kunna söka ersättning för att installera tillagningskök istället för att köpa in maten från matleverantörer, och detsamma gäller om- och tillbyggnation av gamla kök.

2. Fortbilda personalen i god och hållbar matlagning

Personalen ska ges goda förutsättningar och inflytande över hela processen från råvara till färdig maträtt. För att kunna ta ett helhetsgrepp både vad gäller hälso- och miljöaspekter ska kökspersonal på skolor få tillgång till utbildning i god och hållbar matlagning.

3. Minska matsvinnet

Kommuner vars skolor genomför åtgärder för att minska matsvinnet ska kunna söka stöd för det. Pengarna kan gå till att införskaffa matvågar att placera i matsalen. De kan även användas till att genomföra utbildningssatsningar med material från exempelvis Livsmedelsverket, eller till att skicka kökspersonal på fortbildning om klimat- och miljöfrågor och hur man praktiskt kan arbeta för att minska matsvinnet.

4 Servera frukost och frukt i skolan

Frukost för barn och unga är viktigt. Skolor som vill satsa på att börja ha frukthörnor, frukost eller dylikt ska kunna få ekonomiskt stöd för det.

- Det finns många skolelever i vårt land vars familjer lever med små ekonomiska marginaler och det kan vara svårt att fylla på kylskåpet i slutet av månaden. Inte minst för dem, är vårt skolmatslyft viktigt. Det är självklart för oss att alla elever ska kunna ta del av undervisningen på jämlika villkor, avslutar Sjöstedt.


Kostnad för skolmatslyftet:
300 mnkr 2019, 500 mnkr 2020 och 2021


Presskontakt till Jonas Sjöstedt:

Vardagar fram till kl 16: Jessica Nordh, pressekreterare för Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90, jessica.nordh@riksdagen.se

Vardagar efter kl 16: Örjan Rodhe, pressekreterare för Jonas Sjöstedt, 073-781 09 57

Helger: Tove Liljeholm, pressekreterare för Jonas Sjöstedt, 073-816 64 70

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum