Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Så tar vi metoo på allvar i arbetslivet

Dela

I dag på den internationella kvinnodagen presenterar Vänsterpartiet flera förslag som följer med in i förhandlingsrummet med regeringen om vårbudgeten.

För unga kvinnor i arbetaryrken är det 50 procent vanligare med sexuella trakasserier på jobbet om man har en visstidsanställning jämfört med en tillsvidareanställning. En av de enklaste åtgärderna mot det är att ta bort anställningsformen allmän visstid. Visstidsanställningar ska få användas när det finns objektiva skäl för det – inte godtyckligt som idag.

- MeToo-berättelserna har kommit från alla håll, men det är tydligt att sexuella trakasserier ofta sker på jobbet. När Vänsterpartiet budgetförhandlar med regeringen igen så kan vi också lova att flera viktiga krav, med anledning av det MeToo-rörelsen har satt fokus på, följer med in iförhandlingsrummet, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta är en del av vad vi anser bör göras:

1. MeToo-utbildning för chefer och skyddsombud

Vi vill ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utbilda chefer och skyddsombud i hur vi får ett arbetsliv fritt från sexism. Satsningen sätts igång i höst, pågår i tre år och utvärderas sedan. Kostnad: 20 miljoner kronor per år.

2. Se till att arbetsgivarna trappar upp arbetet mot sextrakasserier

Arbetsmiljöverket får också i uppdrag att kolla hur arbetsgivarna förebygger, hanterar och motverkar sexuella trakasserier. Det tillsynsprojektet ska också påbörjas i höst, pågå i tre år och sedan utvärderas. Kostar 20 miljoner kronor per år.

3. Stärk skyddsombuden

Ibland utgör arbetsgivaren själva problemet. Här har skyddsombuden en nyckelroll, i synnerhet regionala skyddsombud, som betyder mest för små arbetsplatser. Därför vill vi öka det statliga bidraget till regionala skyddsombud med 30 miljoner kronor per år.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst

070-620 00 64

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum