Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Så tar vi metoo på allvar i arbetslivet

Dela

I dag på den internationella kvinnodagen presenterar Vänsterpartiet flera förslag som följer med in i förhandlingsrummet med regeringen om vårbudgeten.

För unga kvinnor i arbetaryrken är det 50 procent vanligare med sexuella trakasserier på jobbet om man har en visstidsanställning jämfört med en tillsvidareanställning. En av de enklaste åtgärderna mot det är att ta bort anställningsformen allmän visstid. Visstidsanställningar ska få användas när det finns objektiva skäl för det – inte godtyckligt som idag.

- MeToo-berättelserna har kommit från alla håll, men det är tydligt att sexuella trakasserier ofta sker på jobbet. När Vänsterpartiet budgetförhandlar med regeringen igen så kan vi också lova att flera viktiga krav, med anledning av det MeToo-rörelsen har satt fokus på, följer med in iförhandlingsrummet, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta är en del av vad vi anser bör göras:

1. MeToo-utbildning för chefer och skyddsombud

Vi vill ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utbilda chefer och skyddsombud i hur vi får ett arbetsliv fritt från sexism. Satsningen sätts igång i höst, pågår i tre år och utvärderas sedan. Kostnad: 20 miljoner kronor per år.

2. Se till att arbetsgivarna trappar upp arbetet mot sextrakasserier

Arbetsmiljöverket får också i uppdrag att kolla hur arbetsgivarna förebygger, hanterar och motverkar sexuella trakasserier. Det tillsynsprojektet ska också påbörjas i höst, pågå i tre år och sedan utvärderas. Kostar 20 miljoner kronor per år.

3. Stärk skyddsombuden

Ibland utgör arbetsgivaren själva problemet. Här har skyddsombuden en nyckelroll, i synnerhet regionala skyddsombud, som betyder mest för små arbetsplatser. Därför vill vi öka det statliga bidraget till regionala skyddsombud med 30 miljoner kronor per år.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst

070-620 00 64

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Ulla Andersson (V): Nu sätter vi fingret på stoppknappen till bankernas pengatvättomat23.4.2019 10:57:00 CESTPressmeddelande

På grund av de misstänkta problemen med penningtvätt i det svenska banksystemet tar idag Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ett gemensamt utskottsinitiativ för att förmå regeringen att agera. - Gång på gång får vi ta del av rapporter om misstänkt pengatvätt. Det är oacceptabelt. Nu måste politiken agera skyndsamt för att minimera riskerna gällande penningtvätt och annan skadlig verksamhet i banksystemet. Under skandalen med Swedbank har regeringen endast haft något samtal med bankledningen i Swedbank och med Finansinspektionen. Det räcker inte, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Genom åren har lagskärpningar genomförts, bötesbelopp höjts och Finansinspektionen fått utökade resurser. Ändå återkommer fall med penningtvätt och misstänkt penningtvätt och annan skadlig bankverksamhet. Den utredning som Finansinspektionen initierat om den misstänkta penningtvätten inom Swedbank är nödvändig och bra, men inte tillräcklig. - Vi har sett nog av den galoppera

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum