Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne

Dela

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

- Vi satsar på personalen för en jämlik vård, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Vi lägger en budget med förslag på 50 öres skattehöjning, vilket skulle lägga oss i mittfåran nationellt sett. Med ett sådant tillskott kan vi satsa på personalens arbetsmiljö och ge verksamheterna de resurser som behövs. Vi har inte råd att fortsätta underfinansiera den skånska vården, varken för patienternas eller de anställdas skull!

Vänsterpartiets budget satsar på kollektivtrafiken, på personalen, kulturen och ger möjligheter till utveckling för hela regionen.

- Skånes befolkning kommer att fortsätta öka vilket gör det viktigt att ge verksamheterna resurser för att möta människors behov av vård och kollektivtrafik. I Alliansens budgetförslag finns inte en krona med för att kompensera sjukvården och kollektivtrafiken för att vi faktiskt blir fler invånare som behöver sjukvården och kollektivtrafiken. Detta är ett hån mot regionens personal som varje dag går till jobbet för att ge människor vård efter behov eller se till att samhällsservicen i kollektivtrafiken fungerar, fortsätter Sara Svensson.

Större satsningar som att inleda arbetet med 30 timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdanställda, de första stegen mot en avgiftsfri kollektivtrafik och en välfinansierad regional utveckling finns också med i Vänsterpartiets budget. Dessutom ingår en viktig satsning på miljön genom en koldioxidbudget.

- Genom att räkna på hur mycket utsläpp som faktiskt sker inom Skånes geografiska område kan vi få en helhetsbild av vad vi som region behöver göra för att leva upp till Parisavtalets mål om minska utsläpp. Det är vårt ansvar, lika viktigt som vårt arbetsgivaransvar och vårt vård- och hälsoansvar. Det är tillsammans vi måste möta klimatutmaningarna och de utmaningar vårt samhälle står inför, och vi behöver ett helhetstänk för jämlikhet över regionen och mellan människor. Det är vad vi satsar på med vår budget, avslutar Sara Svensson.

Några målsättningar ur Vänsterpartiets budgetförslag för 2020:

  • Att Region Skåne under 2020 skärper arbetet med jämställdhetsanalyser och data som analyserar omotiverade ojämlikheter i sjukvården;
  • Att Region Skåne under 2020 utreder och inför kostnadstak på de specialiserade vårdvalen;
  • Att Region Skåne under 2020 avgiftsbefriar hälsoundersökningar för boende i socioekonomiskt utsatta områden;
  • Att Region Skåne under 2020 påbörjar processen att korta arbetstiden till 30 timmar i veckan med bibehållen lön på tio avdelningar;
  • Att Region Skåne under 2020 utför en särskild lönekartläggning med mål att lyfta lönerna för anställda med oskäligt låg lön - målet ska vara att ingen anställd ska tjäna under 28 000 kronor i månaden;
  • Att Region Skåne under 2020 utvecklar samverkan med kommuner, föreningsliv och berörda i planeringen av kollektivtrafiken;
  • Att Region Skåne under 2020 utreder hur alla pensionärer i Skåne ska kunna åka kollektivt utan avgift;
  • Att Region Skåne under 2020 stegvis börjar fasa ut avgifterna inom kollektivtrafiken för barn och unga;
  • Att Region Skåne under 2020 återställer finansieringen till kulturnämnden och därmed uppfyller sin del av samverkansmodellen mellan statens kulturråd och berörda kommuner.

Läs hela budgeten online här (finns även bifogad som PDF-fil nedan).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Alliansen vägrar lyssna – och fortsätter med oetisk medfinansiering av hörselhjälpmedel8.5.2020 12:34:48 CESTNyheter

Förra veckan tog Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslut om att utveckla informationsbroschyrerna som beskriver system för medfinansiering av hörselhjälpmedel i regionen. Beslutet grundar sig i den kritik som riktats mot systemets uppbyggnad där patienter bland annat blivit rekommenderade hjälpmedel som tillverkas av samma ägare som driftar hörselvårdsmottagningen. Istället för att göra om systemet och förhindra att företagen kan tjäna pengar på riktade rekommendationer kring de egna hjälpmedlen väljer man att skriva om broschyren.

V vill fokusera på hantering av Coronaviruset och skjuta budgetläggning till hösten16.4.2020 15:52:40 CESTPressmeddelande

Region Skåne är mitt i ett intensivt arbete för att hantera situationen kring Covid-19, både i direkta verkningar och i att bygga upp system som kan hantera långsiktiga negativa effekter. I dessa turbulenta tider kan en tillförlitlig budget för 2021 inte tas fram i juni, menar Vänsterpartiet, som därför har lagt ett initiativärende för att skjuta upp budgetläggningen till hösten och hoppas på en bra diskussion mellan partierna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum