Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne

Dela

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

- Vi satsar på personalen för en jämlik vård, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne. Vi lägger en budget med förslag på 50 öres skattehöjning, vilket skulle lägga oss i mittfåran nationellt sett. Med ett sådant tillskott kan vi satsa på personalens arbetsmiljö och ge verksamheterna de resurser som behövs. Vi har inte råd att fortsätta underfinansiera den skånska vården, varken för patienternas eller de anställdas skull!

Vänsterpartiets budget satsar på kollektivtrafiken, på personalen, kulturen och ger möjligheter till utveckling för hela regionen.

- Skånes befolkning kommer att fortsätta öka vilket gör det viktigt att ge verksamheterna resurser för att möta människors behov av vård och kollektivtrafik. I Alliansens budgetförslag finns inte en krona med för att kompensera sjukvården och kollektivtrafiken för att vi faktiskt blir fler invånare som behöver sjukvården och kollektivtrafiken. Detta är ett hån mot regionens personal som varje dag går till jobbet för att ge människor vård efter behov eller se till att samhällsservicen i kollektivtrafiken fungerar, fortsätter Sara Svensson.

Större satsningar som att inleda arbetet med 30 timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdanställda, de första stegen mot en avgiftsfri kollektivtrafik och en välfinansierad regional utveckling finns också med i Vänsterpartiets budget. Dessutom ingår en viktig satsning på miljön genom en koldioxidbudget.

- Genom att räkna på hur mycket utsläpp som faktiskt sker inom Skånes geografiska område kan vi få en helhetsbild av vad vi som region behöver göra för att leva upp till Parisavtalets mål om minska utsläpp. Det är vårt ansvar, lika viktigt som vårt arbetsgivaransvar och vårt vård- och hälsoansvar. Det är tillsammans vi måste möta klimatutmaningarna och de utmaningar vårt samhälle står inför, och vi behöver ett helhetstänk för jämlikhet över regionen och mellan människor. Det är vad vi satsar på med vår budget, avslutar Sara Svensson.

Några målsättningar ur Vänsterpartiets budgetförslag för 2020:

  • Att Region Skåne under 2020 skärper arbetet med jämställdhetsanalyser och data som analyserar omotiverade ojämlikheter i sjukvården;
  • Att Region Skåne under 2020 utreder och inför kostnadstak på de specialiserade vårdvalen;
  • Att Region Skåne under 2020 avgiftsbefriar hälsoundersökningar för boende i socioekonomiskt utsatta områden;
  • Att Region Skåne under 2020 påbörjar processen att korta arbetstiden till 30 timmar i veckan med bibehållen lön på tio avdelningar;
  • Att Region Skåne under 2020 utför en särskild lönekartläggning med mål att lyfta lönerna för anställda med oskäligt låg lön - målet ska vara att ingen anställd ska tjäna under 28 000 kronor i månaden;
  • Att Region Skåne under 2020 utvecklar samverkan med kommuner, föreningsliv och berörda i planeringen av kollektivtrafiken;
  • Att Region Skåne under 2020 utreder hur alla pensionärer i Skåne ska kunna åka kollektivt utan avgift;
  • Att Region Skåne under 2020 stegvis börjar fasa ut avgifterna inom kollektivtrafiken för barn och unga;
  • Att Region Skåne under 2020 återställer finansieringen till kulturnämnden och därmed uppfyller sin del av samverkansmodellen mellan statens kulturråd och berörda kommuner.

Läs hela budgeten online här (finns även bifogad som PDF-fil nedan).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet stänger kontoren och medverkar i arbetsplatsstrejk för klimatet26.9.2019 12:00:00 CESTNyheter

Fredagen den 27/9 är det utlyst arbetsplatsstrejk för klimatet och Vänsterpartiet Skåne stänger igen kontoren och går med i demonstrationer över hela regionen. Det är FridaysForFuture som arrangerar strejken, en organisation som växt explosionsartat från Greta Thunbergs strejkande utanför Sveriges Riksdag 2018. Fredagen markerar slutet på en vecka som många kommuner nyttjat för att sätta ljuset på klimatfrågan.

Skånetrafiken ska finnas för de skånska invånarna – dialog måste bli verklighet24.9.2019 14:42:17 CESTPressmeddelande

Att det gjorts förändringar för skånska busslinjer har varit svårt att missa, inte minst på grund av de starka protester som resenärer och kommunpolitiker framfört i en strid ström som böljat över tidningarnas insändarsidor. Vad hände med att samverka med kommunerna och föra dialog med invånarna? Under dagens möte med Regionfullmäktige lyfte Vänsterpartiet frågan i en interpellation till Carina Zachau (M), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

V: Låt inte sommarstress på sjukhusen bli standard året runt!5.9.2019 11:37:18 CESTPressmeddelande

Under sommarmånaderna ska sjukvården fortsätta bedriva sjukvård samtidigt som all personal ska få ta ut sin semester. Att detta höjer stressen och pressen är inte en nyhet, i en situation där brist på vårdplatser och personal har varit vardag under lång tid. 2019 var heller inget undantag på de skånska sjukhusen och planeringen för sommarperioden har inneburit många stängda vårdplatser. Situationen har varit liknande runt om i landet och en återkommande trend har varit att de vårdplatser som stängs inför sommaren förbli stängda. Nu tar Vänsterpartiet initiativ till att ta fram en handlingsplan för att öppna de sommarstängda vårdplatserna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum