Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet ser brister i regionledningens syn på klimatarbete

Dela

Under dagens möte med Regionstyrelsen fattades beslut om att avslå Vänsterpartiets motion om att utlysa klimatnödläge. En besvikelse, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet:

-          Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar – att klara klimatmålen och lyckas bromsa klimatpåverkan. I det läget väljer Alliansen att istället avslå vår motion. Vi behöver fler konkreta beslut för att möta klimatkrisen. Då vore det bra om Alliansen åtminstone kunde erkänna att vi är i ett nödläge, men det mäktar man inte med. Vi beklagar det, säger hon.

Även ett ärende om definitionen av närproducerade livsmedel i regionens nuvarande Miljöprogram stod på dagordningen. Vänsterpartiet ville avslå förslaget att anta en ny definition av närproducerat då det ses som viktigare att öka mängden ekologiska varor i regionens livsmedelsuppköp. Regionens miljömål tar både upp närproducerat och ekologiskt. I ärendet beskrivs behovet av en definition av närproducerad mat som att det är ett sätt att nå miljömålet utifrån budgetförutsättningarna. Förslaget om en definition av närproducerat är alltså att man då lättare kan nå målet utan att öka inköpen av ekologiska varor, något Vänsterpartiet motsätter sig.

-          Idag har vi lärt oss att vad som är nära är väldigt relativt. Alliansens beslut om närproducerad mat från stora delar av Sydsverige och hela Danmark är ett slag i luften, när vi istället skulle behöva en stor omställning för att i upphandlingar av mat prioritera ekologiskt mycket högre än vad som görs idag, säger Patrik Milton, representant för Vänsterpartiet i Regionstyrelsen.

Vänsterpartiet har också lagt ett förslag på regional utvärdering av arbetet med Coronapandemin som bifölls av mötet.

-          Runt omkring oss ser vi hur smittan går upp och vi som samhälle och enskilda individer behöver göra vårt yttersta för att minska smittspridningen. När pandemin väl är förbi är det också viktigt att vi gör en ordentlig utvärdering för att stärka sjukvården och regionens förmåga att hantera kommande kriser. Vi är glada att vårt initiativ om att utvärdera fick bifall i regionstyrelsen, avslutar Sara Svensson.

Se alla ärenden från dagens möte här.

Läs med om Vänsterpartiets förslag till Klimatnödläge och koldioxidbudget här.

Nyckelord

Kontakter

Patrik MiltonLedamot i Regionfullmäktige, ersättare i Regionstyrelsen

Tel:0706-392106

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet i SYSAVs ägarkommuner: Minska sopförbränningen!2.2.2021 06:15:00 CETPressmeddelande

Gör det obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att ha effektiv sopsortering redan vid fastigheten. Ge SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning. Och ge företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer. Det är tre krav som Vänsterpartiet i 13 av SYSAVs 14 ägarkommuner nu ställer sig bakom i gemensamma motioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum