Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Servicebussar ska lyfta det svikna Sverige

Dela

Vänsterpartiet vill återuppbygga samhällsservicen i glesbygden och förorten. Därför vill vi bland annat satsa på särskilda bussar som ska tillgängliggöra viktig samhällsservice till områden som svikits av tidigare regeringar.

På samma sätt som bokbussen funnits på många orter sedan 1940-talet ska fler viktiga samhällsfunktioner, via servicebussen, komma till orten regelbundet. 

- Vi ska kunna lita på att välfärdssamhället fungerar oavsett var vi bor. Avståndet till storstädernas centrum ska inte avgöra hur stark välfärden är. Offentlig service ska inte heller styras av marknadslogik och enbart utgå från efterfrågan, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Den lokala förankringen är viktig och det ska finnas inflytande från de som bor i bygden och ska använda servicen. Men behoven ser olika ut i olika delar av Sverige. I glesbygden handlar det om lågt befolkningsunderlag och i många fall stora avstånd. Bussen ska utgå från större orter och komma till varje ort som ansluts en gång i veckan. Till boende i till exempel skärgården ska självfallet inte bussar men däremot båtar leverera det som behövs.

- Det kan till exempel handla om att få varor beställda från apoteket, systembolaget eller lanthandeln. Det ska även ges möjlighet att få låna en dator för att beställa varor och uträtta offentliga ärenden, säger Ulla Andersson.

I storstädernas förorter krävs liknande lösningar, men befolkningsunderlaget ser annorlunda ut. Skillnaden innebär att det istället ska inrättas en fast lokal i förorter där offentlig service lämnat. Om det till exempel finns privata handlare som tillhandahåller delar av servicen ska dessa inte konkurreras ut.

Ett första steg är att genomföra pilotsatsningar. Genom att testa verksamhet på ett par orter från varje kategori, dvs. glesbygd, förort och skärgård, ges större underlag kring vilken typ av service som det finns samma behov av och hur de kan skilja sig åt. Men stödet på 120 miljoner kronor beräknas räcka till att täcka kostnaderna för uppsökande service på heltid i en tredjedel av Sveriges kommuner. Medlen utbetalas till Tillväxtverket/Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna och näringsidkarna.

Kostnad: 120 miljoner kronor (per år): 2019, 2020, 2021

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (ej sms)

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiets affischer i EU-valet – så ser de ut23.4.2019 17:00:02 CESTPressmeddelande

Nu visar Vänsterpartiet sina affischer inför EU-valet. - EU-valet ser ut att bli det fjärde valet i rad då Vänsterpartiet växer. Vi fortsätter att få fler medlemmar och väljare. Det är helt logiskt – en helt ny generation växer fram och ser att klimatkrisen kräver stora förändringar och ett jämlikare samhälle. Vi är deras parti, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare. Valaffischerna bifogas och kan även ses på Vänsterpartiets hemsida https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiets-affischer-i-eu-valet-sa-ser-de-ut/ För mer information: Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Ulla Andersson (V): Nu sätter vi fingret på stoppknappen till bankernas pengatvättomat23.4.2019 10:57:00 CESTPressmeddelande

På grund av de misstänkta problemen med penningtvätt i det svenska banksystemet tar idag Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ett gemensamt utskottsinitiativ för att förmå regeringen att agera. - Gång på gång får vi ta del av rapporter om misstänkt pengatvätt. Det är oacceptabelt. Nu måste politiken agera skyndsamt för att minimera riskerna gällande penningtvätt och annan skadlig verksamhet i banksystemet. Under skandalen med Swedbank har regeringen endast haft något samtal med bankledningen i Swedbank och med Finansinspektionen. Det räcker inte, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Genom åren har lagskärpningar genomförts, bötesbelopp höjts och Finansinspektionen fått utökade resurser. Ändå återkommer fall med penningtvätt och misstänkt penningtvätt och annan skadlig bankverksamhet. Den utredning som Finansinspektionen initierat om den misstänkta penningtvätten inom Swedbank är nödvändig och bra, men inte tillräcklig. - Vi har sett nog av den galoppera

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum