Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Servicebussar ska lyfta det svikna Sverige

Dela

Vänsterpartiet vill återuppbygga samhällsservicen i glesbygden och förorten. Därför vill vi bland annat satsa på särskilda bussar som ska tillgängliggöra viktig samhällsservice till områden som svikits av tidigare regeringar.

På samma sätt som bokbussen funnits på många orter sedan 1940-talet ska fler viktiga samhällsfunktioner, via servicebussen, komma till orten regelbundet. 

- Vi ska kunna lita på att välfärdssamhället fungerar oavsett var vi bor. Avståndet till storstädernas centrum ska inte avgöra hur stark välfärden är. Offentlig service ska inte heller styras av marknadslogik och enbart utgå från efterfrågan, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Den lokala förankringen är viktig och det ska finnas inflytande från de som bor i bygden och ska använda servicen. Men behoven ser olika ut i olika delar av Sverige. I glesbygden handlar det om lågt befolkningsunderlag och i många fall stora avstånd. Bussen ska utgå från större orter och komma till varje ort som ansluts en gång i veckan. Till boende i till exempel skärgården ska självfallet inte bussar men däremot båtar leverera det som behövs.

- Det kan till exempel handla om att få varor beställda från apoteket, systembolaget eller lanthandeln. Det ska även ges möjlighet att få låna en dator för att beställa varor och uträtta offentliga ärenden, säger Ulla Andersson.

I storstädernas förorter krävs liknande lösningar, men befolkningsunderlaget ser annorlunda ut. Skillnaden innebär att det istället ska inrättas en fast lokal i förorter där offentlig service lämnat. Om det till exempel finns privata handlare som tillhandahåller delar av servicen ska dessa inte konkurreras ut.

Ett första steg är att genomföra pilotsatsningar. Genom att testa verksamhet på ett par orter från varje kategori, dvs. glesbygd, förort och skärgård, ges större underlag kring vilken typ av service som det finns samma behov av och hur de kan skilja sig åt. Men stödet på 120 miljoner kronor beräknas räcka till att täcka kostnaderna för uppsökande service på heltid i en tredjedel av Sveriges kommuner. Medlen utbetalas till Tillväxtverket/Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna och näringsidkarna.

Kostnad: 120 miljoner kronor (per år): 2019, 2020, 2021

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64 (ej sms)

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum