Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne

Dela

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

 - Det passar väl med våra egna grundläggande värderingar inom Vänsterpartiet, säger Ana Süssner Rubin, ordförande för Vänsterpartiet i Skåne. Vi arbetar dagligen för jämställdhet i vårt parlamentariska och utomparlamerntariska arbete, och ser det som positivt att Länsstyrelsen brutit ner de nationella målen för praktiskt arbete på hemmaplan här i Skåne.

Sara Svensson, regionråd och gruppledare, håller med:

- Jämställdhet är en fråga om makt och för att nå förändring krävs att jämställdhetsarbetet är en aktiv del i allt som görs. Idag ser vi hur ojämställdheten kostar i kvinnors hälsa, lön, arbetsmiljö och levnadsår. Ett jämställt Skåne är en strategi och plattform för att arbeta med aktivt förändrings- och förbättringsarbete, något som verkligen behövs.

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne (KFSK) har Länsstyrelsen Skåne tagit fram strategin ”Ett jämställt Skåne”. Strategin är en plattform för jämställdhetsarbetet i länet. Jämställdhet berör bland annat frågor som makt, inflytande, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I strategin regionaliseras de nationella jämställdhetspolitiska målen. Ca 60 andra organisationer och föreningar medverkar för att genomdriva de jämställdhetspolitiska målen i länet.

Läs mer om Ett jämställt Skåne här.

Läs mer om Vänsterpartiet Skånes arbete här.

Nyckelord

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Inför internationella kvinnodagen: utöka skånska kvinnors möjlighet att göra cellprovsundersökning6.3.2019 14:00:00 CETNyheter

Förebyggande cellprovtagning har visat sig vara en mycket framgångsrik metod som hjälpt till att upptäcka och förebygga cellförändringar och lett till en drygt halverad förekomst av livmoderhalscancer. Dock tar en av fem kvinnor inte det cellprovstest som finns. Nu vill Vänsterpartiet återinföra ambulerande cellprovtagning i Skåne för att nå dessa grupper.

Trots larm från facken drivs förändringar igenom på Pågatågen – regionledningen måste ta sitt ansvar23.2.2019 15:38:55 CETNyheter

I höstas tog en annan del av Arriva-koncernen över driften av Pågatåg i Skåne. Förändringen innebar försämringar för personalen och förändrade säkerhetsrutiner, som påverkar alla skånska resenärer. Fackföreningen SEKO stämmer nu Arriva för att skydda sina medlemmar mot lönedumpning och orimlig arbetsbelastning, men vad kommer regionen göra för att skydda skåningarnas säkerhet som resenärer och anställda? Vänsterpartiet i Skåne lämnar in en interpellation med frågor till Kollektivtrafiknämndens ordförande, Carina Zachau (M).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum