Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne

Dela

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

 - Det passar väl med våra egna grundläggande värderingar inom Vänsterpartiet, säger Ana Süssner Rubin, ordförande för Vänsterpartiet i Skåne. Vi arbetar dagligen för jämställdhet i vårt parlamentariska och utomparlamerntariska arbete, och ser det som positivt att Länsstyrelsen brutit ner de nationella målen för praktiskt arbete på hemmaplan här i Skåne.

Sara Svensson, regionråd och gruppledare, håller med:

- Jämställdhet är en fråga om makt och för att nå förändring krävs att jämställdhetsarbetet är en aktiv del i allt som görs. Idag ser vi hur ojämställdheten kostar i kvinnors hälsa, lön, arbetsmiljö och levnadsår. Ett jämställt Skåne är en strategi och plattform för att arbeta med aktivt förändrings- och förbättringsarbete, något som verkligen behövs.

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne (KFSK) har Länsstyrelsen Skåne tagit fram strategin ”Ett jämställt Skåne”. Strategin är en plattform för jämställdhetsarbetet i länet. Jämställdhet berör bland annat frågor som makt, inflytande, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet. I strategin regionaliseras de nationella jämställdhetspolitiska målen. Ca 60 andra organisationer och föreningar medverkar för att genomdriva de jämställdhetspolitiska målen i länet.

Läs mer om Ett jämställt Skåne här.

Läs mer om Vänsterpartiet Skånes arbete här.

Nyckelord

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum