Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om att köra Pågatågen i egen regi

Dela

Idag upphandlas driften av tågtrafiken av regionen. Det är ett system som orsakar en stor osäkerhet både för tågpersonal och resenärer när olika upphandlingar innebär förändringar i hur service, drift och säkerhet fungerar för trafiken i Skåne. Vänsterpartiet lämnar nu in en motion till Regionfullmäktige för att återta driften i egen regi.

- Den aktuella situationen med upphandlingen av Pågatågen är ett bra exempel på varför det vore bättre att driva verksamheten i egen regi, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne. Just nu har vi ett läge där Skånetrafiken riskerar försämringar både för passagerarnas säkerhet och i personalens anställningsvillkor. Det vore mycket bättre att driva Pågatågen i offentlig regi, säger hon.

Ett alternativ som hade kunnat erbjuda betydligt högre grad av stabiltet hade varit att hela den samlade verksamheten låg under regionens styre.

-  Att köra Pågatågen i egen regi är ett steg på vägen för att kunna ge hög kvalitet och säkerhet för resenärerna och bra anställningsvillkor för personalen, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden. För att Skåne skall bli en region där vi tar ett helhetsgrepp om hållbar utveckling måste kollektivtrafiken byggas ut och fungera optimalt. Därför vill vi i framtiden se att all kollektivtrafik drivs av regionen - det är det enklaste och mest effektiva sättet att se till att våra gemensamma skattepengar kommer alla till del istället för att gå till vinst för olika företag, avslutar han.

Läs mer om förändrade avtal för Pågatågspersonalen här.

Motionen i sin helhet finner ni här.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden

070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum