Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om att köra Pågatågen i egen regi

Dela

Idag upphandlas driften av tågtrafiken av regionen. Det är ett system som orsakar en stor osäkerhet både för tågpersonal och resenärer när olika upphandlingar innebär förändringar i hur service, drift och säkerhet fungerar för trafiken i Skåne. Vänsterpartiet lämnar nu in en motion till Regionfullmäktige för att återta driften i egen regi.

- Den aktuella situationen med upphandlingen av Pågatågen är ett bra exempel på varför det vore bättre att driva verksamheten i egen regi, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne. Just nu har vi ett läge där Skånetrafiken riskerar försämringar både för passagerarnas säkerhet och i personalens anställningsvillkor. Det vore mycket bättre att driva Pågatågen i offentlig regi, säger hon.

Ett alternativ som hade kunnat erbjuda betydligt högre grad av stabiltet hade varit att hela den samlade verksamheten låg under regionens styre.

-  Att köra Pågatågen i egen regi är ett steg på vägen för att kunna ge hög kvalitet och säkerhet för resenärerna och bra anställningsvillkor för personalen, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden. För att Skåne skall bli en region där vi tar ett helhetsgrepp om hållbar utveckling måste kollektivtrafiken byggas ut och fungera optimalt. Därför vill vi i framtiden se att all kollektivtrafik drivs av regionen - det är det enklaste och mest effektiva sättet att se till att våra gemensamma skattepengar kommer alla till del istället för att gå till vinst för olika företag, avslutar han.

Läs mer om förändrade avtal för Pågatågspersonalen här.

Motionen i sin helhet finner ni här.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden

070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum