Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ställer kollektivtrafiknämndens ordförande till svars: vill trygga resenärernas säkerhet

Dela

Just nu pågår förhandlingar angående den framtida driften för de skånska Pågatågen. I mitten av december är tanken att driften skall gå vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor för säkerhet som riskerar att drabba både passagerarna och de anställda negativt.

Vänsterpartiet Skåne har tidigare påpekat att det är orimligt att resenärernas säkerhet äventyras för att öka vinstmarginalerna för upphandlande företag. Förändringarna i avtalet verkar bland annat innebära att säkerthetsansvaret vid avgång, d.v.s. att kontrollera att resenärer inte kläms fast i dörrarna och släpas med tåget, helt skall ligga på lokföraren.

Idag ligger säkerhetsansvaret både hos tågvärdarna och lokföraren. Hur lokföraren, från den främre delen av tåget, skall kunna överblicka alla dörrarna och säkra att passagerare inte kläms fast, att personer med olika former för funktionshinder får den hjälp de behöver och t.ex. äldre människor får hjälp med på- och avstigning innan tåget sätter igång kvarstår som stora osäkerhetsmoment. I rapporteringen har det också framkommit att en ny personalkategori utöver tågvärdar skall tillkomma, då tågvärdarna tidigare delat säkerhetsansvar med lokföraren. Den nya kategorin skulle inte ha samma lönenivåer som nuvarande tågvärdar.

Frågan om aktivt ansvarstagande riktas nu till Stefan Svalö, ordförande för kollektivtraffiknämnden i Region Skåne, under tisdagens sammanträde med Regionfullmäktige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum