Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ställer kollektivtrafiknämndens ordförande till svars: vill trygga resenärernas säkerhet

Dela

Just nu pågår förhandlingar angående den framtida driften för de skånska Pågatågen. I mitten av december är tanken att driften skall gå vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor för säkerhet som riskerar att drabba både passagerarna och de anställda negativt.

Vänsterpartiet Skåne har tidigare påpekat att det är orimligt att resenärernas säkerhet äventyras för att öka vinstmarginalerna för upphandlande företag. Förändringarna i avtalet verkar bland annat innebära att säkerthetsansvaret vid avgång, d.v.s. att kontrollera att resenärer inte kläms fast i dörrarna och släpas med tåget, helt skall ligga på lokföraren.

Idag ligger säkerhetsansvaret både hos tågvärdarna och lokföraren. Hur lokföraren, från den främre delen av tåget, skall kunna överblicka alla dörrarna och säkra att passagerare inte kläms fast, att personer med olika former för funktionshinder får den hjälp de behöver och t.ex. äldre människor får hjälp med på- och avstigning innan tåget sätter igång kvarstår som stora osäkerhetsmoment. I rapporteringen har det också framkommit att en ny personalkategori utöver tågvärdar skall tillkomma, då tågvärdarna tidigare delat säkerhetsansvar med lokföraren. Den nya kategorin skulle inte ha samma lönenivåer som nuvarande tågvärdar.

Frågan om aktivt ansvarstagande riktas nu till Stefan Svalö, ordförande för kollektivtraffiknämnden i Region Skåne, under tisdagens sammanträde med Regionfullmäktige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Uteblivna budgetsatsningar för personal och jämlikhet – arbetet fortsätter med att skapa ett Skåne för alla18.6.2019 16:34:24 CESTPressmeddelande

Budgetdebatten för Skåne är nu avslutad. Vänsterpartiet ville investera en skattehöjning i verksamhet och personal och därigenom stoppa de nedskärningar som Alliansens budget innehöll. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom. Vänsterpartiet kommer att fortsätta lägga förslag på lösningar som satsar på personalen och som bygger en jämlik utveckling i Skåne.

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum