Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ställer kollektivtrafiknämndens ordförande till svars: vill trygga resenärernas säkerhet

Dela

Just nu pågår förhandlingar angående den framtida driften för de skånska Pågatågen. I mitten av december är tanken att driften skall gå vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor för säkerhet som riskerar att drabba både passagerarna och de anställda negativt.

Vänsterpartiet Skåne har tidigare påpekat att det är orimligt att resenärernas säkerhet äventyras för att öka vinstmarginalerna för upphandlande företag. Förändringarna i avtalet verkar bland annat innebära att säkerthetsansvaret vid avgång, d.v.s. att kontrollera att resenärer inte kläms fast i dörrarna och släpas med tåget, helt skall ligga på lokföraren.

Idag ligger säkerhetsansvaret både hos tågvärdarna och lokföraren. Hur lokföraren, från den främre delen av tåget, skall kunna överblicka alla dörrarna och säkra att passagerare inte kläms fast, att personer med olika former för funktionshinder får den hjälp de behöver och t.ex. äldre människor får hjälp med på- och avstigning innan tåget sätter igång kvarstår som stora osäkerhetsmoment. I rapporteringen har det också framkommit att en ny personalkategori utöver tågvärdar skall tillkomma, då tågvärdarna tidigare delat säkerhetsansvar med lokföraren. Den nya kategorin skulle inte ha samma lönenivåer som nuvarande tågvärdar.

Frågan om aktivt ansvarstagande riktas nu till Stefan Svalö, ordförande för kollektivtraffiknämnden i Region Skåne, under tisdagens sammanträde med Regionfullmäktige.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum