Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skånes förslag för en stärkt psykiatri

Dela

Besparingar inom vården och uteblivna satsningar inom psykiatrin drabbar de som söker vård hårt. Antalet vårdplatser har inte ökat i takt med behoven. Samtidigt ser vi en oroväckande utveckling där den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är dags att ta krafttag för psykiatrin.

Psykiatrin i Skåne behöver fler vårdplatser och högre kapacitet för att ta emot patienter. Idag är köerna alldeles för långa för att komma till behandling för både barn och vuxna. Det skapar oerhört mycket lidande. Upplever man psykiska problem eller börjar må dåligt är det svårt nog att söka hjälp; att vården idag dessutom är så otillgänglig gör det inte enklare. Köerna behöver drastiskt kortas till utredning och behandling inom specialistpsykiatri.

Ingångarna till psykiatrin måste vara många och lättillgängliga. Vårdcentralernas roll är viktig och i Skåne vill Vänsterpartiet se till att tillgången på psykologer ökar. Vi vill avskaffa vårdval psykoterapi för att istället utveckla vårdcentralernas sammanhållna vård mot den psykiska ohälsan. Det behöver finnas tillgång till olika psykiatriska kompetenser, så att man kan få hjälp genom en inriktning som är anpassad efter ens behov.

Vänsterpartiet Skånes förslag för en bättre psykiatrisk vård:

  • Satsningar på psykiatrisk kompetens inom primärvården – avskaffa vårdvalet och bygg ett sammanhållet mottagande på vårdcentralerna för psykisk ohälsa
  • Kvinnors psykiska hälsa måste tas på större allvar och ges tillräckliga resurser
  • Öppna upp fler platser inom slutenvårdspsykiatrin
  • Ökad satsning på brukarstyrda inläggningar och mobila team
  • Avskaffa straffavgifterna inom den skånska sjukvården
  • Stärk barn- och ungdomspsykiatrin så att barns behov av utredning och behandling tillgodoses

På nationell nivå vill Vänsterpartiet bland annat skapa ett tillgänglighetspaket till psykiatrin. Fokus i tillgänlighetspaketet kommer att ligga på suicidprevention och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa. Där vill vi satsa 1 miljard kronor på psykisk ohälsa.

Läs mer om våra regionala och nationella satsningar för psykisk hälsa här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne8.11.2018 11:29Pressmeddelande

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum