Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet står med facket - enda parti som säger nej till privatisering av LSS

Dela

På dagens möte med Funktionsstödsnämnden fattades beslut om privatisering av LSS-boenden. Förslaget, som initierades av Miljöpartiet under förra mandatperioden har nu förverkligats av det nya mittenstyret, S och L. Vänsterpartiet röstade, som enda parti, emot förslaget.

Carin Gustafsson (V)
Carin Gustafsson (V)

28 november röstade nämnden - på Miljöpartiets förslag - igenom att ge i uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden. Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot.

Liberalerna och högeroppositionen har nu drivit igenom förslaget om att privatisera LSS, till vilket både Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade ja. 

- Vänsterpartiet har som enda parti sedan ärendet lyftes i funktionsstödsnämnden i höstas varit emot. Våra gemensamma skattepengar ska gå till medborgarna, inte till skattesmitande riskkapitalister. Vänsterpartiet vill rädda och förstärka LSS, inte sälja ut vår gemensamma välfärd, säger Carin Gustafsson (V), ledamot i Funktionsstödsnämnden. 

Facket Kommunal har motsatt sig utförsäljningen och drivit frågan till central förhandling där de förklarat sig oeniga med arbetsgivaren. 

- Inom Kommunals avtalsområde har privata utförare lägre löner, lägre personaltäthet, lägre andel tillsvidareanställda, fler deltidsanställda och färre med rätt kompetens jämfört med offentlig sektor. Personal upplever sig dessutom mindre nöjda, ha mindre inflytande och vara mindre motiverade. Vår gemensamma välfärd ska präglas av hög kvalitet och ha goda arbetsvillkor. Försämrade villkor för arbetstagarna kommer att leda till försämrad kvalitet för de boende, säger Anna Larsson (V), ersättare i Funktionsstödsnämnden. 

- I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att ett LSS boende inte främst är en arbetsplats, det är alltid i första hand en Malmöbos hem. Alla vill vi bo tryggt och trivas och inte behöva oroa sig för om ens hem kommer att försvinna vid nästa upphandling, avslutar Carin Gustafsson (V)

Kontakter

Bilder

Carin Gustafsson (V)
Carin Gustafsson (V)
Ladda ned bild
Anna Larsson (V)
Anna Larsson (V)
Ladda ned bild

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför biståndsbedömt trygghetsboende i Malmö18.9.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

I Malmö idag finns trygghetsboende för den som är 70 år eller äldre, har en känsla av otrygghet och ett behov av serviceinsatser från hemtjänsten eller får sina serviceinsatser utförda på annat sätt. Boendeformen är inte biståndsbedömd, den tilldelas endast efter kötid och inte efter behov. Kötiden kan vara flera år och även den äldres ekonomi kan försvåra att flytta till dagens trygghetsboenden. Vänsterpartiet tycker att det ska vara en självklarhet att en persons privata ekonomi inte ska styra tillgång till säkert och tryggt boende för äldre. De personer som är i störst behov ska tilldelas trygghetsboende oavsett ekonomiska förutsättningar och kötid.

Malmövänstern motionerar: Lokalvård i egen regi10.9.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Under 2018 köpte Malmö stad städtjänster och fönsterputsning för 127 Mkr exklusive moms från externa företag. Det motsvarar nära hälften av kostnaderna för städningen i kommunens lokaler. Malmö stad har som mål bra arbetsvillkor och heltid som norm. Det rimmar illa att då köpa upp tjänster med sämre arbetsvillkor än om arbetet utfördes i egen regi, därför motionerar Vänsterpartiet Malmö om att Lokalvården ska göras i egen regi.

Malmövänstern motionerar: Starta försöksverksamhet med Lekotek!27.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Malmökommissionen hade som mål att ta fram åtgärder som skulle göra Malmö hållbart, både ekologiskt och socialt. Malmö Stads Miljöprogram lyfter bland annat att ekologisk hållbarhet stärks genom att vi minskar vår konsumtion och staden ska bidra till att utveckla cirkulär- och delningsekonomi. En viktig åtgärd gällande social hållbarhet är att skapa mötesplatser för stadens invånare. Malmövänstern motionerar därför om att införa en verksamhet som förenar båda dessa mål: Lekotek.

Malmövänstern motionerar: Förändra MKB:s direktiv - bygg bort bostadsbristen!24.6.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Vänsterpartiet ser bostaden som en mänsklig rättighet, men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbrist och hemlöshet fortsatt stora problem i Malmö. De bostäder som byggs vänder sig främst till dem med kapital eller högre inkomster och är oftast omöjliga att hyra för dem utan kapital och med låga eller medelstora inkomster. Malmövänstern motionerar därför om att kommunen till fullo ska använda sitt eget allmännyttiga bostadsbolag, MKB, för att lösa problemen med bristen på hyreslägenheter vanligt folk har råd att bo i.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum