Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet: Varför inkluderar man inte havsmiljön i grön handlingsplan för Greater Copenhagen?

Dela

Under dagens möte med Regionfullmäktige ställde Vänsterpartiet en enkel fråga om havsmiljön i Öresund.

- Det blir nästan ironiskt när havet som är den miljö som knyter ihop Greater Copenhagen-geografin – Östersjön, Öresund och Kattegatt – överhuvudtaget inte finns med i handlingsplanen, säger Vilmer Andersen, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden.

Under hösten 2020 beslutade styrgruppen för Greater Copenhagen (GC) lansera en politisk strategi för grön omställning och hållbar tillväxt. Strategin ska kunna ge ett lyft till företag och offentliga organisationer som kan och vill satsa på gröna lösningar och grön teknologi. Det poängteras specifikt att ”Greater Copenhagen ska bli en av de absolut ledande metropolregionerna inom kunskap och innovation för en grön omställning. I samarbete med regeringarna i Danmark och Sverige, EU och STRING ska framtidens gröna metropolregion byggas”.

- Trots decenniers omfattande kamp för att förbättra havsmiljön – en kamp som fortsätter mot dagens hot av omfattande utsläpp, utfyllnads- och exploateringsintressen, överfiske, döda bottnar och så vidare… så är det inte med. Det hade varit bra för att arbeta mot alla de hot som måste elimineras för att säkra Östersjön, Öresund och Kattegatt som levande hav i framtiden.

Carl-Johan Sonesson, ordförande i Regionstyrelsen och i Greater Copenhagen, svarade att man från svensk sida försökt förhandla in havsmiljön men misslyckats då danska näringslivsintressen motsatte sig en policy som värnar om havets resurser.

Nyckelord

Kontakter

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa – får nej11.2.2021 16:47:12 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lyftes Vänsterpartiets initiativärende om en buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa. En utredning rekommenderades också för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder. Alliansen väljer dock att se ärendet som redan täckt – utan att varken utreda behoven eller se på möjligheter för en buss lastad med bred kompetens.

V: HH-förbindelsen är ett statligt ansvar4.2.2021 14:10:59 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Regionstyrelsen var frågan om Region Skånes medverkan i det konsortium som ska finansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör uppe. Vänsterpartiet vill betona vikten av att se Öresundsregionen som en helhet där det bör läggas stor tyngd vid hållbara lösningar för både godstransporter, fjärrtåg och persontrafik framöver, där HH-förbindelsen är en viktig del. Regionen bör vara med och driva på för detta, men ansvaret för att finansiera satsningen bör ligga på nationell nivå, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet i SYSAVs ägarkommuner: Minska sopförbränningen!2.2.2021 06:15:00 CETPressmeddelande

Gör det obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att ha effektiv sopsortering redan vid fastigheten. Ge SYSAVs styrelse i uppdrag att besluta om att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning. Och ge företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål att både mängden avfall som förbränns i SYSAVs förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, skall ha minst halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer. Det är tre krav som Vänsterpartiet i 13 av SYSAVs 14 ägarkommuner nu ställer sig bakom i gemensamma motioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum