Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet vill se åtgärder för att lyfta kvinnors hälsa och vård

Dela

En av Socialstyrelsens senaste rapporter som rör endometrios, en sjukdom som drabbar var tionde kvinna, visar att Region Skåne kan förbättra sina rutiner kring behandling. Vänsterpartiet vill se en uppföljning på de områden som rapporten pekar ut, och ställde därför frågan om när och hur det kan ske till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Gilbert Tribo (L).

- Rätten till hälsa är grundläggande, ändå har många kvinnor förr och idag lidit när vårdens kompetens varit för låg och man inte tas på allvar, trots att endometrios är en väldigt vanlig sjukdom. Vi måste fortsätta förbättra kvinnors vård och främja hälsa även när man lever med en sjukdom. Vi vill se att de brister som utpekats åtgärdas så fort som möjligt, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

I Region Skånes budget, framtagen av allianspartierna, står det att endometriosvården ska utvecklas, att den nationella riktlinjen ska införas och att det i den kommande budgeten ska lyftas arbete med att öka kunskapen inom primärvården angående endometrios.

- Men vi undrar vad som händer. Enligt Socialstyrelsens rapport finns det arbete kvar att göra. De lyfter att det bara är 67 % av verksamheterna i Skåne som har en skriftig rutin för smärtlindring när en patient kommer in med akuta symptom. Det saknas också rutiner för uppföljning efter operation eller hormonell behandling hos instanser som patienterna söker sig till. Vi vill se åtgärder för att stärka vården, men också kompetenshöjande insatser i vården generellt. Kvinnor ska inte behöva gå flera år utan att få sina smärtor tagna på allvar, avslutar Sara Svensson.

Övriga områden där endometriosvården, enligt Socialstyrelsen, nationellt behöver förbättras är bland annat att fler patienter behöver erbjudas hormonell behandling, uppföljningen av behandlingseffekt behöver stärkas, fler multiprofessionella endometriosteam behöver etableras, tillgång till smärtspecialister höjas och fortbildning för sjukvårdspersonal stärkas. Samverkan mellan olika vårdinstanser behöver stärkas och handläggningen behöver struktureras upp mellan primärvård och elevhälsa.

Länkar:

  • Läs hela interpellationen här.
  • Läs Socialstyrelsens rapport här.
  • Läs Patientnämndens analys här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum