Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom

Dela

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

Trots bifallandet av initiativet har det inte gått mycket framåt med arbetet för patienter med kognitiv svikt. Kunskapscentra demens som arbetar med frågorna är del av den översyn som riskerar att försvåra arbetet för regionens samtliga kunskapscenter.

- Vi har haft helt olika syn på finansieringen av kunskapscentra demens mellan Vänsterpartiet och Alliansen. Vi har velat avsätta mer pengar i rent preventivt syfte för att hitta bra sätt att arbeta och samverka med andra, vi har lagt tilläggsyrkande i HSN i rent kartläggande syfte och genom kartläggning kunna initiera förslag på det vi fått fram, men inte fått gehör. I Central samverkan har vi kommunicerat de problem vi ser och upplever och försökt få till stånd ett mer säkert sätt att säkra omsorgen kring dessa komplexa patienter, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjuksköterska.

Vad som kommer att ske med kunskapscentren är ännu inte klart, men det finns andra många delar inom samverkan som kunde påbörjats och som ännu inte fungerar optimalt, menar Agneta.

- I min yrkesroll ser jag var det brister, vilka det är som prioriteras bort, vilka som i första hand får byta avdelning och till och med sjukhus, hur samverkan kring den kognitivt sviktande fallerar. Jag ser det när det behövs polishandräckning eller inkallande av väktare för att en demenssjuk blivit orolig och aggressiv med överflytt till psykiatrin där patienten definitivt inte hör hemma. Jag ser direkta omsorgsbrister i hygien på dessa patienter, sannolikast för att kunskapen är låg ute i den kommunala vården och omsorgen. Alla vi i Hälso-och sjukvårdsnämnden har fått kunskap om att ”vårdkonsumtionen” av slutenvård är som störst två år innan diagnos sätts. Det här hade vi kunnat ändra på genom ett systematiskt arbetssätt i samverkan. Det är en patientgrupp som åker in och ut, där slutkörda anhöriga sliter hårt, där ensamma kognitivt sviktande far extra illa, som hittas nedkylda utomhus när de gått vilse, som reagerar på smärta och sjukdom på ett helt annat sätt än vad en annan patientgrupp kan göra. Genom ett insatsförlopp i samverkan hade vi kunnat samarbeta kring kompetensförsörjning och kunskapsöverföring mer systematiskt än vad vi gör idag. Detta är orsaker till att initiativet kom till, nu behöver vi se till att det faktiskt följs upp och implementeras, avslutar Agneta Lenander.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V: Samverkan kring barn och unga - de som gör jobbet måste få förutsättningarna de behöver6.5.2021 15:13:29 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne lämnade nämnden ett yttrande angående Region Skånes revisorers granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Vänsterpartiet vill understryka att samverkan inte är bara en central åtgärd, utan bygger på att kunskap om förutsättningarna ges till alla de som jobbar med barnen.

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta29.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum