Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom

Dela

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

Trots bifallandet av initiativet har det inte gått mycket framåt med arbetet för patienter med kognitiv svikt. Kunskapscentra demens som arbetar med frågorna är del av den översyn som riskerar att försvåra arbetet för regionens samtliga kunskapscenter.

- Vi har haft helt olika syn på finansieringen av kunskapscentra demens mellan Vänsterpartiet och Alliansen. Vi har velat avsätta mer pengar i rent preventivt syfte för att hitta bra sätt att arbeta och samverka med andra, vi har lagt tilläggsyrkande i HSN i rent kartläggande syfte och genom kartläggning kunna initiera förslag på det vi fått fram, men inte fått gehör. I Central samverkan har vi kommunicerat de problem vi ser och upplever och försökt få till stånd ett mer säkert sätt att säkra omsorgen kring dessa komplexa patienter, säger Agneta Lenander, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjuksköterska.

Vad som kommer att ske med kunskapscentren är ännu inte klart, men det finns andra många delar inom samverkan som kunde påbörjats och som ännu inte fungerar optimalt, menar Agneta.

- I min yrkesroll ser jag var det brister, vilka det är som prioriteras bort, vilka som i första hand får byta avdelning och till och med sjukhus, hur samverkan kring den kognitivt sviktande fallerar. Jag ser det när det behövs polishandräckning eller inkallande av väktare för att en demenssjuk blivit orolig och aggressiv med överflytt till psykiatrin där patienten definitivt inte hör hemma. Jag ser direkta omsorgsbrister i hygien på dessa patienter, sannolikast för att kunskapen är låg ute i den kommunala vården och omsorgen. Alla vi i Hälso-och sjukvårdsnämnden har fått kunskap om att ”vårdkonsumtionen” av slutenvård är som störst två år innan diagnos sätts. Det här hade vi kunnat ändra på genom ett systematiskt arbetssätt i samverkan. Det är en patientgrupp som åker in och ut, där slutkörda anhöriga sliter hårt, där ensamma kognitivt sviktande far extra illa, som hittas nedkylda utomhus när de gått vilse, som reagerar på smärta och sjukdom på ett helt annat sätt än vad en annan patientgrupp kan göra. Genom ett insatsförlopp i samverkan hade vi kunnat samarbeta kring kompetensförsörjning och kunskapsöverföring mer systematiskt än vad vi gör idag. Detta är orsaker till att initiativet kom till, nu behöver vi se till att det faktiskt följs upp och implementeras, avslutar Agneta Lenander.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum