Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet vill värna de mest ekonomiskt utsatta i vår stad

Dela

På dagens möte med Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlades ett nämndsinitiativ från Vänsterpartiet. Vi krävde att nämnden under en tidsbegränsad period ska ge förhöjt försörjningsstöd till de familjer som har barn i skolor som stänger ner på grund av Coronaviruset Covid-19. Deras matkostnader ökar när barnen inte längre får skollunch och Malmö Stad måste agera snabbt för att säkerställa dessa familjers möjlighet att ge sina barn mat för dagen.

- Tyvärr beslutade nämnden att avvakta regeringens besked till Sveriges kommuner och regioner om att ta kostnaden för ökade matkostnader för barnen. Vi tycker inte att det räcker, barnen har redan distansundervisning och har inte fått mat i skolan på över en vecka. Hungriga barn väntar inte på besked från regeringen, Malmö Stad borde ta sitt ansvar och agera nu, säger Emma-Lina Johansson, kommunalråd och en av Vänsterpartiets representanter i nämnden.

Med anledning av Covid-19 kommer Malmös gymnasieskolor ha stängt och istället ge gymnasielever utbildning på distans. För de barn vars familjer uppbär försörjningsstöd innebär det att barn som vanligtvis äter lunch i skolan, under en längre tid framöver kommer behöva äta hemma. För en del barn är målet i skolan, det enda målet lagad mat man får på en dag. Att barnen studerar hemma kommer innebära ökade kostnader för familjen. Därför vill Vänsterpartiet se en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer för att minska den ekonomiska pressen.

Regeringen kan fatta beslut om att också stänga förskolor och grundskolor på grund av Covid-19, Elever med föräldrar som har samhällsbärande yrken väntas då få stöd, men för barn i utsatta områden, där många är beroende av skolmat och en trygg plats, kan stängda skolor leda till djup kris. Vid det fall att stadens skolor och förskolor kommer stängas, ska detta omfatta alla barnfamiljer med barn i förskola/grundskola/gymnasieskola. 

Vänsterpartiet yrkade därför att 

Försörjningsstödet för de familjer som har barn i gymnasieutbildning, samt vid behov de med barn inom förskola och grundskola, höjs under den tid som distans/hemundervisning pågår för att kompensera för ökade matkostnader. 

- Den rådande situationen med anledning av Covid-19 och beslutet att stänga gymnasieskolor gör att det finns anledning att frångå gängse regelverk. Vi behöver tillsammans säkerställa att barn som redan lever i ekonomisk utsatthet inte drabbas hårdare, avslutar Emma-Lina Johansson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Driv boenden i offentlig regi!4.6.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Vi i Vänsterpartiet anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker Kommunförbundet Skåne ska samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna, istället för att upphandla privata boenden. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum