Fackförbundet ST

Var är krisstödet till statsförvaltningen?

Dela

Regeringen har mestadels fått beröm för sina snabba beslut i hanteringen de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin. Men Fackförbundet ST menar att regeringen missar att se om sitt eget närmsta hus. När det gäller de statliga myndigheternas resurser för att kunna hantera följderna av pandemin är det som om Coronakrisen inte existerade. Allra tydligast syns det på Arbetsförmedlingen, som får mindre än 5 procent i ökade anslag.

 - Det är orimligt. Pengarna räcker inte för att öppna upp stängda kontor runt om i landet. Det kommer inte ens att räcka för att undvika ännu fler uppsägningar av arbetsförmedlare. Och det kommer definitivt inte att räcka till för att hjälpa rekordmånga nya inskrivna som behöver Arbetsförmedlingens stöd att komma ut i varaktig sysselsättning, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

 

Regeringen satsar åtskilliga miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Frågan är bara vem det är som ska hantera alla dessa pengar och se till att de hamnar där de gör mest nytta. Den viktigaste myndigheten inom utgiftsområdet, Arbetsförmedlingen, som nyligen utsattes för ett sällsynt illa planerat reformeringsexperiment, får endast 330 miljoner kronor i ökade förvaltningsanslag vilket motsvarar en ökning med mindre än 5 procent. Det återställer inte ens anslaget till nivån före nedskärningarna 2019. Av dessa pengar ska dessutom 180 miljoner reserveras för att öppna några av de kontor som man tvangs lägga ner förra året. Återstår 150 miljoner som ska rusta myndigheten för att hantera en rekordssnabb ökning av arbetslösheten upp till 13,5 %.

Andra myndigheter med viktiga uppgifter i hanteringen av Coronapandemin riskerar också att ställas inför samma situation, med stor ökning av arbetsbelastningen i kombination med modesta anslagsökningar. Varken satsningarna på till exempel MSB eller Tillväxtverket imponerar när man tar i beaktande de utmaningar som de anställda på dessa myndigheter står inför framöver.

För framtiden hade ST gärna sett att regeringen tydligare visade att man har dragit lärdom av de läxor som Coronaviruset har gett oss. Nästa gång vi står inför en kris är det tydligt att vi behöver en stärkt beredskap, som inte utgår ifrån just-in-time leveranser till sjukhus och andra offentliga institutioner. Då behöver vi också myndigheter som är rustade för detta, och som har förmåga att rusta Sverige. Såväl Livsmedelsverket som Jordbruksverket har pekat på behovet av en säkrare livsmedelsförsörjning med större inhemsk produktion. Vi vet inte heller hur djup eller långvarig den nuvarande pandemin kommer att bli och hur det kan komma att påverka grundläggande samhällsfunktioner. Därför menar ST att regeringen redan nu bör resurssätta dessa myndigheter så att varningssignalerna inte bara stannar vid planer och strategier utan att staten kan åstadkomma de förändringar som behövs.

Nyckelord

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST kommenterar budgeten: Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor21.9.2020 09:55:07 CESTPressmeddelande

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten. ST välkomnar också regeringens satsning på civilt försvar, en bekräftelse på statsförvaltningens avgörande samhällsfunktion vid allvarliga kriser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum