Skogsstyrelsen

Var femte kulturlämning i skogen skadad

Dela

Var femte forn- och kulturlämning i skogen har skador orsakade av skogsbruket och utvecklingen går dessutom åt fel håll. Det visar en uppföljning som Skogsstyrelsen har gjort. Fler lämningar skadades under 2017 jämfört med året innan och en stor orsak är att länsstyrelsernas beslut enligt kulturmiljölagen inte följs.

– Så här kan det inte fortsätta år efter år att delar av vår historia bokstavligt talat körs sönder i skogen. Vi måste nu ha en nära dialog med aktörerna för att vända trenden. Det handlar om skogsbrukets förtroende, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Uppföljningen har gjorts på omkring 400 avverkningar över hela landet som innehåller kända och registrerade kulturlämningar. Det handlar om fornlämningar som stenåldersboplatser men också andra kulturmiljöer som berättar om människans historia som till exempel gravar och torpruiner. Uppföljningen visar att var femte kulturlämning (20 procent) har vad som klassas som skada eller grov skada. En försämring mot året innan då statistiken visade att var sjätte lämning var skadad (cirka 16 procent).

– Vi såg en liten förbättring förra året, men i årets statistik kan vi se att det inte var en positiv trend. Några säkerställda generella förbättringar ser vi inte över tid och ett bekymmer är att de beslut som länsstyrelserna fattar om hur fornlämningar ska skyddas inte följs, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Samtidigt finns det regionala skillnader (se mer i grafiken nedan): 

Norra Norrland: Mellan 2014 och 2016 har utvecklingen varit positiv men tyvärr har skadenivåerna gått upp under 2017 till 25 procent med skador eller grova skador. En förklaring är mycket körskador i samband med uttaget av virke efter stormen Hilde.
Södra Norrland: Under flera år har Södra Norrland haft mycket höga skadenivåer, inte minst på grund av stormen Ivar. Resultatet under 2017 var något bättre, men fortfarande har nästan 30 procent av de inventerade lämningarna skador.
Svealand: Här finns de bästa resultaten i landet. Siffrorna ligger stadigt på tio procent med skador eller grova skador, men det sker ingen förbättring.
Götaland. I södra Sverige pendlar resultaten upp och ned de senaste åren, men någon stadig förbättring syns inte heller här. Under 2017 ökade skadorna till 22 procent av lämningarna (15 procent under 2016). En stor del av skadorna är markberedningsskador.

Skadorna inträffar trots att uppföljningen har skett på områden där lämningar var kända och registrerade. Vanligaste skadan är sönderkörningar i samband med markberedning som också orsakar de svåraste skadorna.

Ett sätt att minska antalet skador är att lämna kvar så kallade kulturstubbar som placerats utanför och runt omkring kulturlämningen. Då minskar skaderisken med 75 procent.

Att förstöra eller skada fornlämningar är brott mot kulturmiljölagen som kan ge böter eller upp till fyra års fängelse.

Mer information:

AnnKristin Unander, inventeringsledare, Skogsstyrelsen, 0910-438409, annkristin.unander@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum