Naturvetarna

Var fjärde forskare saknar fast anställning

Dela

Naturvetarna har under lång tid efterfrågat en större satsning på forskning, innovation och utbildning. I budgetpropositionen kommer svaret: 3,4 miljarder. - Mycket glädjande, men nu är det hög tid att även förbättra forskarnas arbetsvillkor, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör.

Regeringen satsar 3,4 miljarder kronor på forskning och innovation i 2021 års budget. Naturvetarna tycker att det är bra att man stärker ESS, Max IV och Scilife Lab, att basanslagen höjs och att det satsas på excellenscentra.

-          Det är ett glädjande besked i ett läge där Sverige behöver en långsiktig satsning på forskning och innovation för att klara framtidens utmaningar. Den frågan har Naturvetarna drivit länge i våra kontakter med politikerna.

”Inte rimligt att var fjärde forskare saknar fast anställning”

2024 blir det ytterligare en nivåhöjning i anslaget för forskning och innovation och det kommer då att uppgå till 3,75 miljarder kronor.

-          Med dessa förstärkningar är det ett gyllene tillfälle att förbättra forskarnas villkor. Det är inte rimligt att mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning.

Satsning på naturvetenskaplig forskning krävs

Regeringen ser också ett behov av forskningssatsningar på skogsråvaror och biomassa till forskning och innovationsverksamhet för hållbar utveckling av den gröna och blå biobaserade ekonomin. Man avser att återkomma i frågan i den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen.

-          Positivt att det satsas på forskning inom de gröna näringarna. För att det ska bli ordentlig fart i den omställning av samhället som regeringen har för avsikt att genomföra, krävs stora satsningar och prioriteringar inom naturvetenskapen. I den kommande forskningspropositionen är därför förbundets förväntan att regeringen svarar upp emot sina ambitioner med en sådan satsning.

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har cirka 33 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

Ett lyft som kan få mer forskning att flyga16.10.2020 13:09:13 CESTPressmeddelande

Med de förslag som läggs fram till regeringen i dag, i utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02), ökar möjligheterna att forskning och andra kunskaper som tas fram på Sveriges högskolor kommer samhället till nytta som nya produkter, processer och tjänster. Naturvetarna har under lång tid drivit opinion i dessa frågor och varit aktiva under utredningen. När förslagen nu läggs fram, är förbundet positivt till det som presenteras.

Naturvetarnas kommentar kring regeringens satsningar på utbildning och arbetsmarknad i budgeten: ”Ta chansen och ställ om mot ett grönare samhälle”22.9.2020 17:15:41 CESTPressmeddelande

Bra att regeringen tillsätter medel i budgeten för fler studieplatser på högskolan, och satsar på företagande som håller Sverige rullande. Men se samtidigt till att dessa insatser viktas så naturvetare får ta del av dem – det är nämligen de som bygger morgondagens gröna samhälle, menar Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum