Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Var fjärde ung hbtq-person väljer bort öppen fritidsverksamhet – MUCF lanserar stödmaterial till fritidsledare

Dela

Idag, den 15 mars, lanserades skriften ”Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering” i samband med ett fullbokat frukostseminarium i Stockholm.

Fritiden är en viktig och betydelsefull del i ungas liv. Men den är inte självklar för alla. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) nationella ungdomsenkät från 2018 visar att var fjärde ung hbtq-person någon gång har avstått från att delta i öppen fritidsverksamhet*. Anledningen är rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för allvarliga kränkningar i jämförelse med andra unga.

– Det är viktigt att det finns trygga mötesplatser för alla unga. Samtidigt vet vi också att behovet av kunskap hos dem som möter unga hbtq-personer i kommunernas öppna fritidsverksamheter är stort. Det är därför mycket bra att vi kan möta detta behov med ett nytt stödmaterial som riktar sig till just fritidsledare, säger Lena Nyberg generaldirektör.

Under våren och hösten kommer MUCF att besöka ett antal orter i landet för att sprida stödmaterialet och diskutera resultatet från enkäterna.

Ta del av materialet!

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering” finns att läsa och ladda ner på www.mucf.se

 

Presstjänsten

För mer information, kontakta presstjänsten: Telefon: 010-160 10 20 eller på mail: press@mucf.se

*Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomens hus eller liknande verksamheter som unga kan besöka kostnadsfritt. Satsningen är en del av MUCF:s uppdrag att erbjuda kunskap och stöd till dessa verksamheter. I stödmaterialet har MUCF samlat kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och som kommer till nytta i samtal och möten med alla unga som har tankar, åsikter eller funderingar om hbtq-frågor.

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum