Norrköpings kommun

Var förberedd om krisen eller kriget kommer – lokal broschyr till stöd för invånare i Norrköpings kommun

Dela

Under vecka 16 kommer broschyren ”Var förberedd om krisen eller kriget kommer” att spridas till samtliga hushåll i Norrköpings kommun. Broschyren utgör en del av kommunens långsiktiga arbete med att öka beredskapen hos kommunens invånare att klara sig själva en tid vid samhällsstörningar, och innehåller bland annat en vägledning för hur man skapar sin egen krisplan. Ytterligare ett syfte med broschyren är att öka tryggheten genom att skapa insikt i frågor kopplat till hur man kan agera i utsatta situationer.

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun

– Genom att man som kommuninvånare får ökad kännedom om lokala risker och hur man kan förbereda sig på ett bra sätt, i kombination med information om vart man kan vända sig med olika frågor, ökar både förmågan och möjligheten att hantera olika kriser. I förlängningen leder detta även till att samhällets resurser i det första känsliga skedet kan fokuseras på de som bäst behöver dem, säger Richard Tjernström, säkerhetsdirektör i Norrköpings kommun.

Skillnaden mot MSBs broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” är det lokala perspektivet. Lagen om extraordinära händelser beskriver att kommuner har ett lagstadgat ansvar att informera om särskilda risker som finns i en kommun. Ansvaret sträcker sig även till att informera om hur man bör vara förberedd för att klara sig vid en större samhällsstörning.

Utöver lokala risker, viktiga telefonnummer och information om vad kommunen gör vid en samhällsstörning, tar broschyren även upp områden som trygghetspunkter och hur man kan förbereda såväl en egen krisväska som en egen krisplan. Just mallen för att skapa en krisplan är någonting som är nytt.

– Vad vi känner till har en liknande vägledning inte tagits fram tidigare. Jag tror att människor gärna vill ha något konkret att hålla sig till och då är vår vägledning om hur man skapar en egen krisplan ett steg till att öka sin egen hemberedskap, säger Katarina Jouper, beredskapssamordnare. Någonting annat som är viktigt att tänka på under en kris är att ta kontakt med grannar, vänner och familj. Att göra vad man kan för andra gör stor skillnad och skapar ett starkare samhälle.

I broschyren finns det även kontaktuppgifter till 18 frivilliga försvarsorganisationer som man kan kontakta om man vill engagera sig och göra en viktig insats för samhället.

Var förberedd om krisen eller kriget kommer har tagits fram i samverkan mellan kommunens säkerhetsavdelning och kommunikationsavdelning, med stöd av medel från MSB och utgångspunkt i Norrköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

– Både nationellt och lokalt har ett behov av att öka krisberedskapen identifierats under de senaste åren, och ett av de områden som lyfts fram i samband med detta är kommunikation med allmänheten, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör. Kommuner har dessutom ett särskilt ansvar för att informera före, under och efter en kris. Nu finns det ett gemensamt material för oss i kommunen att utgå från i detta.

– Vatten, värme, mat och information, det är de fyra grundläggande benen i vad man behöver för att klara sig ett par dygn. Har man det, då är man i mål. Vatten är nummer ett, och sedan får man nog säga att information är nummer två. Det spelar så att säga ingen roll om man har dunkar att hämta vatten i om man inte vet var hämtstället är, så kommunikation och möjligheten att ta del av kommunikation under en kris är oerhört viktigt, säger Richard Tjernström.

Inför att broschyren skickas ut, genomförs det även en informationskampanj. Syftet med denna är både att man ska vara beredd på att broschyren kommer, och att belysa varför det är viktigt att ta del av den.

Broschyren Var förberedd om kriget eller krisen kommer

Information om kris och säkerhet på norrkoping.se

Kontakt:
Katarina Jouper
Titel: beredskapssamordnare
Telefon: 072-593 61 69

Richard Tjernström
Titel: säkerhetsdirektör
Telefon: 0730-78 20 67

Louise Flygt
Titel: kommunikationsdirektör
Telefon: 076-128 1194

Fakta MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap
MSB:s inriktning för anslag 2:4 utgår från områden som identifierats i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och som är viktiga att stärka i samverkan med andra, vilket är en av utgångspunkterna för att få ta del av medel från anslaget. Finansieringen från anslag 2:4 Krisberedskap inriktas mot fyra större områden som myndigheterna kan söka medel för att stärka: Samverkan och ledning, Kommunikation med allmänheten, Hantering av resurser, samt Farliga ämnen, CBRNE.

______________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild
Bild från pressträff 7 april 2022. Från vänster: Katarina Jouper, beredskapssamordnare, Richard Tjernström, säkerhetsdirektör, Louise Flygt, kommunikationsdirektör. Foto: Norrköpings kommun
Bild från pressträff 7 april 2022. Från vänster: Katarina Jouper, beredskapssamordnare, Richard Tjernström, säkerhetsdirektör, Louise Flygt, kommunikationsdirektör. Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild
Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild
Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Kultur- och fritidsnämndens stipendiater utsedda20.5.2022 14:40:00 CEST | Pressmeddelande

Den 19 maj beslutade kultur- och fritidsnämnden vilka nio personer som tilldelas årets stipendier inom kultur- och idrottsområdet. Årets Moa Martinson stipendium gick till konstnären Sahar Burhan. Den unge violinisten Vidar Karlsvärd och arkitektstudenten Carl Danielsson fick kulturstipendierna till unga lovande talanger. Boxaren Lucin Seropian, NBK Akilles fick Pernilla Wibergs stipendium och Jonas Jacobssons stipendium gick i år till simmaren Emil Kernen, Norrköpings kappsimningsklubb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum