Sigtuna kommun

Var med och forma framtidens Sigtuna kommun

Dela

Hur ska Sigtuna kommun utvecklas? Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan - där invånarnas delaktighet är viktig.

Under våren 2022 kommer Sigtuna kommuns nya översiktsplan att antas. Samrådsperioden, där invånarna har möjlighet att vara med och påverka förslaget för hur den fysiska miljön, har precis inletts.
Under våren 2022 kommer Sigtuna kommuns nya översiktsplan att antas. Samrådsperioden, där invånarna har möjlighet att vara med och påverka förslaget för hur den fysiska miljön, har precis inletts.

I en översiktsplan redovisas hur kommunens fysiska miljö ska ta form framöver. Sigtuna kommuns nya översiktsplan kommer enligt plan att antas om ungefär ett år.
Innan dess vill kommunen få fram bästa tänkbara beslutsunderlag och ge invånarna möjlighet till insyn och påverkan.
Idag inleddes samrådsperioden. 16 april till 14 juni har invånarna chans att tycka till om det förslag som arbetats fram samt komma med idéer och synpunkter.

- Det som kommer att stå i översiktsplanen påverkar dig som invånare och dina nära i vardagslivet oavsett vem du är. Så ta chansen att delta så att vi tillsammans kan påverka Sigtuna kommuns framtid, säger Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef.

Under förra året fick invånarna vara med och ta fram förslag och lämna synpunkter kring den fysiska utvecklingen av kommunen.
Det som framkommit har utvecklats, förankrats politiskt och resulterat i det som nu ligger ute som förslag till Översiktsplan 2022. 

Bland annat har kommunen fått in över 500 synpunkter i en kartdialog: På en karta har invånarna markerat sina favoritställen, platser som de tycker ska utvecklas eller som de tycker skulle passa för nya bostäder eller företag.

Störst engagemang finns kring utvecklingen av Märsta stationsområde, en stärkt tillgång till naturområden, parker och Mälarens strandlinje, säkrade hållbara kommunikationssystem för hela kommunen, stadsutveckling i strategiska lägen samt att planera för ett varierat bostadsutbud. Det rimmar väl med hur planeringen ser ut i översiktsplanen.

Viktiga utgångspunkter för planeringsarbetet i Sigtuna kommun är också barns och ungdomars uppfattning om sin närmiljö. Därför har omkring 60 elever i årskurs 3 och årskurs 7 på olika skolor i kommunen fått tycka till i en barndialog. Exempel på önskemål som framkom under barndialogen är fler träffpunkter, ”hänga-platser”, gärna i närheten av skolan samt fler parker, lekplatser och aktiviteter. Hållbarhet och bevarande av naturen togs också upp. Detta har varit värdefull information och inspiration under arbetet med översiktsplanen.

Det har även gjorts en landsbygdsenkät där 230 svar inkommit kring framtidens Sigtuna kommun. Här har stort fokus varit på kollektivtrafiken, vilket också syns i det förslag som tagits fram på översiktsplanen.

Efter samrådsperioden kommer planen att bearbetas och ställas ut igen, under den så kallade granskningen - för att slutligen godkännas våren 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Under våren 2022 kommer Sigtuna kommuns nya översiktsplan att antas. Samrådsperioden, där invånarna har möjlighet att vara med och påverka förslaget för hur den fysiska miljön, har precis inletts.
Under våren 2022 kommer Sigtuna kommuns nya översiktsplan att antas. Samrådsperioden, där invånarna har möjlighet att vara med och påverka förslaget för hur den fysiska miljön, har precis inletts.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Södergatan 20
195 85 Märsta

08-591 260 00https://www.sigtuna.se

Sigtuna kommun har drygt 48 000 invånare. De bor i någon av tätorterna Märsta, Sigtuna, Rosersberg eller på den levande landsbygden. Sigtuna är Arlandakommunen med Sveriges största flygplats. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda.

Följ Sigtuna kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sigtuna kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum