Brå

Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld

Dela

Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Var tredje förtroendevald (30 %) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, vilket är den högsta nivån sedan Brå började mäta utsatthet bland förtroendevalda. Hot och trakasserier står för den främsta ökningen. Det är en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

– Det är nu totalt sett den högsta nivån utsatta sedan den första undersökningen Brå gjorde. Men man behöver också tänka på att 2018 var ett valår och då ligger utsattheten för den här typen av brott mot politiker lite högre jämfört med mellanliggande år, säger Anna Gavell Frenzel, utredare, Brå.

Anmälningsbenägenheten är fortsatt låg. Under 2018 anmäldes 19 procent av händelserna, vilket är samma nivå som 2016 och 2014. Något fler män än kvinnor anmäler att de utsatts; 20 respektive 18 procent.

Kvinnliga förtroendevalda är mer oroliga för att utsättas (29 %) för trakasserier, hot eller våld, jämfört med män (25 %). Det är särskilt tydligt bland kvinnor som själva utsattes under 2018. Där har oron ökat successivt för varje år som undersökningen genomförts, från 44 procent oroliga 2012 till 55 procent 2018. Bland män skedde en ökning mellan 2012 och 2014 (från 41 till 50 procent) men därefter har andelen oroliga legat på en stabil nivå.

Nästan var fjärde (24 %) av samtliga förtroendevalda uppger att de har påverkats i sitt uppdrag. Bland kvinnor uppger 28 procent att de påverkats av faktisk utsatthet eller av oro för att utsättas, medan 20 procent av männen uppger detta. Bland utsatta förtroendevalda uppgav var tredje (30 %) att de självcensurerade sig i något sammanhang av oro för att utsättas för trakasserier, hot eller våld.  

– Att förtroendevalda till exempel självcensurerar sig eller ändrar ståndpunkt i en fråga på grund av oro över att utsättas för brott är allvarligt och riskerar att försvaga demokratin, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

Fakta
Politikernas trygghetsundersökning genomförs för femte gången av Brå, på uppdrag av regeringen. Av nästan 14 000 tillfrågade ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar har drygt 8 000 svarat på frågor om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2018. Rapporten Politikernas trygghetsundersökning (Brå 2019:15) går att ladda ner på www.bra.se.

För ytterligare information

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Nytt schema ger fler poliser på kvällen28.5.2020 16:30:00 CESTPressmeddelande

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren2.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärningspersoner blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum