Stockholms läns sjukvårdsområde

Var tredje ung vuxen lider av ensamhet

Dela

Nära var tredje ung vuxen lider av ofrivillig ensamhet i Stockholms län. Lika vanligt är ensamhet bland personer över 85 år. Kvinnor som besväras av ensamhet har en ökad risk att dö i förtid. Samtidigt finns lovande insatser för att motverka ensamhet, som kan prövas och utvärderas. Det visar två nya rapporter från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Ensam flicka sitter på klippa vid havet och tittar ut. Foto: Per Boge/Mostphotos
Ensam flicka sitter på klippa vid havet och tittar ut. Foto: Per Boge/Mostphotos

Den första rapporten följer utvecklingen i hälsa, såväl fysisk som psykisk, bland personer som uppgav att de besvärades av ensamhet i Stockholms läns folkhälsoenkät från 2014.

De yngsta och de äldsta individerna i länet besvärades mest av ensamhet: tre av tio 16–29-åringar och lika många bland 85-plussarna. I absoluta tal innebär det att 100 000 unga och 10 000 äldre äldre besvärades av ensamhet.

Ökad risk för död

Kvinnor som besvärades av ensamhet år 2014, hade en ökad risk att dö år 2015 till 2018. Om de ensamma hade haft de icke-ensammas låga dödlighet, hade sju procent av dödsfallen bland kvinnor undvikits.

– Eftersom ensamhet är relativt vanligt, innebär sambandet med dödlighet att ensamhet kan visa sig vara ett betydelsefullt folkhälsoproblem, säger Anton Lager.

Ensamma individer dog i högre utsträckning av förgiftningar, psykiska sjukdomar, sjukdomar i nervsystemet samt hjärt-kärlsjukdomar och i lägre utsträckning av tumörer år 2015 till 2018, jämfört med individer som inte besvärades av ensamhet år 2014.

Rapport om insatser för äldre

Äldre människor kan uppleva ensamhet på grund av den fas i livet de befinner sig i. Deras ensamhet har uppmärksammats i andra folkhälsorapporter. Därför har CES i en annan rapport undersökt vilken vetenskaplig evidens det finns för effektiviteten av tolv insatser, eller interventioner, som avser att minska ensamhet hos äldre.

Kunskapsöversikten visar att det i strikt mening inte finns evidens för någon av interventionerna. Däremot identifierades faktorer som antas kunna ha viss effekt, som att deltagarna gjordes delaktiga, aktiverades, erbjöds insatser som gav en känsla av samhörighet och att insatserna genomfördes i samverkan mellan olika samhällsaktörer.

– Resultaten visar på lovande vägar för utveckling av framtida insatser inom primärvården. Kunskapsläget innebär dock att sådana insatser bör utvärderas efter utveckling och anpassning till förhållanden i Region Stockholms, innan de börjar användas i större skala, säger Lene Lindberg, rapportförfattare.

Kontakter

Bilder

Ensam flicka sitter på klippa vid havet och tittar ut. Foto: Per Boge/Mostphotos
Ensam flicka sitter på klippa vid havet och tittar ut. Foto: Per Boge/Mostphotos
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.sll.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

Nylanserad webbplats kan minska risk att unga blir sjuka på jobbet5.10.2021 07:52:50 CEST | Pressmeddelande

Nu lanseras den nya versionen av Jobbafrisk.se, en webbplats som informerar om yrken och hälsorisker för unga på jobbet. Webbplatsen vänder sig till unga, och andra, som ska välja utbildning eller yrke, eller som jobbar med studie- och yrkesvägledning eller inom elevhälsan. På den nya webbplatsen finns information om betydligt fler olika hälsotillstånd än tidigare och vad man bör tänka på för att förbli frisk på jobbet. I samband med nylanseringen av Jobbafrisk.se öppnas också den helt nya webbplatsen Jobbafrisk-NPF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum