Svenska kyrkan

​Varannan svensk besöker kyrkogården i helgen

Dela

Engagemanget kring Allhelgona är stort och rentav ökar, enligt färska siffror på Sifo. Nästan hälften, 48 procent, av svenskarna tänker besöka en kyrkogård eller minnesplats under Allhelgona i år. Intresset är som allra störst i Örebro, Kalmar och Värmlands län.

48% procent av svenskarna tänker besöka en kyrkogård under Allhelgona i år, enligt en ny Sifoundersökning. Foto: Marcus Ibanez /Ikon
 

Sifo-undersökningen visar att nästan varannan svensk (48 %) tänker besöka en kyrkogård eller minnesplats i samband med Allhelgona i år. Det är fler kvinnor (54 %) än män (43 %) som uppger att de kommer besöka en kyrkogård eller minnesplats. Samma fråga ställdes även inför Allhelgona förra året. Då uppgav 44 procent av de tillfrågade att de tänkte besöka en kyrkogård eller minnesplats under Allhelgona, en ökning sedan 2016 med fyra procentenheter.

– När ljusen lyser upp våra kyrkogårdar påminner de oss om dem vi saknar. Men vi kan ge liv åt våra minnen på olika sätt och platser. Ett samtal om någon vi hållit av, ett fotografi eller en tanke på det vi haft tillsammans kan vara lika viktiga, säger Ingrid Edgardh, präst i Svenska kyrkan med lång erfarenhet som sjukhuspräst.

Något färre än en tredjedel (30 %) uppger att de inte kommer att besöka en kyrkogård eller minnesplats under Allhelgona, och en dryg femtedel (22 %) är osäkra på om de kommer att göra det eller inte.

Mest engagemang i Kalmar, Värmland och Örebro län

Boende i Kalmar (58 %), Värmlands- (56 %) och Örebro län (59 %) uppger i högre utsträckning att de kommer besöka en kyrkogård eller minnesplats i samband med Allhelgona. Personer som bor i Västra Götaland (40 %) är de som i högst grad menar att de inte kommer besöka en kyrkogård eller minnesplats. Boende i Uppsala län (31 %) och i Skåne (28 %) är i högre grad osäkra på ett eventuellt besök.

Under Allhelgonahelgen minns många på ett särskilt sätt sina nära och kära som inte längre finns i livet. Sorgen och saknaden efter någon kan ibland kännas väldigt tung. Därför har Svenska kyrkan tagit fram Första hjälpen vid sorg – ett antal konkreta tips för att hjälpa oss medmänniskor att finnas till för den som sörjer. 

Första hjälpen vid sorg finns på webben (folder och affisch) och innehåller förslag på vad man kan göra själv och hur man kan stötta en anhörig eller vän. Tipsen är baserade på Svenska kyrkans långa erfarenhet av att möta och stötta sörjande och tänkta som en hjälp under den första tiden när döden drabbar.

I samband med Allhelgona kommer över 100 000 foldrar och ljus delas ut av församlingar runt om i landet.

Här finns Sifo-undersökningen med länsspecifika undersökningsresultat

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum