Svea Ekonomi

Varannan svensk har svårt att få pengarna att räcka till

Dela

De flesta har någon gång upplevt att pengarna inte riktigt räckt till en månad. Men en ny undersökning från Svea Ekonomi visar att andelen är större än väntat. Hela 53 procent av svenskarna uppger att de upplever att det är svårt att få pengarna att räcka. Och den främsta anledningen visar sig vara oväntade utgifter, följt av större inköp.

Svea Ekonomis nya rapport ”Låt oss prata pengar” visar att mer än hälften av svenskarna har problem att få sin ekonomi att gå ihop. Och närmare var femte svensk svarar dessutom att det sker ofta eller varje månad. Det är främst i samband med oväntade utgifter som budgeten spricker. Det svarar 61 procent av svenska folket. Samtidigt svarar mer än var tredje svensk att de har svårt att få ekonomin att gå ihop vid jul.

– Alla har vi utgifter som varje månad behöver betalas och det kan finnas många faktorer till att summorna varierar och förändras. Därför är det väldigt viktigt att göra en hushållsbudget över utgifter och inkomster som uppdateras kontinuerligt. På så sätt får du en tydligare bild över vart pengarna tar vägen. Med god planering och ett sparande blir det betydligt lättare att få ekonomin att gå ihop, säger Helena Klein, Affärsområdeschef för Privatlån och Spar på Svea Ekonomi.

Det visar sig även att kvinnor har svårare att ekonomiskt klara av högtider än män. 42 procent av kvinnorna uppger att de har svårt att få pengarna att räcka under julen, medan motsvarande siffra bland männen är 28 procent. Födelsedagar kan också innebära utgifter när det ska ordnas kalas eller köpas presenter. 27 procent av kvinnorna, men bara 19 procent av männen, uppger det som orsaken till att pengarna inte räcker till. 

Topplista: Sammanhangen där svenskarna inte får pengarna att räcka till

1. Om det dyker upp oväntade utgifter       61 %
2. Om jag har gjort ett större inköp            40 %
3. Vid jul                                                      35 %
4. Under semestertider                               29 %
5. Födelsedagar                                          23 %För ytterligare information, kontakta:
Patrik Widlund, CMO, Svea Ekonomi
Telefon: 070-529 42 00
E-post: patrik.widlund@svea.com


Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi. Totalt har 1 090 webbintervjuer genomförts bland allmänheten 18–79 år i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under perioden 18–25 februari 2019. Svarsfrekvensen var 62 procent.


Bilaga

Upplever du att det är svårt att få pengarna att räcka till?

 

Totalt

Man

Kvinna

Ja, alltid (varje månad)

7 %

6 %

7 %

Ja, ofta

12 %

10 %

14 %

Ja, ibland

17 %

16 %

19 %

Ja, vid enstaka tillfällen, t.ex. semester, större utgifter mm.

17 %

17 %

17 %

Nej

47 %

51 %

42 %

Vet ej

0 %

0 %

1 %

I samband med vad upplever du att det är svårt att få pengarna att räcka till? 

 

Totalt

Man

Kvinna

Om det dyker upp en oväntad utgift

61 %

55 %

67 %

Om jag har gjort ett större inköp

40 %

43 %

39 %

Vid jul

35 %

28 %

42 %

Under semestertider

29 %

24 %

34 %

Födelsedagar, t.ex. ordna kalas, köpa presenter, finkläder

23 %

19 %

27 %

Vid skolstart/skolavslutning

6 %

5 %

6 %

Annat

4 %

6 %

3 %

Vet ej

2 %

3 %

2 %Dokument

Om

Svea Ekonomi
Evenemangsgatan 31
169 81 Solna

Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet av att korta ned företags kredittider är vi idag ett naturligt val för många företagare när det gäller att välja finansieringspartner.

 

Följ Svea Ekonomi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svea Ekonomi

Svea Ekonomi AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 201929.8.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Delårsrapporten finns tillgänglig på Sveas hemsida under Om oss/Finansiell information, läs här: Delårsrapport 2019-06-30 För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Ågren, vd, 08-735 90 62, lennart.agren@svea.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svea Ekonomi AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019.

Bankkontorets död väntar8.8.2019 07:36:00 CESTPressmeddelande

Långa köer och dåliga öppettider. Att besöka sitt bankkontor innebär allt som oftast ett ofrivilligt avbrott i vardagen och något som inte verkar vara uppskattat. En färsk Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar nämligen att endast två procent av svenskarna föredrar att göra sina bankärenden på ett bankkontor. Digitaliseringen och smarta telefoner har gett svenskarna nya möjligheter att hantera sina bankärenden.

Svea Ekonomis obligation noterad vid Nasdaq Stockholm19.7.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 juni 2019 en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor (”Obligationen”). Den 10 juli 2019 offentliggjorde Svea Ekonomi ett prospekt och meddelade samtidigt att ansökan lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen. Nasdaq har godkänt Svea Ekonomis ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i Obligationen är den 19 juli 2019. Prospektet avseende Obligationen finns tillgängligt på Svea Ekonomis hemsida (www.svea.com). Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 19 juli 2019.

Drömmarna som svenskarna väljer bort av ekonomiska skäl16.7.2019 07:45:00 CESTPressmeddelande

Storslagna drömmar om allt från en utbildning, ett drömboende eller en resa är det många som har. Men dessa kan ibland vara svåra att uppfylla, då de tenderar att dra iväg kostnadsmässigt. Svea Ekonomis nya rapport Låt oss prata pengar visar att nästan varannan svensk har hindrats från att fullfölja sina drömmar på grund av en begränsad ekonomi. Resor och att köpa bostad är det som flest svenskar väljer bort.

Svea Ekonomi offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm10.7.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Svea Ekonomi AB (publ) (“Svea Ekonomi” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 juni 2019 en emission av en Tier 2-obligation om 300 miljoner kronor (”Obligationen”). I enlighet med villkoren för Obligationen avses den inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan ska lämnas in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen. Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har igår godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Bolagets hemsida (www.svea.com). Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09.00 CEST den 10 juli 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum