Jusek

Vårbudgeten: Långsiktiga investeringar i hela rättsväsendet nödvändiga

Dela

Regeringens förslag till förändringar av årets budget för rättsväsendet innebär ett fortsatt lappande och lagande. Om de politiska ambitionerna att stärka brottsbekämpningen ska bli verklighet måste alla myndigheter i rättskedjan tillföras resurser, inte bara de som för tillfället har de mest akuta behoven. Jusek efterlyser en långsiktig förstärkning av alla delar av rättsväsendet.

– De satsningar som nu genomförs på Kriminalvården och rättsliga biträden är helt nödvändiga. Men om inte övriga myndigheter får tillräckliga resurser för att hantera det ökande antalet ärenden och en mer komplex brottslighet kommer de politiska ambitionerna att bli ett luftslott, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

För att utreda och hantera brott måste alla myndigheter i rättskedjan samspela. Brå gör prognosen att antalet ärenden som redovisas till åklagare kommer att öka med 9 procent, att antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut att kommer att öka med 12 procent, att antalet brottmål som är avgjorda genom dom att ökar 15 procent och medelantalet klienter i Kriminalvården kommer att öka med 9 procent under de närmaste fyra åren.

– Det är angeläget att skyndsamt förstärka alla delar av rättsväsendet då det tar många år innan satsningar ger resultat. Sammanlagt tar det minst tio år att få fram en åklagare eller en domare, och redan idag råder brist på flera av myndigheterna. Vi efterlyser långsiktighet och en strategi för ett mer effektivt rättsväsende, säger Sofia Larsen.

I riksdagen finns ett brett stöd för att förstärka hela rättskedjan. Jusek menar att det behövs långsiktiga satsningar inom alla myndigheter för att förbättra brottsbekämpningen.

– Det krävs långsiktiga investeringar i alla delar av rättsväsendet, annars kommer inte brottskämpningen att bli effektivare. Stödet i riksdagen för att förstärka hela rättskedjan måste nu omsättas i handling, säger Sofia Larsen.

För mer information, kontakta Jusek:

Lars Jonsson, pressansvarig, lars.jonsson@jusek.se, 0733- 90 20 61
Anna Nitzelius, rättspolitiskt sakkunnig, Anna.Nitzelius@jusek.se, 070-665 29 40

Nyckelord

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Lärande i arbetet förbättrar systemvetares arbetsmiljö15.1.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Systemvetarna är den av Juseks utbildningsgrupper som är mest nöjd med sitt arbete. Samtidigt får endast hälften utlopp för sin kreativitet och endast två av tre upplever att de lär sig nytt i arbetet. Det gör systemvetarna mindre nöjda med jobbet. Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av systemvetarnas arbetsmiljö och visar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra deras välbefinnande i arbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum