Umeå kommun

Vårda Umeå möjliggör snabbt inträde på arbetsmarknaden för nyanlända ukrainare

Dela

Umeå kommuns Arbetsmarknads- och integrationsavdelning har beviljats medel från Länsstyrelsen för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning. Målgruppen inkluderar även ukrainare som kommit under det så kallade massflyktsdirektivet.

Syftet med projektet är att möjliggöra för nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning eller erfarenhet inom densamma att komma ut i arbetslivet samt att möta det kompetens-försörjningsbehov som finns inom vård och omsorg på både kommunal och regional nivå.

För att antas till projektet krävs att sökanden har utbildning i och/eller arbetslivserfarenhet av arbete inom vård och omsorg. De antagna deltagarna erbjuds heltidsstudier i svenska med fokus på termer som används inom vården. Utöver studier i svenska får deltagarna även göra studiebesök för att träffa vårdpersonal och observera hur arbetet läggs upp på olika vårdinrättningar i kommunen. Projektverksamheten bjuder dessutom in yrkesverksamma gäster till klassrummet för att berätta om sitt specifika vårdyrke, samt chefer och rekryterare från olika enheter. Studierna leds av en lärare i svenska som andraspråk med stöd av en språkstödjare i ukrainska och ryska.

I dagsläget deltar 20 flyktingar från Ukraina, och verksamheten har ett löpande intag allteftersom fler anländer till Umeå.

Förhoppning om fortsättning på projektet
Vårda Umeå pågår mellan september och december i år. Planen är att i höst söka ytterligare medel från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta under 2023 och då också bredda undervisningen till att inkludera yrkessvenska inom fler bristyrken.

För mer information kontakta:
Josefin Denman
projektledare, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
Tel. 070-274 27 97
josefin.denman@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum