Region Uppsala

Vårdcentrum Tierp Älvkarleby invigdes

Dela

Under onsdagen invigdes Vårdcentrum Tierp Älvkarleby i samband med att en ny närvårdsenhet öppnade i Tierp. Det är det första vårdcentrumet i Uppsala län. Vid invigningen närvarade representanter från Region Uppsala, samt Tierp och Älvkarleby kommuner.

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.
Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.

- Det här ett viktigt steg i arbetet med att skapa en nära och tillgänglig vård i Uppsala län med patienten i centrum. Detta är bara början, vi har avsatt utökade medel för att bygga ut den nära vården i hela länet, säger Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen.

Invigningen i sig innebär inte att arbetet med vårdcentrumet är färdigt. Utvecklingen av vårdcentrumet kommer att fortsätta både lokalt och länsövergripande. Det pågår ett antal andra projekt inom Effektiv och nära vård, till exempel äldremottagningar, stegvis vård vid psykisk ohälsa och inom digitalisering, som kommer att erbjudas i hela länet när dessa är färdiga.

Ett vårdcentrum är också en samarbetsform som inkluderar även andra parter än Region Uppsala (se fakta om vårdcentrum). Region Uppsala har en samordnande roll, men alla som medverkar är viktiga för att kunna erbjuda invånarna i Tierp och Älvkarlebys kommuner goda möjligheter till hälsa, vård och service.

- Det känns mycket glädjande att vi nu kan inviga Vårdcentrum Tierp Älvkarleby. Det blir en viktig nod där kommunerna och Region Uppsala bättre kan samverka kring hälsofrämjande åtgärder och samordnad nära vård, vilket bidrar till att fler patienter kan få en god och trygg vård närmare hemmet, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen

Den nya närvårdsenheten i Tierp har 18 vårdplatser. På närvårdsenheten kan till exempel multisjuka äldre läggas in och erbjudas vård dygnet runt. Till att börja med kommer det att bedrivas dagvård. Vinsterna med detta är bland annat att patienterna får en mer samordnad vård och att de slipper resa längre än nödvändigt, samt att akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala avlastas.

Fakta - vad är ett vårdcentrum:

Vårdcentrum är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030, där målet är att utveckla ett nytt mindre sjukhustungt hälsosystem, som bättre ska motsvara invånarnas behov och bidra till god hälsa och jämlik vård i länet. Ett vårdcentrum kan beskrivas som en sambandscentral för vård där det finns tillgång till närvårdsplatser, och viss specialistvård som till exempel barnmedicin, geriatrik, psykiatri och röntgen. Ett vårdcentrum omfattar också den kommunala och regionala primärvården. I uppdraget ingår även att förebygga ohälsa i befolkningen.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72

Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande: 076 – 495 03 11

Monica Ulfsdotter Pettersson, Verksamhetsområdeschef Tierp: 076 – 720 08 54

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.
Björn-Owe Björk (KD), Emilie Orring (M), Göran Stiernstedt (utredare), Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg-Högrell (L) klipper bandet.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 30 september30.9.2022 15:36:35 CEST | Nyheter

Sänkt pris på Movingokort på sträckan Uppsala-Västerås Priset på Movingo 30 dagars-kort på sträckan Uppsala Västerås ska sänkas till 1 500 kronor. Det beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Idag betalar resenärerna på sträckan enligt Mälardalstaxan, det vill säga 2 420 kronor. Nu har Region Uppsala och Region Västmanland kommit överens om att justera priset neråt, så att prisskillnaden mot bussresor minskar. Syftet är att prissättningen ska vara logisk, och att resenärerna ska fördela sig mer jämnt mellan tåg- och bussalternativet när de reser mellan länen. Det nya priset 1500 kronor är ett enhetspris, som gäller för sträckorna Västerås-Uppsala, Västerås-Ransta och Morgongåva-Uppsala och avser vuxna, fullbetalande resenärer. Motsvarande sänkning kommer att göras för 30-dagarsbiljett med reducerat pris. Förbättrat resultat för Trafik och samhälle Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har börjat återhämta sig efter pandemin. Det framgår av trafik- och samhällsutvecklingsnämn

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 29 september 202229.9.2022 13:53:25 CEST | Pressmeddelande

Akuten får ny apparat för skiktröntgen Cirka 14,8 miljoner kronor satsas på att akuten ska få en helt ny röntgenapparat, en så kallad CT (datortomografi, eller skiktröntgen). Projektet går nu vidare till genomförandefas av ombyggnationen. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Bild och funktionsmedicinskt centrum (BFC) utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen. CT, i dagligt tal skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Årligen utförs cirka 24 000 akutbegärda CT-undersökningar med den röntgenapparat som redan finns. Men verksamheten upplever, enligt tjänsteutlåtandet, behovet av ytterligare en röntgenapparat som stort då BFC inte lever upp till de förväntade ledtiderna som finns mot akutmottagningen. Idag sker CT-undersökningar på röntgenavdelning en bit ifrån akuten. Tanken med den nya apparaten är att den ska placeras direkt på akutmottagningen, för kortare ledtider och ett bättre flöde. Ti

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september26.9.2022 16:27:05 CEST | Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2 Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor. Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En

OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen26.9.2022 08:00:09 CEST | Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum