Vårdföretagarna

Vårdföretagarna om kaoset på Försäkringskassan: ”Ministern måste agera”

Dela
Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.
Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

- Ansvarig minister måste agera. När Försäkringskassan varken kan garantera att ersättning betalas ut i tid eller hindra att pengar försvinner till oseriösa aktörer klarar den inte sitt uppdrag, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund apropå DN:s avslöjanden.

I oktober 2016 förändrade Försäkringskassan systemet för utbetalning av ersättning till utförare av personlig assistans. Myndigheten gick från förskottsutbetalning till att betala ut pengar för utförd assistans i efterskott. Men förändringen fick katastrofala följder för flera assistansutförare som inte fick sina pengar i tid. Den 1 juni sjösattes ett nytt IT-system som skulle underlätta och säkerställa rättssäkerheten i utbetalningarna. Trots detta lyckas inte Försäkringskassan betala ut ersättning i tid till flertalet assistansutförare. Samtidigt uppger DN att miljontals kronor kan ha betalats ut felaktigt från myndigheten.

En undersökning bland Vårdföretagarnas medlems företag i våras visade att drygt 3 av 10 företag får vänta över 45 dagar på ersättning från Försäkringskassan. Över 60 procent anger att orsaken är att myndighetens handläggare inte hinner med. Assistansbranschen är redan pressad av mycket låga marginaler. Drygt två av tio företag går med förlust.

- Att inte få pengarna i tid får katastrofala följder för de privata assistansutförarna. Lön till anställda måste ändå betalas ut och flera företag har blivit tvingade att ta banklån eller skuldsätta sig på annat vis för att klara av myndighetensoförmåga, fortsätter Inga-Kari Fryklund.

DN:s granskning beskriver en anställd på Försäkringskassan införandet av det nya handläggningssystemet som ett ”hastverk”.

 - Jag kan inte annat än hålla med. Vi har under flertalet möten med myndighetens ledning och i brev till ansvarig minister påtalat de risker vi sett med att göra om systemet på detta hastartade sett som nu gjorts. Ingen som helst konsekvensanalys genomfördes eller test av systemet innan det trädde i kraft. De som blir drabbade av att assistansersättningen inte betalas ut korrekt är de assistansberättigade och de anställda som riskerar utebliven lön, säger Inga-Kari Fryklund.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.
Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna och Kommunal krokar arm om personlig assistans4.2.2019 06:00:00Pressmeddelande

Vårdföretagarna och Kommunal har skickat in ett gemensamt förslag om tilläggsdirektiv till regeringen gällande utredningen om assistenters arbetsmiljö (dir 2018:72). Parterna anser att utredaren bör få ett utökat uppdrag att se över nuvarande ersättningsmodell för insatsen personlig assistans. Förslaget till utredaren är att reformera ersättningen på ett sätt som är långsiktigt hållbart för samhället, företagen, medarbetarna och de assistansberättigade.

Vårdföretagarna kommenterar förslaget till överenskommelse mellan S, C, L och MP11.1.2019 17:25:35Pressmeddelande

-Dagens överenskommelse mellan S, C, L och MP är det slutgiltiga beviset på att vinstdebatten som skymt sikten för välfärdens verkliga utmaningar nu är över. Vi hoppas nu att fler partier tillsammans med oss är beredda att diskutera hur privat driven vård och omsorg kan bidra till att förbättra välfärden, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51:09Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum