Vårdföretagarna

Vårdföretagarna om regeringens nej till tillståndskrav: ”Det ska inte gå att kompromissa om välfärdens kvalitet”

Dela
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna

Regeringen avvisar i budgetpropositionen riksdagens tillkännagivande om att tillståndsplikt bör införas för all verksamhet inom socialtjänsten. I dag är till exempel äldreboenden och HVB-hem i kommunal regi befriade från de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på dem som drivs av privata utförare.

- Regeringens inställning är minst sagt förbryllande. I praktiken innebär detta att pensionärer eller personer med funktionsnedsättning behandlas olika beroende på vem som driver deras boende. Det borde vara självklart att de krav som ställs på till exempel bostadsstandarden ska vara lika för alla som är i behov av ett särskilt boende. Det ska inte gå att kompromissa med välfärdens kvalitet bara för att en verksamhet drivs i offentlig regi, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

- Regeringen utgår i sin argumentation ifrån att kommunen per definition har kompetens, kunskap och ambition att uppfylla kraven. Resonemanget har tyvärr liten koppling till verkligheten. Vi vet att många särskilda boenden som hittills inte varit tillståndspliktiga inte uppfyller de krav som ställs. Det stämmer inte att kommunerna redan uppfyller kraven, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

- Vi kan instämma i att det kan innebära problem för kommuner att uppfylla kraven. Men det kan aldrig vara ett argument för att människor i behov av samhällets stöd ska behandlas sämre för att de hamnar i boenden som drivs offentligt, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna och Kommunal krokar arm om personlig assistans4.2.2019 06:00:00Pressmeddelande

Vårdföretagarna och Kommunal har skickat in ett gemensamt förslag om tilläggsdirektiv till regeringen gällande utredningen om assistenters arbetsmiljö (dir 2018:72). Parterna anser att utredaren bör få ett utökat uppdrag att se över nuvarande ersättningsmodell för insatsen personlig assistans. Förslaget till utredaren är att reformera ersättningen på ett sätt som är långsiktigt hållbart för samhället, företagen, medarbetarna och de assistansberättigade.

Vårdföretagarna kommenterar förslaget till överenskommelse mellan S, C, L och MP11.1.2019 17:25:35Pressmeddelande

-Dagens överenskommelse mellan S, C, L och MP är det slutgiltiga beviset på att vinstdebatten som skymt sikten för välfärdens verkliga utmaningar nu är över. Vi hoppas nu att fler partier tillsammans med oss är beredda att diskutera hur privat driven vård och omsorg kan bidra till att förbättra välfärden, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Privat vård och omsorg är en integrationsmotor16.11.2018 06:00:00Pressmeddelande

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att privata vård- och omsorgsgivare är en del av lösningen på Sveriges integrations- och sysselsättningsproblem: Mellan 2007 och 2016 ökade antalet arbetande i Sverige med 435 000 personer, varav 106 000 anställdes inom vård och omsorg. Privata företag stod för den större delen av ökningen. År 2007 jobbade 19 procent av alla vårdanställda i privat sektor – nu är det 28 procent. Trots det råder det stor arbetskraftsbrist inom de flesta vård- och omsorgsyrken.

Allvarliga konsekvenser för vård och omsorg av Skatteverkets ställningstagande om moms25.10.2018 09:51:09Pressmeddelande

Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom angående moms på uthyrning av legitimerad vårdpersonal får stora konsekvenser för den privat drivna vården och omsorgen. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på specialistkonsulter. Även underleverantörslösningar i vården riskerar att bli momsbelagda. Detta trots att vård och omsorg i grunden ska vara momsfri. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna vården och omsorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum