Vårdföretagarna

Vårdföretagarna släpper pandemirapport: 21 olika varianter av vård

Dela

Snabb omställning, ökad digitalisering och en nära samverkan med regionerna lyfts fram av privata vårdgivare som framgångsfaktorer för att klara vården under pandemin. Men 21 regioner har agerat på 21 olika sätt vilket medfört olika förutsättningar och risk för en ojämlik vård. Vårdföretagarna samlar nu viktiga erfarenheter och lärdomar från pandemin i en rapport för att vi i framtiden ska klara den uppskjutna vården och för att rusta inför nästa pandemi.

Antje Dedering - förbundsdirektör Vårdföretagarna
Antje Dedering - förbundsdirektör Vårdföretagarna

Den privatdrivna vården tog över cancerpatienter, ortopedi och mycket annat för att avlasta de stora sjukhusen som då kunde fokusera på covidvård. Nästan varannan vaccindos mot covid-19 har getts av en privat vårdgivare. Rapporten, av Grant Thornton på uppdrag av Vårdföretagarna, fastslår att privata vårdgivare har gjort betydande insatser under pandemin och på flera sätt avlastat regionerna. Samverkan har i flera fall stärkts men brister i samordning och styrning har gett olika förutsättningar för vård och vaccinering. Vårdföretagarnas medlemsföretag har tvingats att förhålla sig till 21 olika regionala system för samma sjukdom. Lärdomarna från pandemin hoppas Vårdföretagarna kan användas för att förbereda nästa kris men också för att komma till rätta med de långa vårdköerna.

-I rapporten finns lärdomar att dra kring hur vi framöver bättre nyttjar hela vårdens kapacitet och hur vi i framtiden agerar under kris. Det står utom allt tvivel att privata vårdgivare har ställt upp och bidragit under pandemin och framöver kan bidra till att jobba bort vårdskulden, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har följande förslag till politiken för såväl sjukvårdens vardag som för kris:

Kom till rätta med vårdköerna. Regioner måste fortsätta att upphandla vård för att minska köerna. Guida patienter till vårdgivare med kortast kö och säkerställ att sajten ”Väntetider i vården” visar aktuella väntetider och eventuell ledig kapacitet hos alla landets vårdgivare. Stärk patienters rätt att söka vård i hela landet. Genomför en nationell kampanj på 1177 och vidareutveckla 1177.se så att patienten där kan hitta väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare.

Krislägesavtal måste tydliggöras för förutsägbarhet. Skapa riktlinjer på regiongemensam nivå avseende kris som tydliggör vilka rättigheter och skyldigheter som kan uppkomma, för att skyndsamt kunna utöka kapaciteten och anpassa vård. Satsningar behöver göras på kontinuerliga samverkansprojekt för att öva inför krissituationer.

Stärk samverkan mellan regioner och privata vårdgivare. I regioner med en etablerad samverkan kunde beslut fattas i nära dialog med privata vårdgivare. På så vis kunde hela vården organiseras mer flexibelt och nyttjas mer effektivt under pandemin. Säkerställ att goda arbetssätt behålls och stärk samverkan i fler regioner.

Länk till rapporten hittar du här.

För mer information kring rapporten:
johan.lahne@vardforetagarna.se 

Kontakter

Bilder

Antje Dedering - förbundsdirektör Vårdföretagarna
Antje Dedering - förbundsdirektör Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Förbud mot remittering kan vara patientfarligt - Vårdföretagarna kommenterar utredningen angående privata sjukvårdsförsäkringar8.7.2022 10:58:24 CEST | Pressmeddelande

När den senaste utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar presenterades kunde den inte finna att det förekommer undanträngningseffekter. Ändå gick regeringen vidare och tillsatte ytterligare en utredning för att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar. Detta trots att det kan vara patientfarligt och vårdköerna lär öka.

Vårdföretagarna ökar fokus på digitalisering och innovation – till satsningen knyts tidigare regionråd Daniel Forslund28.2.2022 18:46:37 CET | Pressmeddelande

Införandet av digitala vårdtjänster, nya journalsystem och välfärdsteknik inom äldreomsorgen är bara några exempel på innovationer som nu präglar arbetet i vård- och omsorgssektorn. För den nya satsningen har Vårdföretagarna anlitat Daniel Forslund som den 1 mars påbörjar ett uppdrag som senior rådgivare och utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum