Vårdföretagarna

Vårdmomsens konsekvenser för Värmland

Dela

Den 1 juli började Skatteverket tillämpa den nya vårdmomsen som kraftigt fördyrar vården och i synnerhet privat driven vård i Värmland. Det visar resultaten från Vårdföretagarnas medlemsundersökning.

Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.

I den privat drivna sjukvården och omsorgen är det vanligt med lösningar där större och mindre vårdaktörer samverkar och nyttjar konsulttjänster från legitimerad vårdpersonal, verksamma som egenföretagare. Det gör verksamheten resurseffektiv och är ofta en förutsättning för att kunna erbjuda sjukvård. Detta gäller i synnerhet utanför de större städerna där läkarbristen är stor. Utan läkare verksamma på konsultbasis är det ofta svårt att bemanna vårdcentralerna på många mindre orter. Det bekräftas i de svar som sjukvårdsföretagen verksamma i Värmland ger i undersökningen.

-Flera av de privat drivna sjukvårdsmottagningarna får svårt att klara grundbemanningen och kan få svårt med läkare. Risken är överhängande att färre patienter kommer att kunna få vård. Nu måste regeringen ändra lagen, säger Karin Liljeblad näringspolitisk expert sjukvård på Vårdföretagarna.

Sex av nio sjukvårdsföretag klarar inte sin grundbemanning utan egenföretagare eller inhyrning.
Fem av nio svarande sjukvårdsföretag i Värmland tappar avgörande kompetens i verksamheten på grund av vårdmomsen.
Fyra av nio sjukvårdsföretag blir tvungna att minska omfattningen på sin verksamhet, direkt eller på sikt.
Fem av nio vårdgivare överväger att avveckla sin verksamhet som en konsekvens av vårdmomsen. 

Den 1 juli började en ny momstolkning för vård och omsorg att tillämpas av Skatteverket. Det är nu moms, inte bara på inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, utan också på vårdtjänster från läkare och annan legitimerad vårdpersonal som verkar som konsulter hos andra vårdgivare. Många underentreprenörslösningar i vård och omsorg har också belagts med moms. Detta trots att vården och omsorgen ska vara momsfri.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.
Karin arbetar som näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna med inriktning på sjukvård. Hon ansvarar för det näringspolitiska arbete som görs inom ramen för Bransch sjukvård, som samlar våra medlemsföretag verksamma i sjukvården.
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna kräver rättelse av utrikesministern angående faktafel22.6.2020 14:26:38 CESTPressmeddelande

I en intervju i den tyska kanalen Deutsche Welle pekar utrikesminister Ann Linde ut förekomsten av privat driven äldreomsorg som en förklaring till att många äldre avlidit på äldreboenden i Sverige. Att smittan kommit in på äldreboenden, kommunala som privata, är beklagligt men utrikesministern saknar belägg för att det är privata verksamheter som är orsaken till hög smittspridning och många avlidna. Vårdföretagarna har med anledning av utrikesministerns uttalande skickat en skrivelse till utrikesdepartementet där vi kräver en rättelse.

Regeringen förtydligar – privata vårdgivare får ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-1928.5.2020 15:24:46 CESTPressmeddelande

Regeringen meddelar idag i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Vårdföretagarna har tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tidigare tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär ett välkommet förtydligande av detta.

Vårdföretagarna kräver besked från finansministern angående kompensation12.5.2020 10:32:36 CESTPressmeddelande

Vårdföretagarna välkomnar regeringens besked om ytterligare medel för att kompensera för merkostnader kopplade till coronaviruset. Sedan tidigare har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att kompensera regioner och kommuner för de extra kostnaderna som uppkommit i samband med krisen. Idag meddelades att ytterligare medel skjuts till för att kompensera regioner och kommuner. Vårdföretagarna och Famna skickade för två veckor sedan en skrivelse där det efterfrågas ett förtydligande att även privata och idéburna aktörer får del av medlen. Regeringen har till del hörsammat den och tidigarelagt utbetalningarna.

Välkommet besked att korttidspermittering även ska gälla vård och omsorg30.3.2020 14:55:27 CESTPressmeddelande

Coronavirusets utbrott har förändrat förutsättningarna för vårdföretag som inte arbetar med akuta uppdrag och heller inte har möjlighet att ställa om till en sådan typ av vård. Till exempel verksamheter inom rehabilitering, fysioterapi, psykoterapi och vissa specialistmottagningar. Inbokade besök ställs in och patienter ombeds att undvika besök på vårdmottagningar för att minska smittspridningen. På kort sikt innebär det likviditetsproblem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum