Region Uppsala

Vårdutbudet vid Vårdcentrum Enköping-Håbo ska utredas

Dela

En utredning av invånarnas behov av vård i Enköpings och Håbo kommuner, och en precisering av vårdutbudet vid Vårdcentrum Enköping-Håbo ska genomföras. Detta beslöt regionstyrelsen vid dagens möte. En återrapport ska ges till regionstyrelsen i april 2023. Dessutom ska en förstudie kring Vårdcentrum Enköping-Håbo genomföras, här ska en återrapport ges till regionstyrelsen i december 2022.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Förstudien handlar i grunden om lokalförsörjning, eftersom det även sker andra förändringar i samband med att Lasarettet i Enköping går mot att bli ett rutinkirurgiskt centrum. För att samordna behoven av såväl vårdcentrum som sjukhusvård i länet föreslås en samordnad förstudie, som tar ett samlat grepp såväl om vårdcentrumet som Lasarettet i Enköpings roll.

- Invigningen av vårdcentrum Tierp Älvkarleby i förra veckan är bara början. Nu går vidare med att flytta ut mer specialistvård i hela Uppsala län. Detta är en viktig del i vårt arbete att skapa en nära och mer tillgänglig vård med patienten i centrum, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Tre vårdcentrum i länet befinner sig redan i genomförandefas - Vårdcentrum Tierp-Älvkarleby, Centrala Uppsala och Östhammar. Vad gäller Enköping-Håbo startar nu alltså en utredning kring invånarnas behov av vård i Enköpings och Håbo kommuner, och en precisering av vårdutbudet vid vårdcentrum i samverkan med berörda kommuner. Den behovsanalys som genomfördes under 2019 behöver uppdateras och fördjupas. Enligt handlingarna är det önskvärt att en vårdcentral med ansvar för samordning, jourverksamhet, röntgen och närvårdsplatser finns i nära anslutning till verksamheter inom Lasarettet i Enköping.

- Det är positivt att vi nu kan initiera arbetet med att få till ett vårdcentrum i Enköping och Håbo. Det kommer göra att fler patienter kan vårdas närmare hemmet, vilket är bra, säger Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.   

(V) önskade ett uttryckligt tillägg om att vårdcentrumet ska ligga ”i anslutning till Lasarettet i Enköping” vilket avslogs, något (V) reserverade sig mot.

Fakta - vad är ett vårdcentrum:

Vårdcentrum är en del av omställningen Effektiv och nära vård 2030, där målet är att utveckla ett nytt mindre sjukhustungt hälsosystem, som bättre ska motsvara invånarnas behov och bidra till god hälsa och jämlik vård i länet. Ett vårdcentrum kan beskrivas som en sambandscentral för vård där det finns tillgång till närvårdsplatser, och viss specialistvård som till exempel barnmedicin, geriatrik, psykiatri och röntgen. Ett vårdcentrum omfattar också den kommunala och regionala primärvården. I uppdraget ingår även att förebygga ohälsa i befolkningen.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72

Björn-Owe Björk (KD), hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande: 072 – 217 32 78

Åsa Himmelsköld, Programchef Effektiv och nära vård 2030: 072 – 141 49 54

Bilder

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 30 september30.9.2022 15:36:35 CEST | Nyheter

Sänkt pris på Movingokort på sträckan Uppsala-Västerås Priset på Movingo 30 dagars-kort på sträckan Uppsala Västerås ska sänkas till 1 500 kronor. Det beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Idag betalar resenärerna på sträckan enligt Mälardalstaxan, det vill säga 2 420 kronor. Nu har Region Uppsala och Region Västmanland kommit överens om att justera priset neråt, så att prisskillnaden mot bussresor minskar. Syftet är att prissättningen ska vara logisk, och att resenärerna ska fördela sig mer jämnt mellan tåg- och bussalternativet när de reser mellan länen. Det nya priset 1500 kronor är ett enhetspris, som gäller för sträckorna Västerås-Uppsala, Västerås-Ransta och Morgongåva-Uppsala och avser vuxna, fullbetalande resenärer. Motsvarande sänkning kommer att göras för 30-dagarsbiljett med reducerat pris. Förbättrat resultat för Trafik och samhälle Biljettintäkterna för kollektivtrafiken har börjat återhämta sig efter pandemin. Det framgår av trafik- och samhällsutvecklingsnämn

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 29 september 202229.9.2022 13:53:25 CEST | Pressmeddelande

Akuten får ny apparat för skiktröntgen Cirka 14,8 miljoner kronor satsas på att akuten ska få en helt ny röntgenapparat, en så kallad CT (datortomografi, eller skiktröntgen). Projektet går nu vidare till genomförandefas av ombyggnationen. Detta efter ett beslut av fastighets- och servicenämnden. Bild och funktionsmedicinskt centrum (BFC) utför undersökningar och behandlingar med hjälp av röntgen. CT, i dagligt tal skiktröntgen, är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Årligen utförs cirka 24 000 akutbegärda CT-undersökningar med den röntgenapparat som redan finns. Men verksamheten upplever, enligt tjänsteutlåtandet, behovet av ytterligare en röntgenapparat som stort då BFC inte lever upp till de förväntade ledtiderna som finns mot akutmottagningen. Idag sker CT-undersökningar på röntgenavdelning en bit ifrån akuten. Tanken med den nya apparaten är att den ska placeras direkt på akutmottagningen, för kortare ledtider och ett bättre flöde. Ti

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 26 september26.9.2022 16:27:05 CEST | Pressmeddelande

Försämrad prognos för Akademiska efter tertial 2 Akademiska sjukhuset förutspår ett underskott på minus 500 miljoner kronor för 2022. Det framgår av den ekonomiska rapporten till och med augusti, som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Detta är en försämring jämfört med 120 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och totalt 300 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 200 miljoner kronor. Bland annat har kostnaderna för inhyrd personal och vård av dömda ökat. Vissa nationella läkemedelsrabatter har också avslutats, vilket gett kostnadsökningar. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 8 miljoner kronor. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett plusresultat på 41 miljoner kronor. Inhyrning av personal ska minska – beslut om åtgärdsplan Användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska minska. Nu ska en åtgärdsplan för nedtrappning tas fram, med det långsiktiga målet om hyrstopp. Det beslutade sjukhusstyrelsen. En

OneMed blir ny tredjepartsleverantör till Varuförsörjningen26.9.2022 08:00:09 CEST | Pressmeddelande

Efter lagstadgad offentlig upphandling står det nu klart att det blir OneMed Sverige AB som kommer att få det framtida uppdraget att leverera förbrukningsartiklar till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro. Uppdraget gäller i sju års tid (4+1+1+1) från den 1 oktober 2023, men införandet kommer att ske succesivt i regionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum