Svenska kyrkan

Världens kyrkor möts i Karlsruhe

Dela

Den 31 augusti- 8 september samlas representanter för världens alla stora kyrkofamiljer i Karlsruhe, Tyskland när Kyrkornas världsråd, KV, genomför sin elfte generalförsamling.

Delar av Svenska kyrkans delegation till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, fr.v: Gunilla Hallonsten, Celina Falk, Julia Rensberg, ärkebiskop Antje Jackelén, Erik Lysén och Peter Lindvall, rådgivare åt delegationen.
Delar av Svenska kyrkans delegation till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, fr.v: Gunilla Hallonsten, Celina Falk, Julia Rensberg, ärkebiskop Antje Jackelén, Erik Lysén och Peter Lindvall, rådgivare åt delegationen.

Det är första gången sedan 1968 som en generalförsamling hålls i Europa. Över 4000 deltagare från hela världen kommer samman för att be, fira gudstjänst och sätta riktningen för kyrkornas arbete under de kommande åtta åren. Temat är Christ's love moves the world to reconciliation and unity, på svenska, Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning.

Temat berör globala utmaningar som pandemi, klimatkris, krig och geopolitisk oro, och hur följderna drabbar hårdast i redan svårt prövade delar av världen.

- Den världsvida kyrkan har kraft. Det har stor betydelse att komma samman i denna tid, hitta gemensamma vägar och samlas kring hopp som ger handlingskraft, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ledare för Svenska kyrkans delegation.

Dagarna kommer att fyllas av bön, bibelstudier, gudstjänster, workshops och föredrag. I särskilda arbetsgrupper tar delegaterna fram material som bestämmer inriktningen för arbetet i KV under de kommande åren. Ett antal uttalanden väntas också göras i olika centrala frågor.

Till det som på förhand väckt diskussion hör relationen till den Rysk-ortodoxa kyrkan. Röster har höjts inom KV för en uteslutning på grund av Moskva-patriarken Kirills uttalade stöd till det ryska anfallskriget mot Ukraina. Men majoritetsuppfattningen, som också Svenska kyrkan delar, har varit att i nuläget hålla dörren öppen för dialog.

Kyrkornas hållning i Israel-Palestinafrågan, inställningen till sexuella och andra minoriteters rättigheter samt den interreligiösa dialogen väntas också väcka diskussion.

- Det finns frågor där det råder oenighet. Men det är med stor förväntan som kyrkorna nu träffas i Europa, för första gången sedan Uppsala 1968. Fortsatta steg mot synlig enhet behövs. Drivkraften i Kristi kärlek gör att kyrkorna har något omistligt att komma med i frågor som berör hela mänskligheten, säger Antje Jackelén.

Svenska kyrkans delegation i Karlsruhe
Ärkebiskop Antje Jackelén, delegationsledare. 
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde och kontraktsprost i Malmö. 
Celina Falk, kyrkostyrelsens internationella råd och ledamot KV:s centralkommitté. 
Jakob Schwarz, Svenska kyrkans unga. 
Hannes Tegerstrand, Svenska kyrkans unga.
Julia Rensberg, styrelseledamot i Sáminuorra, samiska ungdomsförbundet.  
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och avgående Europapresident för KV.
Eva Brunne, biskop emerita och ledamot i KV:s centralkommitté.

Förutom Svenska kyrkan har också Equmeniakyrkan två delgater på plats: Lasse Svensson, kyrkoledare och Emma Gunnarsson, ungdomsrepresentant.

Sveriges kristna råd, SKR är associerad medlem i KV och har inga officiella delegater, men kommer att närvara på plats med personal.

Kyrkornas världsråd
Kyrkornas världsråd grundades 1948 i Amsterdam. Det är den största ekumeniska organisationen i världen med 352 medlemskyrkor i 120 länder som representerar närmare 600 miljoner kristna världen över. Katolska kyrkan är inte formell medlemskyrka, men sänder representanter till organisationens möten. Det övergripande målet är att arbeta för enhet mellan världens kyrkor och att samarbeta för fred, rättvisa och hållbarhet. Kyrkornas världsråd har sitt administrativa säte i Genève, Schweiz.

Generalförsamlingen
Kyrkornas världsråds generalförsamling samlas vart åttonde år för att fatta beslut, göra gemensamma uttalanden och sätta riktningen för arbetet under de kommande åren. Generalförsamlingen väljer också nya ledamöter till centralkommittén (styrelsen) och presidenter för de åtta olika regionerna, varav Europa är en. Generalförsamlingen i Karlsruhe 2022 är den elfte sedan 1948.

Läs mer om Kyrkornas världsråds generalförsamling 2022 på Svenska kyrkans webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Martin LarssonPressekreterare

Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, statistik, ekonomi, ekonomi och finans, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Tel:070-609 86 89martin.larsson@svenskakyrkan.se

Bilder

Delar av Svenska kyrkans delegation till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, fr.v: Gunilla Hallonsten, Celina Falk, Julia Rensberg, ärkebiskop Antje Jackelén, Erik Lysén och Peter Lindvall, rådgivare åt delegationen.
Delar av Svenska kyrkans delegation till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, fr.v: Gunilla Hallonsten, Celina Falk, Julia Rensberg, ärkebiskop Antje Jackelén, Erik Lysén och Peter Lindvall, rådgivare åt delegationen.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum