Scarab Development AB

Världens renaste vatten

Dela

Det svenska innovationsbolaget Xzero har inlett samarbete med FoU-institutet imec som ligger utanför Bryssel och är EUs stora satsning för att Europa ska återfå en ledande position inom nanotekniken. Xzero har under 2017 börjat sälja vatten i små volymer som är renare än existerande labbvatten. Målet för är att under 2018 leverera de första provanläggningarna till internationella kretstillverkare där varje fabrik använder flera miljoner ultrarent vatten per dag.

Jan Coenen, imec, och Miriam Åslin, Xzero, testar Xzeros utrustning på imec.
Jan Coenen, imec, och Miriam Åslin, Xzero, testar Xzeros utrustning på imec.

Xzero AB (publ.) är ett svenskt innovationsbolag som har utvecklat en metod som gör renare vatten än någon annan nu känd teknik. Under 2017 har bolaget fått sina tre första kunder. Det är tre nanotekniklaboratorier i USA som använder vattnet som referensvatten i sitt utvecklingsarbete. De beställer någon liter i månaden till ett pris kring 600 SEK per liter. Det finns mer information på www.type1water.com.

Xzeros långsiktiga mål är att bygga utrustning för ultrarent vatten till nanoteknikindustrin främst för tillverkning av integrerade kretsar. En integrerad krets är en elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats på samma halvledarbricka och förbinds elektriskt direkt på brickans yta.

Dessa kretsar är grundkomponenter i all modern elektronik. De utgör intelligensen och minnet i datorer och mobiler och numera även i flygplan, bilar, medicinsk utrustning och tillverkningsindustri. De blir allt effektivare och effektiviteten ökar främst genom att informationen kan packas allt tätare. Tätheten kräver att de informationsbärande komponenterna blir allt mindre. Det är denna miniatyrisering som gör utveckling av Big Data, Artificiell Intelligens och Virtuell Verklighet möjlig.

När de elektiska komponenterna görs allt mindre ökar kraven på renhet i tillverkningen. Kraven på material, luft och vatten i processerna har ökat kontinuerligt under flera decennier och fortsätter att öka i takt med att de ledande linjerna i kretsarna blir tätare. Även den minsta förorening kan annars orsaka kortslutning.

Xzero ser sin affärsmöjlighet i att ingen annan idag känd teknik kan ta bort föroreningar som är mindre än 20 nanometer. Ett mänskligt hårstrå är dirka 200 000 nanometer i diameter.

Genom laboratorieexperiment på KTH och på Clarkson University under 2015/2016 har Xzero bevisat att företagets teknik kan ta bort även de minsta nanopartiklarna. Detta har nu bekräftats genom de kommersiella leveranserna till de mest krävande kunderna.

Stora kretstillverkare som till exempel Intel och Samsung har ett antal fabriker på olika håll i världen av vilka var och en använder flera miljoner liter vatten per dag i tillverkningen.

Xzero förbereder nu tillverkning för leverans till dessa anläggningar. Vattenpriset beräknas då till cirka 100 kronor per ton och ger utrymme för goda marginaler för Xzero.

Xzero samarbetar med imec och KTH i utvecklingen av den färdiga produkten. Genom samarbetet med imec kommer Xzero att nå ut med information om sin teknik till hela branschen.  Imec är EUs stora satsning på att Europa ska åter få en ledande roll i tillverkningen av kretsar och därmed i nanotekniken som har en grundläggande betydelse i framtidens industriella och sociala utveckling. https://www.imec-int.com

Xzero gör för närvarande en nyemission för att bekosta tillverkning av de första provanläggningarna som kommer att byggas under 2018. Nyemission pågår fram till den 5 juni. Fullständigt memorandum finns på www.xzero.se

Nyckelord

Kontakter

Aapo Sääsk
aapo@scarab.se
0046735032475

Bilder

Jan Coenen, imec, och Miriam Åslin, Xzero, testar Xzeros utrustning på imec.
Jan Coenen, imec, och Miriam Åslin, Xzero, testar Xzeros utrustning på imec.
Ladda ned bild
Imec finansieras av EU och strävar efter att hålla ledningen I nanoteknikutveckling. https://www.imec-int.com
Imec finansieras av EU och strävar efter att hålla ledningen I nanoteknikutveckling. https://www.imec-int.com
Ladda ned bild
Denna lilla krets kan rymma mängder av långfilmer.
Denna lilla krets kan rymma mängder av långfilmer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Scarab Development AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

http://www.scarab.se

Xzero är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat en ny teknik för framställning av ultrarent vatten. Xzeros teknik skiljer sig från existerande tekniker genom att den kan ta bort även de minsta nanopartiklarna. Xzero testar för närvarande sin teknik på imec, EUs nanoforskningscenter, för att kunna introducera tekniken till nanoelektronikindustrin.

Följ Scarab Development AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.