Värm upp din bastu när som helst, enkelt och säkert

Dela

Värm upp din bastu när som helst, enkelt och säkert

Harvia lanserar en ny WiFi-lösning för fjärrstyrning av din bastu tillsammans med MyHarvia mobilapp för säker och praktisk fjärrstyrning av din bastu. WiFi-lösningen fungerar både till nya och gamla bastur.


Njut av friheten med den lättanvända appen MyHarvia

Fjärrstyrning av bastun sparar tid och energi. Mobilappen visar dig i realtid när din bastu har nått önskad temperatur och är redo för dig - njut av värmens helande effekter när du vill.
- Digitalitet kommer in i bastuns värld. Fjärrkontroll med en mobilapp gör bastun redo, enkelt och snabbt tillgängligt, oavsett om du fiskar i ditt sommarhus eller är ute och tränar. Användarupplevelsen är också bättre än tidigare eftersom appen lätt kan användas för att ge tips till användaren om olika funktioner och i framtiden också ge tips om hur du kan göra din bastuupplevelse ännu roligare, förklarar Arto Harvia, Harvias produktgruppschef.

Du fjärrstyr din bastu med den lättanvända och mångsidiga mobilappen MyHarvia, med vilken du, beroende på vilken Harvia utrustning som är ansluten till den, kan styra bastuaggregatet, belysningen, ventialtionen eller ånggeneratorn i basturummet. MyHarvia-mobilappen kan laddas ner gratis från Google Play och Apples App Store.

Säkerhet är nyckeln när du slår på bastun på distans

För Harvia har säkerhet alltid spelat en nyckelroll i produktutvecklingen och användningen av produkterna.

- Utgångspunkten för Harvias produktutveckling har alltid varit att produkterna måste vara säkra och enkla att använda. Under de senaste åren har Harvia särskilt fokuserat på säkerheten för att kontrollera och använda bastun. Styrenheter möjliggör användning av olika säkerhetsanordningar i bastun, som dörrsensorer och säkerhetsanordningar för bastuaggregatet. Tack vare fjärrkontrollen kan säkerhetsfunktionerna tas i bruk med den lättanvända MyHarvia mobilappen, vilket gör det säkert att fjärrstyra din bastu var som helst när som helst.

Den säkraste lösningen för fjärrstyrning av värmaren och hela basturummet i hemmabruk är en dörrsensor, som kräver att bastudörren är stängd för att möjliggöra aktivering.

- Till exempel för barnfamiljen kan barnen leka i bastun, lämna olämpliga saker där som kan orsaka brandrisk och dörren till bastun kan lämnas öppen. Dörrgivaren hjälper till att undvika dessa typer av situationer eftersom användaren måste kontrollera basturummet när fjärrkontrollen och dörrgivaren aktiveras. Om dörren är öppen kan basturummet inte fjärrstyras och MyHarvia mobilappen meddelar användaren om felet. Således är det alltid säkert att fjärrstyra bastun, säger Harvia.

De första WiFi-lösningarna som kan styras med MyHarvia-mobilappen kommer att lanseras under våren 2021.

Läs mer om Harvias WiFi-lösningar: www.myharvia.com och ladda ner annat material här: https://mediabank.harvia.com/pincollection.jspx?collectionName=%7Bd290e588-b755-4281-a80b-64a5498cba96%7D

Vidare information:

Sales Director Scandinavia Tomas Hjälmeby, tomas.hjalmeby@harvia.com, tel. +46 (0)708 89 25 60

Harvia i korthet

Harvia är ett av de ledande företagen som verkar på bastu- och spa-marknaden globalt, mätt genom intäkter. Harvias varumärken och produktportföljen är välkända på marknaden och företagets omfattande produktportfölj strävar efter att möta behoven på den internationella bastu- och spa-marknaden för både privata och professionella kunder.

Harvias intäkter uppgick till 109,1 miljoner euro 2020. Harvia Group sysselsätter mer än 600 yrkesverksamma i Finland, Kina och Hongkong, Rumänien, Österrike, USA, Tyskland, Estland och Ryssland. Företaget har sitt huvudkontor i Muurame, Finland, intill dess största anläggning för tillverkning av bastu och bastu.
Läs mer: https://harviagroup.com

Bilagor


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical årsredovisning för 202022.4.2021 22:08:58 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: +46 (0)18 71 30 90 E-post: henrik.nittmar@corline.se Certified Adviser Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se. Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägge

Delårsrapport januari – mars 202122.4.2021 18:30:00 CEST | Pressmeddelande

Första kvartalet 2021 Resultat efter skatt uppgick till 44,6 (-4,0) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (-0,35) SEK.Substansvärdet uppgick till 703 MSEK (63,04 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020. Nettokassan uppgick till 180 MSEK (16,16 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. VD-kommentar NAXS utvecklades positivt under första kvartalet och substanvärdet per aktie ökade med 8,5% inklusive lämnad utdelning. Under första kvartalet gjorde NAXS ytterligare en saminvestering parallellt med JAB Holding, denna gång i Krispy Kreme Doughnuts verksamt i USA. Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 4 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 4 exit under perioden. Vidare genomfördes en partiell exit genom börsnotering av Kreate på Nasdaq Helsingfors. NAXS lämnade un

TerraNet ingår låneavtal att finansiera förvärvet av 10,84% av holoride och emitterar två serier vederlagsfria teckningsoptioner22.4.2021 15:25:04 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller "Bolaget") har ingått ett låneavtal om 35 MSEK med Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”) i syfte att finansiera Bolagets förvärv av 10,84% av holoride såsom kommunicerats av Bolaget genom ett separat pressmeddelande (”Lånet”). Vidare har Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om nyemission av teckningsoptioner i två serier, serie TO4 B och serie TO5 B. Totalt kommer 14 319 634 teckningsoptioner av serie TO4 B och 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B att

Terranet ingår strategiskt samarbete och investerar tillsammans med Audi och flera andra betydande aktörer i holoride22.4.2021 15:23:13 CEST | Pressmeddelande

Flera av bilindustrins innovativa aktörer slår sig samman med Terranet i samgående med holoride Terranet Holding AB (TERRNT:B) har idag ingått ett avtal tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av A4nXT GmbH (”Audi”), Schell Attractions LLC (”Schell Games”) och två asiatiska aktörer där totalt 10,778 MEUR tillförs i holoride. Terranet investerar motsvarande 3,2 MEUR i holorides nyemission motsvarande 10,84% av det totala antalet aktier och röster. holoride är ett högteknologiskt VR/AR bolag med Audi som huvudägare. Företaget har utvecklat ett virtual-reality (VR) koncept som gör att passagerarna i baksätet får en verklighetsnära spel- eller filmupplevelse under bilresan. Med deras VR-glasögon förflyttas du till en fantasivärld. Deras banbrytande augmented reality (AR) funktion anpassar dessutom det virtuella innehållet till både bilens position och dess rörelser. Teknologin är även applicerbar för ändamål utanför bilresa eller andra mobila sammanhang. “holoride ser en stor

Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38,5 MSEK22.4.2021 13:24:06 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, 22 april 2021 -- Tessin Nordic AB (”Tessin”) som, i enlighet med tidigare kommunikation, planerar att ta över Effnetplattformens notering på Nasdaq First North Growth Market har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38.5 MSEK till ett begränsat antal investerare. Emissionen var kraftigt övertecknad. Tidigare har Tessin meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s grundare och VD Ilija Batljan och Cantaloupe som ägs av fyra av grundarna till Sinch har investerat i Tessin inför noteringen. Transaktionen där Tessin övertar Effnetplattformens notering på Nasdaq First North Growth Market är bland annat villkorad av erforderliga beslut på Effnetplattformens årsstämma den 21 maj 2021 samt av Nasdaq Stockholms godkännande. För mer information om Tessin, se https://tessin.com/sv/ För ytterligare information kontakta: Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26 Om Effnetplattformen AB (publ) Effnet

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition publicerar kliniska forskningsresultat i högt ansedd tidskrift22.4.2021 12:24:11 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 april 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har publicerat resultat från en nyligen genomförd fas 2a-studie av bolagets läkemedelskandidat golexanolon i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology. Studieresultaten visar att bolagets läkemedelskandidat har en positiv inverkan på neuropsykiatriska utfallsmått, tolereras väl och har en gynnsam farmakokinetisk profil även vid höga och upprepade doser. Resultaten stärker potentialen för golexanolon som en del i framtidens behandlingar av leverencefalopati. Vid leversvikt överaktiveras hjärnans GABA-system, vilket kan orsaka kognitiva störningar och sömnrubbningar som minskar livskvaliteten för patienter och nära anhöriga. Umecrine Cognition utvecklar golexanolon (tidigare GR3207), en läkemedelskandidat med en helt ny typ av verkningsmekanism riktad mot GABAA-receptorn i hjärnan. Läkemedelskandidaten verkar genom att dämpa den

Stockwik offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm22.4.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) emitterade den 23 mars 2021 ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om 75 MSEK inom obligationernas existerande ramverk om 450 MSEK. Obligationerna har en löptid som sträcker sig till den 23 september 2023 och en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR + 7,00 procentenheter. Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den 23 april 2021. * * * * * * Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 12:00 (CEST). För ytterligare informa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum