Värmdö Kommun

Värmdö vill utreda fler platser för ambulanshelikopterns framtida placering

Dela

Värmdö kommun har i en skrivelse till Region Stockholm tydliggjort vikten av att arbetet med att hitta en framtida placering av ambulanshelikoptern i kommunen fortsätter. Det i linje med det avtal som tidigare tecknats mellan Region Stockholm och kommunen.

Region Stockholm och Värmdö kommun har tidigare tecknat ett avtal som innebär att parterna gemensamt ska utreda möjligheterna att åter lokalisera ambulanshelikoptern i Värmdö. Målsättningen med avtalet är att finna en placering i kommunen som kan fungera som bas för ambulanshelikoptrarna.

Vi vill att intentionen i detta avtal ska efterlevas och vill framföra att ett antal möjliga lokaliseringar på Värmdö bör utredas vidare innan regionen fattar beslut om en framtida placering. Vi är besvikna på den rapport vi har sett hittills men genom att peka ut ett antal platser i kommunen vill vi tydligt visa vår angelägenhet för att helikoptern placeras här, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ambulanshelikoptern saknar idag en långsiktig placering i Stockholms län. Värmdö kommun är ett naturligt nav i skärgårdsregionen och utgör en lämplig lokalisering för en ambulanshelikopterbas. Kommunen är ett av de områdena som har flest utryckningar och är för många skärgårdsboende också enda alternativet till att snabbt få sjukhusvård.

Intensifierat planarbete

I skrivelsen beskrivs bland annat södra Mölnvik och Östra Kil som platser som kommunen vill utreda närmare för en långsiktig placering. Södra Mölnviks närhet till väg 222, kollektivtrafiken och räddningstjänstens nuvarande lokaler skapar ett mervärde för ambulanshelikopterns personal. Värmdö kommun har inte heller några utvecklingsplaner för områdena. Tidigare har södra Mölnvik prioriterats ner, bland annat på grund av otillräcklig tillfartsväg. Då södra Mölnvik är en del i pågående infrastrukturplanering för både Värmdö kommun och Trafikverket, finns möjligheter att nu underlätta för en förläggning av ambulanshelikoptern på platsen.

Vi är beredda att prioritera planarbetet vid en etablering av ambulanshelikoptern i kommunen och bedömer att planarbetet kan ske snabbare än den mediantid som ligger till grund för utredningen, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

En utredning genomförd av Locum på uppdrag av Region Stockholm indikerade att andra lokaliseringar i länet är att föredra framför en lokalisering vid Hålludden i Värmdö då anläggningskostnaderna bedöms vara för höga. Därför föreslår kommunen att fler platser åter lyfts som alternativ att utreda i Värmdö kommun.

Fortsatt dialog

I den rapport som regionen tog fram under hösten 2020 så är Värmdö kommun inte ett prioriterat alternativ. Bromma Flygplats rankades på första plats, därefter Österåker, Norrtälje och sist Hålludden i Värmdö.

Det primära målet är att få ambulanshelikoptern tillbaka till Värmdö. Så länge som regionen tittar på flera förslag för en placering av ambulanshelikoptern så kommer vi att fortsätta att samverka för att hitta en lokalisering, säger Flankör.

Rapporten var planerad att gå upp till beslut för några månader sedan men då Svedavia kom med ny information gällande Bromma Flygplats så drogs förslaget tillbaka. Frågan kommer förhoppningsvis att tas upp inom kort.

Nyckelord

Kontakter

Deshira Flankör (M)Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje.
Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

Tel:08-570 471 20deshira.flankor@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum