Vänsterpartiet Skåne

Varning: dörrarna stängs - ny upphandling riskerar passagerarnas säkerhet på skånska tåg

Dela

I mitten av december går de skånska Pågatågen vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor. Sydsvenskan rapporterar om försämringar som bland annat innebär att säkerhetstjänsten läggs på lokföraren, som då blir ensamt ansvarig för att passagerare inte kläms fast i dörrarna och släpas med tåget vid avgång.

-          Det är oacceptabelt att passagerarnas säkerhet äventyras för att öka vinstmarginalerna för upphandlande företag, säger Sara Svensson, gruppledare för Västerpartiet Skåne. Vi i Vänsterpartiet delar helt fackföreningens oro för passagerarnas säkerhet och är eniga i bedömningen att de nya avtalet lägger orimliga krav på de anställda.

Utöver förändrade säkerhetsansvar innebär avtalet försämrade lönevillkor för ombordanställd personal.

-          Det finns en stor risk för olyckor om tågvärdarna inte längre är med och kontrollerar säkerheten vid avgång, menar Ružica Stanojević, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden. Vår kollektivtrafik är en verksamhet som ytterst är regionens ansvar och Skånetrafiken och Kollektivtrafiknämnden måste se till att passagerarna är säkra när de åker med våra tåg. Arbetsgivaransvaret är också en viktig del, lokförarnas arbete innebär redan viktiga säkerhetsaspekter som inte kan utvidgas oproblematiskt, säger hon.

Vänsterpartiet vill se att denna fråga lyfts politiskt i kollektivtrafiknämnden. Denna typ av försämring för resenärer och anställda i kollektivtrafiken kan inte smygas igenom.

I Sydsvenskans rapportering går det också att läsa att videoövervakning övervägs för att kunna genomföra förändringar i personalstyrkan.

-          Kameror ökar inte tryggheten i tågtrafiken. Kameror kan dokumentera om något händer, men det som behövs är personal ombord på tågen som har kontakt med passagerarna och kan stötta om något skulle hända. Personal med god utbildning och bra arbetsvillkor, avslutar Sara Svensson.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum