Vänsterpartiet Skåne

Varning: dörrarna stängs - ny upphandling riskerar passagerarnas säkerhet på skånska tåg

Dela

I mitten av december går de skånska Pågatågen vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor. Sydsvenskan rapporterar om försämringar som bland annat innebär att säkerhetstjänsten läggs på lokföraren, som då blir ensamt ansvarig för att passagerare inte kläms fast i dörrarna och släpas med tåget vid avgång.

-          Det är oacceptabelt att passagerarnas säkerhet äventyras för att öka vinstmarginalerna för upphandlande företag, säger Sara Svensson, gruppledare för Västerpartiet Skåne. Vi i Vänsterpartiet delar helt fackföreningens oro för passagerarnas säkerhet och är eniga i bedömningen att de nya avtalet lägger orimliga krav på de anställda.

Utöver förändrade säkerhetsansvar innebär avtalet försämrade lönevillkor för ombordanställd personal.

-          Det finns en stor risk för olyckor om tågvärdarna inte längre är med och kontrollerar säkerheten vid avgång, menar Ružica Stanojević, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden. Vår kollektivtrafik är en verksamhet som ytterst är regionens ansvar och Skånetrafiken och Kollektivtrafiknämnden måste se till att passagerarna är säkra när de åker med våra tåg. Arbetsgivaransvaret är också en viktig del, lokförarnas arbete innebär redan viktiga säkerhetsaspekter som inte kan utvidgas oproblematiskt, säger hon.

Vänsterpartiet vill se att denna fråga lyfts politiskt i kollektivtrafiknämnden. Denna typ av försämring för resenärer och anställda i kollektivtrafiken kan inte smygas igenom.

I Sydsvenskans rapportering går det också att läsa att videoövervakning övervägs för att kunna genomföra förändringar i personalstyrkan.

-          Kameror ökar inte tryggheten i tågtrafiken. Kameror kan dokumentera om något händer, men det som behövs är personal ombord på tågen som har kontakt med passagerarna och kan stötta om något skulle hända. Personal med god utbildning och bra arbetsvillkor, avslutar Sara Svensson.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Uteblivna budgetsatsningar för personal och jämlikhet – arbetet fortsätter med att skapa ett Skåne för alla18.6.2019 16:34:24 CESTPressmeddelande

Budgetdebatten för Skåne är nu avslutad. Vänsterpartiet ville investera en skattehöjning i verksamhet och personal och därigenom stoppa de nedskärningar som Alliansens budget innehöll. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom. Vänsterpartiet kommer att fortsätta lägga förslag på lösningar som satsar på personalen och som bygger en jämlik utveckling i Skåne.

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum