Vänsterpartiet Skåne

Varning: dörrarna stängs - ny upphandling riskerar passagerarnas säkerhet på skånska tåg

Dela

I mitten av december går de skånska Pågatågen vidare i Arrivas regi, men med förändrade villkor. Sydsvenskan rapporterar om försämringar som bland annat innebär att säkerhetstjänsten läggs på lokföraren, som då blir ensamt ansvarig för att passagerare inte kläms fast i dörrarna och släpas med tåget vid avgång.

-          Det är oacceptabelt att passagerarnas säkerhet äventyras för att öka vinstmarginalerna för upphandlande företag, säger Sara Svensson, gruppledare för Västerpartiet Skåne. Vi i Vänsterpartiet delar helt fackföreningens oro för passagerarnas säkerhet och är eniga i bedömningen att de nya avtalet lägger orimliga krav på de anställda.

Utöver förändrade säkerhetsansvar innebär avtalet försämrade lönevillkor för ombordanställd personal.

-          Det finns en stor risk för olyckor om tågvärdarna inte längre är med och kontrollerar säkerheten vid avgång, menar Ružica Stanojević, Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden. Vår kollektivtrafik är en verksamhet som ytterst är regionens ansvar och Skånetrafiken och Kollektivtrafiknämnden måste se till att passagerarna är säkra när de åker med våra tåg. Arbetsgivaransvaret är också en viktig del, lokförarnas arbete innebär redan viktiga säkerhetsaspekter som inte kan utvidgas oproblematiskt, säger hon.

Vänsterpartiet vill se att denna fråga lyfts politiskt i kollektivtrafiknämnden. Denna typ av försämring för resenärer och anställda i kollektivtrafiken kan inte smygas igenom.

I Sydsvenskans rapportering går det också att läsa att videoövervakning övervägs för att kunna genomföra förändringar i personalstyrkan.

-          Kameror ökar inte tryggheten i tågtrafiken. Kameror kan dokumentera om något händer, men det som behövs är personal ombord på tågen som har kontakt med passagerarna och kan stötta om något skulle hända. Personal med god utbildning och bra arbetsvillkor, avslutar Sara Svensson.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum