Business Region Göteborg AB

Vart femte jobb finns i Göteborgs storföretag

Dela

Göteborgsregionen har ovanligt många stora företag jämfört med andra städer i samma storlek. Men en ny rapport från Business Region Göteborg visar att beroendet av de största arbetsgivarna minskar. Företag i olika storlekar behöver varandra, enligt analytiker Peter Warda.

Av de drygt 470 000 personer som har anställning i Göteborgsregionen jobbar nästan var femte (19.5 procent) i någon av de 100 största företagen. Men andelen har minskat sedan år 2003.

- Små och medelstora företag växer snabbare än storföretagen. En anledning är att regionens storföretag lägger ut alltmer jobbskapande aktiviteter på konsulter som levererar lösningar till dem, säger Peter Warda, analytiker Business Region Göteborg.

Kinaägda Volvo Personvagnar är Göteborgsregionens klart största privata arbestgivare med 13 175 anställda. Därefter följer AB Volvos lastbilsverksamhet, Chalmers Tekniska Högskola och SKF.

När det gäller omsättning är det AB Volvo som är störst. Därefter följer Volvo Personvagnar, SKF, Carl Bennet AB, där bland annat Getinge och Elanders ingår, och Stena.

- Både små och stora företag är viktiga för regionen. Samverkan mellan dem skapar en mer effektiv produktion av varor, tjänster och processer, säger Peter Warda.

Ett exempel är att små och medelstora företag kan få tillgång till mer riskkapital, kompetens, skalfördelar, FoU och globala marknader, enligt Peter Warda.

- Mindre företag skapas också genom att stora företag väljer att knoppa av verksamheter med nischkompetens.

Rapporten är den andra i en ny rapportserie från Business Region Göteborg om Göteborgsregionens näringsliv. I rapporten finns en fördjupad analys om de största företagen i regionen.

Hela rapporten finns på Rapporter från Business Region Göteborg

Nästa rapport kommer senare i september och handlar om befolkning.

Fakta: Göteborgsregions största företag sett till antal anställda 2015

  1. Volvo Personvagner AB – 13 175
  2. Volvo Lastvagner AB (AB Volvo) – 3 925
  3. Chalmers Tekniska Högskola AB – 3 125
  4. SKF Sverige AB – 2 800
  5. Postnord Sverige AB – 2 525
  6. Volvo Information Technology AB – 2 475
  7. Ericsson AB – 2 225
  8. AstraZeneca AB – 2 175
  9. Samhall AB – 1 575
  10. SCA Hygiene Products AB – 1 425

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Regeringsuppdrag ger Göteborgsregionen fler besök av internationella beslutsfattare9.1.2019 14:45Pressmeddelande

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen Smart City Sweden gemensamt med andra regioner och aktörer, kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer. Business Region Göteborg kommer att ansvara för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

Investeringar i forskning och utveckling når nya rekordnivåer i Västra Götaland23.11.2018 11:10Pressmeddelande

Västra Götaland stod för drygt 90 procent av näringslivets ökning av forsknings- och utvecklingsinvesteringar i Sverige 2017. Totalt satsades en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Västra Götaland. Det visar ny statistik från SCB. – Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här, säger Maria Strömberg, avdelningschef kluster och innovation på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum